Pædagogisk mobil header Pædagogisk mobil header

Vi brenner for

å gjøre en forskjell
å styrke faglig selvtillit
å skape en bedre hverdag
å gi lærelyst
å motivere og inspirere
å skape mestringsfølelse

Vi anbefaler onlineundervisning Ofte spurt - Covid-19

Vårt pedagogiske grunnlag


Læringsstiler er den lille forskjellen som gir store resultater

Forskning på innlæring viser at alle lærer forskjellig. Derfor tar vi stilling til elevens personlige læringsstil før forløpet begynner og bruker den i undervisningen. Det kaller vi skreddersydd leksehjelp. Svend Erik Schmidt er ekspert i læringsstiler og har utarbeidet treningsprogrammet som våre mentorer går igjennom.

Har du lyst til å vite mer om de 4 ulike læringsstilene? Klikk på videoen og hør Svend Erik Schmidt forklare de ulike måtene å lære på.

De fire læringsstilene


Hør vår ekspert Svend Erik Schmidt forklare nærmere om de fire læringsstilene

Ikon

Den kinestetiske eleven lærer best ved å bevege seg, og foretrekker å bruke alle sansene.

Ikon

Den visuelle eleven lærer best ved å få stoff illustrert og visualisert.

Ikon

Den taktile eleven lærer best ved å bruke hendene.

Ikon

Den auditive eleven lærer best ved å få nytt stoff forklart muntlig.

3 gode grunner til å velge MentorNorge

Infograf prosenter new
Infograf tall new 2
Infograf soyler new

Skal vi hjelpe dere også?


Vi kontakter deg innen 24 timer - ingen forpliktelse!

Merk: vi tar kun vare på dine opplysninger dersom du opprettes som kunde.