Daniel Hatletvedt
Mentor
Indholdsfortegnelse Studieteknikk 16. juni 2021 Læsetid: Strategi for effektiv læring av pensum

Strategi for effektiv læring av pensum

Det er viktig å forstå pensum, og det finnes ulike tilnærminger for hvordan lære det viktigste. Å gjenkalle informasjon i en eksamenssituasjon krever på flere måter at du har forstått pensumet i faget, og at du har klart å lagre informasjon slik at den lettere kan bli gjenkalt. På samme tid kan det oppleves som at det du leser går inn i det ene øret og ut av det andre. Så hvordan kan du mest mulig effektivt lære deg pensum, slik at det blir lettere å huske det du har lært på en prøve eller eksamen?

Forskning gir oss kunnskap om hvordan selve læringsprosessen foregår. Det har blitt kartlagt flere betingelser som kan stimulere til god og effektiv læring. Noe av det som kan nevnes er hvilken tilnærming du har til læring, og hvilken strategi du bruker slik at du kan finne tilbake til informasjonen bedre. (Gilhooly, Lyddy & Pollick, 2014). Å bruke eksisterende kunnskap for å lære seg noe nytt er noe av nøkkelen til effektiv læring.

Har du en dyp, overflatisk eller strategisk læring?

Gjennom spørreundersøkelser har det blitt funnet ulike måter å lære seg pensum på (Biggs et al., referert i Gilhooly et al., 2014). Den viser oss tre tilnærminger som studenter bruker for å lære stoffet til eksamen:

Hvilken tilnærming er det som fungerer best? Studier viser at studenter som bruker både dyp og strategisk læring fikk bedre eksamensresultater enn de som bruker overflatelæring. (Entwhistle, referert i Gilhooly et al., 2014) Grunnen til dette er at den aktive tilnærmingen, som både den dype og strategiske tilnærmingen legger opp til, forbedrer gjenkallingen av stoffet. Når du bruker overflatelæring kan det skape en illusjon av at du har lært deg pensum. Ved overflatelæringen kan du gjenkjenne det du har lest om, men når du på eksamen trenger å hente frem denne informasjonen, så vil du ikke klare å huske det nøyaktig nok. Hvis du bruker dyp og strategisk læring får du et mer meningsfylt forhold til pensum, og det blir lettere å finne frem til den informasjonen du trenger når du har “kodet” informasjonen på en aktiv måte.

SQ3R-metoden

En metode som tar utgangspunkt i “dyp læring” er den som blir kalt for “SQ3R-metoden”. Denne passer godt når du vil lese pensum på en effektiv og aktiv måte, og den passer godt til lærebøker. Metoden består av fem steg: Survey, question, read, recite og review.

1. Få oversikt (Survey)

Det første du gjør når du skal lese pensum er å skaffe deg oversikt. Hvilke temaer blir tatt opp i kapittelet? Hvordan er strukturen? Hva forventes det at du skal ha lært etter å ha lest? I mange lærebøker står læringsmålene fremst i kapittelet. Du kan også lese sammendraget, og deretter skumlese teksten for å få en enkel forestilling av hva som blir tatt opp.

2. Still spørsmål (Question)

Etter å ha fått oversikt over lærestoffet blir neste oppgave å stille relevante spørsmål til det du skal lese. Lag deg spørsmål for ulike seksjoner av teksten før du begynner å lese. Dette kan hjelpe deg med å skape nysgjerrighet, og kan gjøre pensumet mer interessant.

3. Les gjennom seksjonene (Read)

Det neste steget er å lese gjennom seksjonene. Bruk spørsmålene du har laget deg, og ha disse i bakhode når du leser. Et tips kan være å skrive ned spørsmålene på et ark ved siden av deg. Når du leser kan du skrive stikkord under spørsmålene du har laget.

4. Se over igjen (Recite)

Mot slutten av seksjonen kan du prøve å gjenkalle hovedidéene av det du nettopp har lest. Hvis du derimot mangler noe, prøv å les seksjonen om igjen.

5. Vurder (Review)

Etter du har lest et helt kapittel kan du igjen prøve å reflektere over hovedidéene, og prøv å relatere det du har lest om til din egen kunnskap. Kanskje det minner deg om en spesiell hendelse i livet ditt? Har det sammenhenger med andre ting du har lært? Hvis behovet er der, kan du gå tilbake til starten av seksjonene og repetere stegene.

Test deg selv!

Å teste seg selv har blitt vist i forskning å være en god måte og lære seg pensum på (Gilhooly et al., 2014). SQ3R-metoden bidrar til effektiv læring av pensum, sammenlignet med vanlig lesing. Uten det aktive forholdet til det du leser, kan det som sagt skapes en illusjon, og du blir mer usikker på hvor mye du egentlig har lært. Ved bruk av denne metoden tester du din forståelse av innholdet. Den dype læringen gir tilbakemelding på hvor effektiv læringen er. Å bruke dette som strategi hjelper deg med både å gjenkalle bedre, men reflekterer også hvordan du ligger an i prosessen.

Jeg håper denne strategien for effektiv læring kan hjelpe deg med å komme deg gjennom pensum, og at du vil oppleve pensumet som mer interessant!

Lykke til!

Studieteknikk

Se alle

5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien
Endelig er sommerferien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh..
Bruk sommeren til å bli en bedre student!
Det er relativt enkle grep du kan gjøre for å forbedre språk, kunnskap..
Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk
Når man lærer et nytt fremmedspråk er det ofte lytte- og leseforståels..
Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?
I dag lever vi i et kunnskapssamfunn hvor det stilles stadig høyere kr..
5 tips for et effektivt skoleår
Det er januar, og de fleste er tilbake på skolen etter jul. Vårsemeste..
5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk
Å lære et fremmedspråk innebærer nødvendigvis at man må kunne lese og ..
Tips til hvordan du kan skrive en god tekst
Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på stra..
Lær om realfag på YouTube
Et stadig voksende tilbud av pedagogisk og informativt innhold er å fi..
Slik kan du takle prestasjonspresset!
I et samfunn hvor begrepene idealer, perfeksjon og prestasjon betyr me..
5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk
Mange elever kvier seg for å ha en muntlig presentasjon foran klassen,..
Nøkkelen til bedre konsentrasjon
Vi står ofte ovenfor frister og forventninger da det kommer til skolea..
5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
En god skriftlig presentasjon skiller seg fra en god muntlig presentas..