Alle
Motivasjon
Studietips
Eksamen
Privatundervisning
Månedens mentor
Shutterstock 608387621

Fem fordeler med å lære fremmedspråk

16. september 2019

I mot­set­ning til engel­sk, som vi er omringet med hver dag, så har frem...

Shutterstock 705161347

Hvordan skrive en god rapport

12. september 2019

Rap­porter kan virke vanske­lige å skrive. Malen fra lær­eren vir­ket kans...

Shutterstock 1359973967

Brainstorming - en metode for å skape nye ideer!

10. september 2019

Har du noen gang opplevd å sitte fast med en arbei­d­sopp­gave, og ikke k...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - August 2019

4. september 2019

Vi grat­ulerer Ane Turøy som måne­dens men­tor i august 2019!...

Shutterstock 192753410

5 tips for en best mulig start på skoleåret

27. august 2019

Et nytt skoleår nærmer seg og det er igjen tid for å finne tilbake til...

Shutterstock 503560672

Fra ungdoms- til videregående skole

19. august 2019

For mange kan over­gan­gen fra ung­doms- til videregående skole være både...

Shutterstock 1143590939

Hvordan komme i gang til skolestart

8. august 2019

Det er august, og det betyr tilbake på skolen. For mange er skolestart...

Shutterstock 687475072

5 tips for å komme i gang etter ferien

5. august 2019

Som­mer­ferie er kan­skje et av årets høy­depunkt for mange. Etter å ha ha...

Shutterstock 592075217

5 måter å lære historie i sommerferien

22. juli 2019

Som­mer­fe­rien er tiden for å ta et dyp pust, klappe deg selv på skulder...

Shutterstock 777178618

5 tips til hvordan man mestrer eksamensperioden bedre

18. juni 2019

Eksamenspe­ri­o­den er for mange en peri­ode for­bun­det med stress, angst o...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - Mai 2019

7. juni 2019

Vi vil grat­ulere Lene som måne­dens Men­tor – Mai!...

Shutterstock 220706332 1

Hvordan lykkes med norsk muntlig eksamen

6. juni 2019

Eksamenspe­ri­o­den er for mange rett rundt hjør­net, og for noen har den ...

Shutterstock 704245198 1

Tips til eksamenstrekk

5. juni 2019

Eksamen­strekket er preget av stress og usikker­het. Alle har et ønske o...

Shutterstock 1096624280

Hvordan skrive et kåseri?

4. juni 2019

Du sit­ter i norsk­ti­men og ser at lær­eren har skrevet opp på tavla at t...

Shutterstock 212327203

Tips for bedre søvn i eksamensperioden

29. mai 2019

Studi­er vis­er at 16 – 19 åringer sover omtrent seks og en halv time i uk...

Shutterstock 591242858

5 tips for å takle eksamenstress

27. mai 2019

Eksamen­sti­den er for mange fylt med stress og prestasjon­sangst. Vi kan...

Shutterstock 531968446

Youtube kanaler som faktisk kan lære deg noe!

24. mai 2019

Enten du bare er nys­g­jer­rig, eller du trenger å ta en ekstra runde i p...

Shutterstock 1013125321

Hvordan skrive en god besvarelse på skriftlig eksamen i fremmedspråk

20. mai 2019

Eksamen i fremmed­språk kan oppleves som ekstra krevende etter­som det m...

Shutterstock 624988979

5 tips for stressmestring på eksamen

15. mai 2019

Eksamenspe­ri­o­den er noe de fleste forbinder med stress og det er gjern...

Shutterstock 1371045680

Strategi for effektiv læring av pensum

9. mai 2019

Det er vik­tig å forstå pen­sum, og det finnes ulike tilnær­minger for hv...

Shutterstock 1199324071

6 tips for å unngå prokrastinering

7. mai 2019

Mange har satt seg mål og har allerede laget seg gode studieplan­er for...

Shutterstock 1027186732

Tips til hvordan bruke hjelpemidler på eksamen

3. mai 2019

Til eksamen og andre vik­tige vur­der­ingssi­tu­asjon­er er det tillatt å br...

Shutterstock 725886736

Tips til hvordan du får kontroll på fysikken!

3. mai 2019

Fysikk han­dler om å forstå ver­den rundt oss, noe som er utrolig spenne...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - April 2019

3. mai 2019

Vi vil grat­ulere Mads som måne­dens Men­tor – April!...

Shutterstock 1175325211

Generasjon prestasjon?

2. mai 2019

Dagens unge lever i et sam­funn der det å prestere på et høyt nivå er h...

Shutterstock 502435141

4 grunner til at du bør anbefale barnet ditt å reise på utveksling

25. april 2019

Utvek­sling i andre land er en gylden mulighet for ung­dom, og en tid ma...

Shutterstock 796181494

Nøkkelen til bedre konsentrasjon

23. april 2019

Vi står ofte oven­for fris­ter og for­vent­ninger da det kom­mer til skolea...

Shutterstock 1041342748

Hvordan få et forsprang i løpet av påskeferien

12. april 2019

Ferier er fan­tastisk befriende og avs­lap­pende. Det er peri­oder vi kan ...

Shutterstock 701467699 2

Ein guide for å førebu seg til nynorsk

11. april 2019

Sjølv om det berre er 12,2% som har nynorsk som hov­ud­mål i Noreg, er d...

Shutterstock 218535328

6 tips for å bekjempe skrivesperren!

9. april 2019

Se for deg dette sce­nar­i­oet: Du skal skrive en tekst, men du opplever ...

Shutterstock 1054012055

Slik takler du prøvesituasjonen!

2. april 2019

De fleste av oss har nok opplevd å føle seg stres­set under en prøve. S...

Shutterstock 778619989

Locus-metoden – bruk kjente steder for å huske bedre!

28. mars 2019

Det er mye vi skal huske på når vi leser til en prøve, eksamen eller u...

Shutterstock 624801452

Forskning viser at unge lærer engelsk ved hjelp av dataspill

25. mars 2019

Læring er ikke noe vi gjør kun i sko­le­ti­den – læring skjer gjen­nom hel...

Shutterstock 1085692145

Fra usikker til selvsikker med mentor

21. mars 2019

Neste tirs­dag er det tid for mat­te igjen, og som før for­rige mattetime...

Kvinnelig mentor og elev

Mattehjelp hjemme?

19. mars 2019

Våre men­tor­er gir skred­der­sy­dd mat­te­hjelp til alle skoleelever, uanset...

Shutterstock 176500682 1

Hvordan hjelpe barnet ditt med matematikk

19. mars 2019

Matem­atikk omringer oss hver dag, og den grunn­leggende forståelsen er ...

Shutterstock 765842002

Sjekkliste for gode stiler

4. mars 2019

Når man beg­yn­ner på en stilopp­gave kan det være vanske­lig å vite nøyak...

Shutterstock 283911749

5 tips til hvordan du hjelpe barnet ditt med fremmedspråk

28. februar 2019

Å lykkes på skolen krev­er at man også job­ber med skolear­bei­det hjemme....

Shutterstock 501078874

Ikke bli som Sisyfos

26. februar 2019

På denne måten har Sisy­fos sitt navn blitt syn­onymt med endeløse, meni...

Shutterstock 524351890 1

7 tips for å mestre biologi

14. februar 2019

Biolo­gi er et realfag som skiller seg fra de andre realfa­gene da det i...

Shutterstock 704741344

5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk

6. februar 2019

Å lære et fremmed­språk innebær­er nød­vendigvis at man må kunne lese og ...

Shutterstock 224928622

3 tips for å hjelpe barnet ditt med stress i skolehverdagen

4. februar 2019

Skole­hverda­gen er hek­tisk. Elevene har mange ulike fag og deres kompet...

Shutterstock 699113689

Ting du skulle ønske du visste om Word

1. februar 2019

Microsoft Word er et tek­st­be­han­dling­spro­gram vi blir kjent med tidlig ...

Shutterstock 1256570848

Student og på jakt etter deltidsjobb? Derfor er studiejobb som mentor noe for deg!

30. januar 2019

Vis­ste du at vi alltid er på utkikk etter nye pri­vatun­dervis­ere, og de...

Shutterstock 391391848 1

Fire metoder som gjør geografiøving morsommere!

23. januar 2019

Mye av det du skal lære i geografi han­dler om ulike pros­ess­er, for eks...

Shutterstock 525404152

Utkonkurrer det geniale mennesket seg selv?

22. januar 2019

For om lag et halvt år siden kom søsteren min hjem fra LA. I bagasjen ...

Shutterstock 635366888

Lynkurs i norsk rettskriving! Reglene som redder deg fra de verste fellene

14. januar 2019

Hvor mange skal jule niss­er (=banke opp niss­er) i år? Eller hvem har l...

Shutterstock 712287028 1

5 tips for et effektivt skoleår

11. januar 2019

Det er jan­u­ar, og de fleste er tilbake på skolen etter jul. Vårsemeste...

Shutterstock 297173987

Eksamen - den tid, den sorg

10. januar 2019

Uansett om man tar sin første eksamen i 10. klasse, er uheldig og blir...

Shutterstock 374136763

Slik mestrer du stress!

7. januar 2019

Stress kan være pos­i­tivt opp­til et vist nivå. Vi vil nå fortelle deg h...

Shutterstock 335438021

5 tips til bedre motivasjon

12. desember 2018

Skole­hverda­gen til mange kan være stressende, og det kan være vanskeli...

Shutterstock 284884691

Hvordan du som forelder kan hjelpe barnet ditt med eksamensstress!

4. desember 2018

Uansett om det er første gang bar­net ditt har eksamen eller hen er en ...

Shutterstock 569288575

Vi skaper klasseskille!

27. november 2018

Et kåseri av Marte Wan­da Lind­holm-Dahle — Men­tor, MentorNorge...

Shutterstock 220053511

5 tips til skriftlig eksamen i matematikk

19. november 2018

Mange har allerede blitt trukket opp til skriftlig eksamen i matematik...

Shutterstock 1013125333

Hvordan bli eksamensklar i fremmedspråk?

14. november 2018

I en stadig mer glob­alis­ert ver­den blir språk- og kul­turkom­petanse set...

Shutterstock 354322775

Motivasjon - det viktigste privat leksehjelp kan skape?

29. oktober 2018

Her i Men­torNorge synes vi at det er lurt å beg­ynne med å stille spørs...

Shutterstock 540462781

Hvordan takle stress?

29. oktober 2018

Føler du at du ikke har hodet over van­net? Er spen­nin­gen i krop­pen høy...

Shutterstock 701467699 1

5 studietips for økt læring og motivasjon

22. oktober 2018

Læring skjer hele tiden og uten at du nød­vendigvis trenger å anstrenge...

Shutterstock 531459385

Mentor Lives beste studietips!

18. oktober 2018

Høsten er off­isielt her og skoleåret er godt i gang. Enten du går på u...

Shutterstock 791328061

Slik lykkes du med særemnet

18. oktober 2018

Særem­net er kan­skje den mest kjente og fryk­t­ede opp­gaven på videregåen...

Shutterstock 325316642

5 tips for å mestre spansk!

16. oktober 2018

Er den eneste frasen du har fått bruk for no com­pren­do”? Da skal du f...

Shutterstock 555003484

Fem grunner til å reise på utveksling

9. oktober 2018

Halvveis gjen­nom opphold­et lur­er jeg på om ikke dette er noe som bør v...

Shutterstock 427072051

Google translate – venn eller fiende?

26. september 2018

Morsmålet utvikles naturlig de første lev­eårene gjen­nom å lytte til og...

Shutterstock 551501359

5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien

19. september 2018

Endelig er som­mer­fe­rien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh...

Shutterstock 578066158

Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?

19. september 2018

I dag lever vi i et kunnskapssam­funn hvor det stilles stadig høyere kr...

Shutterstock 1156160290

Mobilen - et nyttig hjelpemiddel eller en evig distraksjon?

19. september 2018

Mange er sterkt imot bruk av mobil­tele­fon på skolen, mens andre mener ...

Shutterstock 413965783

Få kontroll på svake verb i nynorsk

19. september 2018

For mange kan nynorsk vere ei utfor­dring i skolen og kan ofte bli forb...

Mnds mentorm

Månedens mentor - August

6. september 2018

Vi vil grat­ulere Frøy­dis som måne­dens Men­tor — august!...

Shutterstock 733671838

Hjelp, jeg starter på VG3!

31. august 2018

Å beg­ynne i VG3 kan by på mange følelser. Kan­skje sit­ter du og føler p...

Katarina med elev

"Alle" bruker privat leksehjelp!

30. august 2018

I kro­nikken Ingen lekser eller bedre lekser?” i Adresseav­isen 27.08.2...

Shutterstock 116320813

5 gode grunner til å glede seg til skolestart

15. august 2018

Ferien er på hell og skolestart nærmer seg med storm­skritt. Til tross ...

Shutterstock 674372218

Hvordan få en drømmestart på skoleåret?

7. august 2018

Nå er vi allerede i august og starten på et nytt skoleår er rett rundt...

Shutterstock 339642275

5 tips til hvordan man kan benytte og videreutvikle fremmedspråket i sommerferien

30. juli 2018

Å beherske flere språk blir mer og mer vik­tig i den glob­ale ver­den vi ...

Shutterstock 132193073

Bruk sommeren til å bli en bedre student!

11. juli 2018

Det er rel­a­tivt enkle grep du kan gjøre for å forbedre språk, kunnskap...

Mnds mentorm

Månedens mentor - Juni

4. juli 2018

Vi vil grat­ulere Christi­na som måne­dens men­tor – juni!...

Shutterstock 79453732

5 tips til god kildekritikk

11. juni 2018

Til­gang på inter­nett innebær­er at en ube­grenset mengde infor­masjon bok...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - Mai

5. juni 2018

Vi vil grat­ulere Julia som måne­dens Men­tor – mai!...

Shutterstock 405488887

Hvordan bli god til å skrive?

28. mai 2018

Skriv­er du pros­es­sori­en­tert? Begrepet kan virke litt fjernt og vitensk...

Shutterstock 406678987

Hvordan få kontroll på de spanske verbene

22. mai 2018

Når norske elever lær­er span­sk er ofte verb­sys­temet den største utford...

Shutterstock 704245198

5 tips til hvordan du lykkes med skriftlig eksamen i norsk

22. mai 2018

Eksamenspe­ri­o­den er allerede i gang, og for mange betyr det skriftlig ...

Skam2

SKAM-skuespiller om utdannelse og eksamen

15. mai 2018

Hvor­dan jeg ble skue­spiller i SKAM? Vel, det hele beg­y­nte mens jeg gik...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - April!

3. mai 2018

Vi vil grat­ulere Lina som måne­dens Men­tor – april!...

Shutterstock 204537049

12 supertriks for å øve til prøver

2. mai 2018

Vi er midt i prøve- og eksamenss­esongen og elever rundt i hele landet ...

Shutterstock 632425280

Tips for å overvinne følelsen av mangel på faglig mestring

27. april 2018

Vi har alle våre favorit­tfag og fag vi opplever som ekstra utfordrende...

Shutterstock 640226149

5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk

20. april 2018

Mange elever kvi­er seg for å ha en muntlig pre­sen­tasjon foran klassen,...

Shutterstock 98081855

5 tips til bedre nynorsk

18. april 2018

Å nei, ikke nynorsk,” tenker du kan­skje nå. Men, frykt ikke — her får...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - Mars

3. april 2018

Vi vil grat­ulere Beate som måne­dens Men­tor – mars!...

Shutterstock 653553973

Utfordringer med sj/kj-lyden

28. mars 2018

Sier du sji­no eller sjole? Da er du i så fall én av mange. Både sj og ...

Shutterstock 318676316

Tips til god sidemålsundervisning (nynorsk)

21. mars 2018

Blir elever flink­ere til å skrive nynorsk kun ved å ha tradis­jonell gr...

Shutterstock 227470285

Hvordan redusere stress i skolehverdagen?

9. mars 2018

Elever i alle aldre kan oppleve skole­hverda­gen som stressende. Timepla...

Shutterstock 657400282

Krydre språket ditt med gode skildringer

6. mars 2018

Det er ikke lett å beskrive hvor nydelig kveldssolen er, hvor himmelsk...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - Februar

1. mars 2018

Vi vil grat­ulere Daniel som måne­dens Men­tor – februar!...

Shutterstock 574721149

Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk

21. februar 2018

Når man lær­er et nytt fremmed­språk er det ofte lytte- og leseforståels...

Shutterstock 553811536

Tips til hvordan du kan skrive en god tekst

13. februar 2018

Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveopp­gavene fra skolen på stra...

Shutterstock 531459385

Siste året på videregående? Her er noen ting du bør huske på.

13. februar 2018

Før året er omme, før det blir mai og kaoset med rus­setid og eksamen v...

Muffins2 1 of 1

Hvordan matematikk kan smake godt

13. februar 2018

Matem­atikk er et vik­tig fag i skolen – og en utfor­dring for mange....

Shutterstock 675334717

Skummelt med mentor? Ingen grunn til bekymring!

13. februar 2018

Skoleåret er nå i gang for fullt. For mange barn og unge kan dette bet...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - september

13. februar 2018

Vi vil grat­ulere Emma som måne­dens Men­tor i september!...

Shutterstock 167805581

Slik kan du takle prestasjonspresset!

13. februar 2018

I et sam­funn hvor begrepene ide­al­er, per­fek­sjon og prestasjon betyr me...

Shutterstock 589844834

Motivasjon

13. februar 2018

Moti­vasjon defineres som det som forår­sak­er aktivitet hos indi­videt, d...

Shutterstock 546390862

Studieteknikk - Lesing

13. februar 2018

Det finnes ingen fasit på god studi­eteknikk. Her finner du noen studie...

Shutterstock 445873216

Premiering av gode resultater?

13. februar 2018

Vil det være en god idé å friste med pre­mier mot at eleven job­ber bra,...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - oktober

13. februar 2018

Vi vil grat­ulere John­ny som måne­dens Men­tor i oktober!...

Shutterstock 403909099

Studieteknikk - skriving

13. februar 2018

Skal du skrive en opp­gave og trenger litt studi­etips? Her er noen tips...

Shutterstock 315155159

5 tips til en vellykket muntlig presentasjon

13. februar 2018

En god skriftlig pre­sen­tasjon skiller seg fra en god muntlig presentas...

Shutterstock 658270498

Pomodoro – en studieteknikk som øker motivasjon, produktivitet og kvaliteten på arbeidet

13. februar 2018

Skolear­bei­det har en ten­dens til å bli overveldende til tider. Mot slu...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - november

13. februar 2018

Vi vil grat­ulere Tor­jus som måne­dens Men­tor — november!...

Shutterstock 1012045399

Slik fungerer gruppearbeid best

5. februar 2018

Du har sikkert oppar­bei­det deg ulike erfaringer med det å jobbe i grup...

Shutterstock 190973834

Strategisk lesing i faget historie

5. februar 2018

Mange anser faget his­to­rie som et «puggefag». Dette innebær­er en antak...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - desember

1. februar 2018

Vi vil grat­ulere Bhanu som måne­dens Men­tor – desember!...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - januar

1. februar 2018

Vi vil grat­ulere Thomas som måne­dens Men­tor – januar!...

Alice og Marie

Toppkarakter på særemnet og bedre mestringsfølelse - takket være mentor

30. januar 2018

Topp­karak­ter på særem­net og bedre mestringsfølelse...

Grete

Karakterene gikk opp - fikk tilbake troen på seg selv

23. januar 2018

Grete tok kon­takt med Men­torNorge for­di søn­nen hennes kunne ha godt av...

Shutterstock 159836750

Få historien ned på kartet!

22. januar 2018

Faget his­to­rie er kan­skje spe­sielt kjent for å være rik på detal­jer. N...

Shutterstock 524133994

Sliter du med valget? Det gjorde jeg også!

19. januar 2018

Hvor­dan ta vanske­lige valg? Her skal du få noen tips....

Shutterstock 531887029 2 lille

5 tips til effektiv lesing

19. januar 2018

Lesing blir let­tere med gode strategier!...

Shutterstock 512627680

5 fine filmer om matematikk

19. januar 2018

Men­tor Ingvild gir deg 5 mattefilmer!...

Shutterstock 92401018

Slik får du mest mogleg ut av kartleggingstimen

19. januar 2018

Timen er der for å sjå kor­leis men­toren og eleven kjem overens, for å ...

Shutterstock 657766831 M

Kunsten å bruke tiden effektivt

19. januar 2018

Men­tor Thusyan­thy gir deg noen tips som vil lære deg kun­sten å bruke t...

Shutterstock 301155077

Vi gir bort leksehjelp til en verdi av 800.000!

19. januar 2018

Vårt mål i Men­torNorge er å gjøre en forskjell for barn og unge, ved å...

Shutterstock 517415554

Leksehjelp over nett - enkelt, greit og praktisk

19. januar 2018

Norge er et langstrakt land med spredt befolkn­ing. For oss i MentorNor...

Shutterstock 523767865

Hvordan huske hva du har lest

19. januar 2018

Pen­sum skal fortæres, læres og pugges, men hvor­dan går du frem for å h...

Shutterstock 54130042

Funksjonell og kreativ ordinnlæring

9. januar 2018

Ofte lær­er vi nye ord uten å tenke over det mens vi job­ber med språket...

Shutterstock 432919834

Knekk koden - Slik tolker du oppgaveteksten!

5. januar 2018

Du sit­ter på eksamen og er klar for innsats. Men hvor­dan angriper du e...

Shutterstock 554444689

Musikk som studieteknikk

3. januar 2018

At de fleste stu­den­ter fore­trekker å stud­ere med musikk på ørene, er i...

Shutterstock 574526476

9 ting å ta med seg til et nytt skoleår og et nytt semester

15. desember 2017

I forbindelse med at et nytt år er rett rundt hjør­net ønsker jeg å gi ...

Shutterstock 433824838

Privatlærer og mentor - hva er forskjellen?

6. november 2017

Hva er egentlig en men­tor”? Og hva skiller en men­tor fra en pri­vatlæ...

Mnds mentorm

Månedens Mentor - august

6. november 2017

Vi vil grat­ulere Kanar som måne­dens Men­tor i august!...

Sorensenfoto no PRINT 45

Leksehjelp - offentlig eller privat/skreddersydd?

6. november 2017

Ordet lek­se­hjelp” kan by på forvir­ring. På én side har du leksehjelpe...

IMG 4467

Mentor/privatlærer - Norges hyggeligste deltidsjobb?

6. november 2017

Vi tror at alle barn- og ung­dom­mer kan gjøre det bedre på skolen med l...

Umotivert elev ser på bøker

Hvordan finne motivasjon til å gjøre skolearbeid?

31. oktober 2017

Sliter du med motivasjonen?...

Shutterstock 536624842

5 tips for å overleve eksamenstiden!

31. oktober 2017

Er du stres­set før eksamen?...

Shutterstock 257866556

5 tips til muntlig eksamen!

31. oktober 2017

For at stress og nerv­er ikke skal øde­legge dine muligheter til å prest...

Shutterstock 454792177

5 gode tips for å takle eksamensstresset

31. oktober 2017

Om du er ein som har nota­ta klar, eller om du er ein som akku­rat oppda...

Shutterstock 439130068

Hvor langt kan vi strekke oss?

31. oktober 2017

Psykisk helse har aldri vært mer i fokus enn nå. Norske ung­dom­mer føle...

Shutterstock 388657213

Fem gode grunner til å glede seg til skolestart

31. oktober 2017

Her er fem grun­ner for å glede seg til skolestart – kan­skje vil du ett...

Shutterstock 13534669

Kvifor velje privatundervisning?

22. oktober 2017

Å nav­igere i jun­ge­len av hjelpetil­bod som er der ute på eigen­hand er i...

Shutterstock 321415904

5 tips for å bli bedre i fransk

19. oktober 2017

Fran­sk er mer enn bare crêpes et baguettes”....

3 gode grunner til å velge MentorNorge

Infograf prosenter new
Infograf tall new 2
Infograf soyler new

Skal vi hjelpe dere også?


Vi kontakter deg innen 24 timer - ingen forpliktelse!

Merk: vi tar kun vare på dine opplysninger dersom du opprettes som kunde.

Nordens største privatundervisningstilbyder

MentorNorge er Norges største og eneste landsdekkende privatundervisningsbedrift. De siste år har våre over 1000 mentorer (privatlærere) gjort en forskjell hos over 10.000 elever i hele Norge. Vi dekker hele landet, fysisk og over nett, og har helt sikkert også en mentor til dere. 

Map2

Åpningstider

Mandag-torsdag

9:00 - 20:00

Fredag

9:00 - 16:00

Lørdag

Stengt

Søndag

Stengt