Privatundervisning og leksehjelp i tysk


Vi skreddersyr et forløp ut fra deres behov

Vi skreddersyr et forløp ut fra deres behov

Den tyske grammatikken er for mange vanskelig. Men med en fokusert innsats kan alle og enhver lære å mestre de mange regler og språklige systemene språket har. Hos MentorNorge har vi samlet et nettverk av dyktige tyskmentorer som underviser i tysk på alle nivå!

Tysk er alene offisielt språk i Tyskland, Østerrike og Liechtenstein, og ett av flere offisielle språk i Sveits, Luxembourg og Belgia. Det er et verdensspråk og nesten 100 millioner har tysk som sitt morsmål. Å kunne et fremmedspråk som tysk godt, åpner for muligheter som man ellers ikke ville hatt.

Vi bistår for eksempel gjerne med:

  • Uttale
  • Lesing
  • Grammatikk
  • Oppgaveskriving
  • Argumenterende skriving
  • Lese- og skrivestrategier
  • Tekstanalyse

Vi har gjort en stor innsats for å finne de beste mentorene i faget, og alle våre tyskmentorer har selv fått toppkararkterer i faget. Samtidig er mentorene våre dyktige formidlere som brenner for å gjøre en forskjell. Det er også vår erfaring at en-til-en-relasjonen mellom mentor og elev skaper en trygg ramme som gjør det lettere å tørre å snakke, og å knekke koden til det tyske språk.

Kontakt oss
Ring oss på 21 51 40 40 – eller trykk på “Kom i gang” nedenfor. Våre veiledere sitter klare til å avklare behovene deres, slik at vi kan finne den helt rette mentor – kanskje kan tyskfaget bli en positiv opplevelse fra nå av?

Lær tysk gjennom lek og spill


Undervisning skreddersydd til ditt barn

Undervisning skreddersydd til ditt barn

Pedagogikk er et sentralt tema her hos MentorNorge. Vårt pedagogiske grunnlag bygger på forskningen som viser at det finnes fire typer læringsstiler: Kinestetisk, taktil, auditiv og visuell. Våre mentorer blir lært hvordan de kan tilpasse undervisningen etter hvert enkelt barns læringsstil. Innen forløpet starter vurderer vi barnets læringsstil, slik at vi fra start kan skreddersy undervisningenforløpet etter deres behov. Her kommer litt om hver læringsstil.

Hvis ditt barn er kinestetisk orientert vil han/hun lære best gjennom bevegelse. Gjerne hvor det er mulighet for å bruke kroppen og sansene. Det kan for eksempel være å øve på tyske bøyninger, mens man spiller fotball, hopper tau eller andre aktiviteter.

Dersom ditt barn er taktil orientert vil det lære best ved å bruke sine hender og følesanser. Det kan for eksempel være å øve på tyske gloser med et huskespill hvor eleven må bruke hendene for å vende brikkene, og ta til seg ny kunnskap.

Mentorene lager ofte selv huskespillet, slik at spillet er målrettet direkte til ditt barn. Skal ditt barn eksepelvis lære om kjøretøy eller kultur, kan et huskespill være laget med de tyske ordene på den ene halvdelen av brikkene, og det tilsvarende bildet på den andre halvdelen.

Dersom ditt barn er auditivt orientert vil han/hun lære tysk best ved å få stoffet forklart muntlig. Her kan små dialoger på tysk være en god måte for ditt barn å lære et vanskelig språk på.

Dersom ditt barn er visuelt orientert vil han/hun lære tysk best ved å få stoffet illustrert og vist frem. Det kan for eksempel være en fordel å ha en tavle i undervisningen slik at barnet ditt kan se stoffet foran seg. Mentor kan for eksempel bruke tavlen til å dele opp forskjellige tyske ord i ordklasser eller for å vise hvordan tyske ord bøyes visuelt.

Erfaring har vist oss at mentor og elev ofte får en nær relasjon. Det skapes et trygt miljø hvor det er plass til både å feile og lykkes. Det er virkelig givende å se fremgang i et vanskelig språk som tysk. Det er mange som føler de er på glattisen og syns faget er utfordrende.

Skal ditt barn ha leksehjelp?


Få skreddersydd leksehjelp i tysk

Få skreddersydd leksehjelp i tysk

Tysk kan være et vanskelig fag, og kan slå ut en hvilke som helst type elev og resultere i manglende skoleglede. Vi har heldigvis mange dyktige tyskmentorer som kan hjelpe ditt barn med å skape ny motivasjon og skoleglede.

Alle våre mentorer er lært opp til å lese den enkelte elevs behov og læringsstil slik at undervisningen bli skreddersydd til nettopp den eleven. Våre mentorer er kreative og kan engasjere selv den mest umotiverte elven og vil gjøre tysk til en lek.

Jeg brukte elevens interesse for fotball til å skape trygge rammer for mestring, og sette pensum i et relevant perspektiv.

-George, Mentor

Ofte stilte spørsmål om privatundervisning i tysk

Hvor mye koster privatundervisning i tysk?

Privatundervisning i tysk koster fra kroner 395 per undervisningstime. Du kan lese mer om våre timepakker på pris-siden vår.

På hvilket nivå kan jeg få tyskundervisning?

Du kan få privatundervisning i tysk på alle nivå. Våre elever får hjelp helt ned i første klasse på barneskolen, til tredje klasse på videregående. Vi har også hjulpet elever på høyskolen.

Hvorfor velge privatundervisning i tysk?

Du kan med privatundervisning i tysk raskt tette de faglige hullene du har i faget. Mentor skreddersyr undervisningen etter din personlige læringsstil og behov. Dette er den lille forskjellen som gir store resultater.

Kan jeg få onlineundervisning i tysk?

Ja, du kan ha én-til-én undervisning i tysk online. Undervisningen foregår på vår onlineplattform, der dere kan dele skjerm, se hverandre, snakke og skrive til hverandre.