Daniel Hatletvedt
Mentor
Indholdsfortegnelse Studieteknikk 18. oktober 2021 Læsetid: 5 enkle metoder for å skrive effektive notater

5 enkle metoder for å skrive effektive notater

Notater er viktig for å huske det vi har hørt eller lest. Vi skriver notater i mange ulike sammenhenger, blant annet på forelesning, i møter og mens vi leser. Det finnes mange ulike metoder for notatskriving. I dette blogginnlegget skal jeg gi deg fem ulike metoder for notatskriving som er både effektive og enkle å ta i bruk.

Noen liker å skrive ned viktige nøkkelsetninger i en liste, mens andre foretrekker å lage visuelle fremstillinger. Det som er felles for gode notater er at de skal være oversiktlige, og det skal være enkelt for deg å huske bedre. I tillegg hjelper notatskriving oss til å prosessere informasjon på en bedre måte.

1. Punktliste-metoden

Punktlister er mer eller mindre den mest vanlige måten å skrive notater på. Enkelt og greit går punktliste-metoden ut på å skrive ned viktige ord og setninger som punkter nedenfor hverandre. For å lage oversikt i denne type notater må du lage overskrifter og eventuelle underoverskrifter. Nedenfor overskriftene skriver du ned nøkkelpoengene dine som punkter med innrykk. Du bruker gjerne punktlister hvis du skal skrive ned mange detaljer, eller hvis du ønsker å se sammenhenger mellom ulike temaer i notatene dine.

2. Tankekart-metoden

Tankekart er en mer visuell måte å fremstille informasjon på. Med et tankekart kan vi få bedre oversikt over viktige temaer. Du starter med å tegne en sirkel på midten av notatarket ditt. Inne i denne hovedsirkelen skal det overordnede temaet stå. Deretter lager du flere små sirkler rundt hovedsirkelen, og hvor du tegner en strek mellom de små sirklene og hovedsirkelen. De små sirklene skal representere undertemaer. Når du skal notere ned faktaopplysninger eller nøkkelord må du lage flere små sirkler, og tegne streker mellom de sirklene som opplysningen tilhører.

Ekstratips: Skal du lese til en prøve eller til eksamen? Du finner flere tips til hvordan du mestrer prøvesituasjonen her!

3. Setningsmetoden

Denne metoden ligner mye på punktliste-metoden, men skiller seg fra en punktliste ved at hvert punkt skal være i form av en setning som dekker viktige detaljer og nøkkelpoenger. Setningene skal skrives nedenfor hverandre. Dette passer best hvis du skal skrive korte og raske notater.

Ekstratips: Har du noen gang kjent at det er vanskelig å skrive? Her finner du seks tips til hvordan du kan bekjempe skrivesperren.

4. Tabell-metoden

For å få best mulig oversikt i notatene dine kan du bruke tabell-metoden. Lag kolonner som skal representere et eget tema på notatarket ditt. I kolonnene skriver du ned notatene dine i punkter under hverandre. Det er best å bruke tabell-metoden hvis du skal liste opp mange ulike faktaopplysninger, og at det er viktig å få fremhevet denne informasjonen.

5. Cornell-metoden

Det er relativt få som har hørt om denne metoden tidligere, men Cornell-metoden har ifølge forskning vist seg å være ganske effektiv.1 Denne metoden går ut på at du deler notatarket ditt inn i tre ulike deler. I den første delen skal du skrive ned hovedtemaene dine, og denne delen er plassert øverst til venstre på notatarket ditt. Den andre delen plasseres øverst til høyre, og skal være noe større enn den første delen. Her skal det nemlig være plass til å skrive ned notatene dine. Den siste delen ligger helt nederst på arket, og skal være et sammendrag av notatene dine. Cornell-metoden gir deg god oversikt, men bidrar også til at du må sammenfatte og bearbeide det du skriver.

Ekstratips: Hvordan kan du på best mulig måte lære deg noe? Det finnes mange ulike tilnærminger. Du kan lese mer om hvordan du kan skaffe deg en strategisk læringsstil her.

Noen ganger kan du oppleve at det er vanskelig å skrive gode og effektive notater. Husk at øvelse gjør mester! Test ulike notatmetoder, og finn den som passer best for deg. Kanskje du også kan få hjelp av en mentor fra MentorNorge til å finne den metoden som fungerer for deg? 

Vil du prøve privatundervisning med en mentor?

Prøv et uforpliktende oppstartsmøte

Lykke til med notatskrivingen!

Kilder:


Studieteknikk

Se alle

5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien
Endelig er sommerferien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh..
Bruk sommeren til å bli en bedre student!
Det er relativt enkle grep du kan gjøre for å forbedre språk, kunnskap..
Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk
Når man lærer et nytt fremmedspråk er det ofte lytte- og leseforståels..
Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?
I dag lever vi i et kunnskapssamfunn hvor det stilles stadig høyere kr..
5 tips for et effektivt skoleår
Det er januar, og de fleste er tilbake på skolen etter jul. Vårsemeste..
5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk
Å lære et fremmedspråk innebærer nødvendigvis at man må kunne lese og ..
Tips til hvordan du kan skrive en god tekst
Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på stra..
Lær om realfag på YouTube
Et stadig voksende tilbud av pedagogisk og informativt innhold er å fi..
Slik kan du takle prestasjonspresset!
I et samfunn hvor begrepene idealer, perfeksjon og prestasjon betyr me..
5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk
Mange elever kvier seg for å ha en muntlig presentasjon foran klassen,..
Nøkkelen til bedre konsentrasjon
Vi står ofte ovenfor frister og forventninger da det kommer til skolea..
5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
En god skriftlig presentasjon skiller seg fra en god muntlig presentas..