Hopscotch page header

Pedagogisk grunnlag

Med skreddersydd undervisning tilpasset ditt barns personlige læringsstil, skaper vi de beste forutsetningene for økt læring

Vårt pedagogiske grunnlag

Læringsstiler er den lille forskjellen som gir store resultater

Forskning på innlæring viser at alle lærer forskjellig. Derfor tar vi stilling til elevens personlige læringsstil før forløpet begynner og bruker den i undervisningen. Det kaller vi skreddersydd leksehjelp. Svend Erik Schmidt er ekspert i læringsstiler og har utarbeidet treningsprogrammet som våre mentorer går igjennom.

Har du lyst til å vite mer om de 4 ulike læringsstilene? Klikk på videoen og hør Svend Erik Schmidt forklare de ulike måtene å lære på.

De fire læringsstilene

Hør vår ekspert Svend Erik Schmidt forklare nærmere om de fire læringsstilene
Ikon

Den visuelle eleven lærer best ved å få stoff illustrert og visualisert.

Ikon

Den kinestetiske eleven lærer best ved å bevege seg, og foretrekker å bruke alle sansene.

Ikon

Den taktile eleven lærer best ved å bruke hendene.

Ikon

Den auditive eleven lærer best ved å få nytt stoff forklart muntlig.

Forskningsbasert videreutvikling

Hos MentorNorge bruker vi flere forskjellige pedagogiske teknikker, som er hentet fra forskere og eksperter innen områder som pedagogikk, dysleksi og ADHD. Vi benytter disse teknikkene og forskningen, og primært læringsstiler som inspirasjon for å skreddersy hver forløp til eleven personlige behov. Variasjon i undervisningen er et nøkkel ord hos oss - undervisningen skal aldri bli ensformig eller kjedelig.

Les mer om privatundervisning med en mentor