5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk

Det knyter seg i magen. Hendene kjennes klamme. Hjerteslagene hamrer kraftig i brystet og en stemme høres i det fjerne. Det eneste som spinner rundt i tankene er muntlig presentasjon

Mange elever kvier seg for å ha en muntlig presentasjon foran klassen, og det kan kjennes ekstra vanskelig i et fremmedspråk. I tillegg til å beherske innholdet, må man vise språklige kunnskaper, og mange synes det er skummelt i seg selv å snakke på fremmedspråket.

Så hvordan skal dette gå? Fortvil ikke! Her kommer fem tips til hvordan du kan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk.

1 - Kom godt forberedt

I forberedelsen gjelder det å sette seg godt inn i både innhold og form. Det vil si at i tillegg til å sette deg inn i temaet du skal presentere, må du jobbe med det språklige. Hva har dere jobbet med frem til nå? Har det vært en spesiell språklig struktur i fokus siste tiden? I denne sammenheng er det lurt å jobbe med ordforrådet, der du fokuserer på relevante ord og uttrykk for temaet du skal snakke om.

2 - Bruk dine egne ord

I arbeidet frem mot presentasjonen kan det være lurt (spesielt i begynnelsen) å lage et skriftlig utkast, slik at man kan jobbe med det språklige i forberedelsen.  Her det det veldig viktig at du bruker dine egne ord, og ikke tyr til oversettelsesprogrammer eller får noen andre til skrive presentasjonen for deg. Det blir raskt gjennomskuet av læreren hvis du bruker ord eller språklige strukturer du ikke behersker. Husk at en muntlig presentasjon er en vurderingsform der du skal vise hva du har lært.

3 - Øv på uttale

Som med alle presentasjoner er det viktig å øve, men i fremmedspråk blir det særlig viktig å øve på uttale. En god uttale er nøkkelen til flyt i presentasjonen, samt å gjøre seg forstått.

Slik kan du øve opp uttalen: start først med å øve på vanskelige og nye ord, sånn at disse sitter godt før du øver på å si setninger. Videre bør du holde hele presentasjonen flere ganger – gjerne foran noen andre som kan gi en tilbakemelding. Til slutt, når presentasjonen har fått god flyt, bør du ta tiden slik at du overholder tidskravet.

4 - Bruk hjelpemidler på en god måte

Det kan være en god idé å bruke et visuelt hjelpemiddel, som for eksempel PowerPoint, i presentasjonen. Medelevene er også i en innlæringsfase, og det å få noe visuelt i tillegg til det auditive, kan føre til mer læring for de som følger med. Men! Her er det viktig at PowerPointen brukes som nettopp et hjelpemiddel. Det vil si at hvert lysbilde skal inneholde lite skrift (det er umulig å lese en tekst samtidig som man skal følge med på de som blir sagt), og bruk gjerne bilder. Bilder vekker interesse samtidig som det blir lettere å forstå presentasjonens tema, da det ofte dreier seg om målspråklandet.

5 - Snakk til publikum

Det er naturlig at nervene kommer når man holder en muntlig presentasjon, og det man derfor være trygt å ha en form for ”back-up” om jernteppet skulle melde sin ankomst. Men her gjelder det å ikke gå i fella – husk på at det handler om å formidle noe du kan, og ikke om å lese opp en tekst! Hvis du tar med manus, bør du derfor markere viktige stikkord. På denne måten kan  du lett finne tilbake der det eventuelt stoppet opp, samt bruke stikkordene som en støtte. Bruk manuset så lite som mulig, og vis at du kan snakke fritt ved å henvende deg til publikum. Dette skal ikke være noe problem om du har forberedt deg godt og bruker dine egne ord som du behersker å uttale. Lykke til!

Tiril e1521109407848

Tiril Evensen

Mentor, MentorNorge