Cookies

Personverspolicy

Sist oppdatert aug 23, 2021 23: 20 PM EDT

Denne personvernpolicyen er utviklet i samarbeid med Jura og Compliance, Gyldendal DK. Rrginaldokumentet er skrevet på dansk, se nederst på siden. Den norske versjonen er automatisk oversatt for brukervennlighetens skyld. Rettsmessig gjeldende versjon er den danske.

Hos MentorNorge er IT-sikkerhet og personvern i fokus, og vi gjør en dyd av å behandle dine personopplysninger transparent og med respekt. Vi har derfor utformet denne personvernerklæringen der du som kunde eller besøkende på nettstedet vårt kan se nøyaktig hvilken behandling vi gjør, for hvilke formål, med hvilket juridisk grunnlag, hvem vi deler informasjonen din med og hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine. I tillegg finner du også informasjon om hvordan vi tester våre IT-systemer, samt hvilke rettigheter du har og hvem du kan klage til, hvis du mener at vi ikke behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lov.

Behandlingsansvarlig

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:

Navn: MENTORNORGE AS
Vej nr. Universitetsgata 12
Postnummer og by: 0164 Oslo
Orgnr.: 913382781
Telefon: 2151 4040
E-postadresse: compliance@mentornorge.dk

(Så "vi" eller "oss").

Nedenfor beskrives formålene som personopplysningene dine samles inn og behandles for.

Matche og utvikle seg med en mentor

For at vi skal kunne tilby deg et kurs hos MentorNorge – for eksempel et mentorprogram eller mentorskole – behandler vi personopplysninger om deg for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg, inkludert å tilby deg et best mulig produkt. Nedenfor kan du se hvilken informasjon som er spesifikt samlet inn for dette formålet.

Informasjon behandlet

For å oppfylle dette formålet samler vi inn og behandler følgende kategorier av informasjon:

 • Kontakt
 • Trenger beskrivelser - inkludert læringsstiltester
 • Personnummer ved hjelp av IJUSTREAD
 • Informasjon om graderinger, inkludert læringsrapporter, startrapport og graderingskalender.
 • Betalingsinformasjon

Rettslig grunnlag

Når vi behandler personopplysningene dine som nevnt ovenfor, gjør vi det på grunnlag av følgende juridiske grunnlag:

 • Personvernforordning artikkel 6(1)(b) (for å oppfylle kontrakten vi har med deg)
 • Personvernloven § 11(2)(2)(2)
 • Artikkel 6(1)(c) i databeskyttelsesforordningen (for å overholde en juridisk forpliktelse som er pålagt oss)

Mottakere av informasjon

I forbindelse med oppfyllelsen av formålet deler vi personopplysningene dine med følgende kategorier av mottakere. Hvis overføringen betyr full eller delvis tilgang eller overføring av dine personopplysninger til ettredjeland, vil vi overføre, på grunnlag av Kommisjonens standardbestemmelser i samsvar med artikkel 46(2)(C) i databeskyttelsesforordningen.

 • LEVERANDØRER AV IT-infrastruktur og programvare
 • Offentlige myndigheter - særlig skatt

Lagre informasjon

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen.

 • Informasjon om matching og fremdrift av ytelse slettes etter 9 måneders inaktivitet, og for mentorskolen slettes informasjonen din 2 måneder etter slutten av kurset.
 • Informasjon om betalinger oppbevares i 5 år fra utgangen av regnskapsåret i henhold til den danske bokføringsloven
 • Hvis du bare har bedt om at vi kontakter deg, vil informasjonen din bli slettet etter 60 dager hvis ingen kontakt er nådd.

Digital markedsføring

Når du viser interesse for oss – for eksempel ved å registrere deg for nyhetsbrevet vårt, kommunisere med chattefunksjonen vår på nettstedene våre eller be oss om å kontakte deg – samler vi inn og behandler personopplysninger om deg for å sende deg relevant markedsføringsmateriell. Du kan alltid melde deg av vårt nyhetsbrev ved å gå inn på lenken som er vedlagt nederst i hvert nyhetsbrev eller ved annen form for kontakt som trekker tilbake samtykket ditt muntlig.

Informasjon behandlet

For å oppfylle dette formålet samler vi inn og behandler følgende kategorier av informasjon:

 • Når du viser interesse for oss, registrerer vi informasjonen du gjør tilgjengelig for oss, som kan være ditt navn, telefonnummer, e-postadresse, nettstedsatferd og korrespondanse som vi har hatt gjennom for eksempel internett. WePly (vår chat-funksjon på våre nettsteder) eller Messenger (Facebooks chat-funksjon).

Rettslig grunnlag

Når vi behandler personopplysningene dine som nevnt ovenfor, gjør vi det på grunnlag av følgende juridiske grunnlag:

 • Artikkel 6(1)(a) i databeskyttelsesforordningen (på grunnlag av ditt samtykke)
 • Artikkel 6(1)(f) i databeskyttelsesforordningen (for at vi skal kunne forfølge en legitim interesse)

Mottakere av informasjon

I forbindelse med oppfyllelsen av formålet deler vi personopplysningene dine med følgende kategorier av mottakere. Hvis overføringen betyr full eller delvis tilgang eller overføring av dine personopplysninger til ettredjeland, vil vi overføre, på grunnlag av Kommisjonens standardbestemmelser i samsvar med artikkel 46(2)(C) i databeskyttelsesforordningen.

 • LEVERANDØRER AV IT-infrastruktur og programvare
 • Leverandører av digital markedsføring

Lagre informasjon

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen.

 • Informasjonen din slettes i utgangspunktet etter 7 dager med inaktivitet
 • For mentorskolen slettes kundeemner etter 30 dager.

Produksjon av markedsføringsmateriell

Når MentorNorge produserer markedsføringsmateriell, samler vi inn og behandler personopplysninger om personene som deltar i filmen for eksponering for våre produkter.

Informasjon behandlet

For å oppfylle dette formålet samler vi inn og behandler følgende kategorier av informasjon:

 • Kontakt
 • Bilde-/videomateriale,
 • Fødselsdag

Rettslig grunnlag

Når vi behandler personopplysningene dine som nevnt ovenfor, gjør vi det på grunnlag av følgende juridiske grunnlag:

 • Artikkel 6(1)(a) i databeskyttelsesforordningen (på grunnlag av ditt samtykke)
 • Artikkel 6(1)(b) i databeskyttelsesforordningen (for å oppfylle kontrakten vi har med deg)

Mottakere av informasjon

I forbindelse med oppfyllelsen av formålet deler vi personopplysningene dine med følgende kategorier av mottakere. Hvis overføringen betyr full eller delvis tilgang eller overføring av dine personopplysninger til ettredjeland, vil vi overføre, på grunnlag av Kommisjonens standardbestemmelser i samsvar med artikkel 46(2)(C) i databeskyttelsesforordningen.

 • LEVERANDØRER AV IT-infrastruktur og programvare
 • Leverandører av digital markedsføring

Lagre informasjon

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen.

 • Informasjon slettes når det ikke lenger er nødvendig for markedsføring eller på forespørsel fra deg

Nyhetsbrev

Hvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, samler vi inn og behandler informasjon om deg for at vi skal kunne sende deg kvalifiserte og målrettede nyhetsbrev.

Informasjon behandlet

For å oppfylle dette formålet samler vi inn og behandler følgende kategorier av informasjon:

 • Kontakt
 • Informasjon om utdannings- og læringsstil

Rettslig grunnlag

Når vi behandler personopplysningene dine som nevnt ovenfor, gjør vi det på grunnlag av følgende juridiske grunnlag:

 • Artikkel 6(1)(a) i databeskyttelsesforordningen (på grunnlag av ditt samtykke)

Mottakere av informasjon

I forbindelse med oppfyllelsen av formålet deler vi personopplysningene dine med følgende kategorier av mottakere. Hvis overføringen betyr full eller delvis tilgang eller overføring av dine personopplysninger til et tredjeland, vil vi overføre, på grunnlag av Kommisjonens standardbestemmelser i samsvar med artikkel 46(2)(C) i databeskyttelsesforordningen.

 • LEVERANDØRER AV IT-infrastruktur og programvare
 • Leverandører av digital markedsføring

Lagre informasjon

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen.

 • Informasjonen din vil bli slettet ved tilbaketrekking av samtykke.

Hvis du søker jobb hos oss

Hvis du søker jobb hos MentorNorge, behandler vi personopplysningene du gjør tilgjengelig for oss. I tillegg kan vi også innhente ytterligere personopplysninger om deg fra offentlig tilgjengelige kilder. Det skal bemerkes her at hele rekrutteringsprosessen vår er samlet inn i et lukket miljø på karrieresiden vår, og nedenfor kan du se hvilke personopplysninger vi vanligvis behandler og hvem vi deler informasjonen din med.

Informasjon behandlet

For å oppfylle dette formålet samler vi inn og behandler følgende kategorier av informasjon:

 • Kontaktinformasjon (f.eks. navn og adresse)
 • CV
 • Informasjon om opplæring og kvalifikasjoner
 • en personlig inndeling som kan inneholde sine egne beskrivelser.
 • Straffe- og barneattest

Rettslig grunnlag

Når vi behandler personopplysningene dine som nevnt ovenfor, gjør vi det på grunnlag av følgende juridiske grunnlag:

 • Artikkel 6(1)(a) i databeskyttelsesforordningen (på grunnlag av ditt samtykke)
 • Artikkel 6(1)(b) i databeskyttelsesforordningen (for å oppfylle kontrakten vi har med deg)
 • Artikkel 6(1)(f) i databeskyttelsesforordningen (for at vi skal kunne forfølge en legitim interesse)

Mottakere av informasjon

I forbindelse med oppfyllelsen av formålet deler vi personopplysningene dine med følgende kategorier av mottakere. Hvis overføringen betyr full eller delvis tilgang eller overføring av dine personopplysninger til ettredjeland, vil vi overføre, på grunnlag av Kommisjonens standardbestemmelser i samsvar med artikkel 46(2)(C) i databeskyttelsesforordningen.

 • LEVERANDØRER AV IT-infrastruktur og programvare

Lagre informasjon

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen.

 • Informasjon om søknader skal slettes innen 180 dager etter søknadsprosessens slutt;

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter når vi behandler personopplysningene dine:

 • Du har rett til å be om tilgang til, retting eller sletting av dine personopplysninger
 • Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger og å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger
 • Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål
 • Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke
 • Du har rett til å motta personopplysningene du har oppgitt selv i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format

Det kan være betingelser eller begrensninger knyttet til disse rettighetene. Derfor har du kanskje ikke rett til å få dine personopplysninger slettet umiddelbart, da dette kan avhenge av omstendighetene og gjeldende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktivitetene.

Slik ber du om utførelsen av rettighetene dine:

Vi ber om at du sender forespørselen din skriftlig til adressen eller e-postadressen som er oppført under "Behandlingsansvarlig" ovenfor.

I forespørselen ber vi deg om å oppgi navn, e-postadresse og, om nødvendig, telefonnummer, og å indikere så nøyaktig som mulig hva forespørselen din handler om.

Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi kan behandle forespørselen din.

Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du klage til oss på adressen ovenfor.

Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av klagen din til oss, kan du sende inn en klage til det danske datatilsynet når som helst på datatilsynet.no eller på:


Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo Endring av disse

Endring av personvernpolicy

Øverst i denne personvernerklæringen kan du se datoen for den siste oppdateringen. Vi vil kontinuerlig oppdatere retningslinjene. I tilfelle vesentlige endringer, vil vi sørge for å avsløre dette ved et synlig varsel på våre nettsteder.


Privatlivspolitikk (dansk)

Sidst opdateret 23.11.2021

Hos Mentornorge er IT-sikkerhed og dit privatliv i fokus og vi gør en dyd ud af, at behandle dine personoplysninger transparant og med respekt. Vi har derfor udformet denne privatlivspolitik, hvor du, som kunde eller besøgende på vores hjemmeside, kan se præcist, hvilke behandlinger vi foretager os, til hvilke formål, med hvilken hjemmel, hvem vi deler dine oplysninger med og i hvor lang tid vi beholder dine personoplysninger. Herudover finder du også informationer om hvordan vi tester vores IT-systemer, samt hvilke rettigheder du har og hvem du kan klage til, såfremt du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Navn: MENTORNORGE AS
Vej nr. Universitetsgata 12
Postnummer og by: 0164 Oslo
Orgnr.: 913382781
Telefon: 2151 4040
E-mailadresse: compliance@mentornorge.dk

(Herefter ”vi” eller ”os”).

I det følgende beskrives de formål, hvortil dine personoplysninger indsamles og behandles.

Matchning og forløb med en mentor

For at vi kan tilbyde dig et forløb hos Mentornorge – fx et mentorforløb eller mentorskolen - behandler vi personoplysninger om dig for at opfylde vores kontraktuelle forpligtelser over for dig, herunder at tilbyde dig det bedst mulige produkt. Nedenfor kan du se, hvilke oplysninger der specifikt bliver indsamlet til dette formål.

Behandlede oplysninger

For at opfylde dette formål indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Behovsbeskrivelser – herunder læringsstilstest
 • Personnummer ved brug af IJUSTREAD
 • Oplysninger om forløb, herunder undervisningsrapporter, startrapport og forløbskalender.
 • Betalingsoplysninger

Retsgrundlag

Når vi behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor, gør vi det på basis af følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (for at kunne opfylde den kontrakt vi har med dig)
 • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os)

Modtagere af oplysninger

I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere. Hvis overførslen betyder en hel eller delvis adgang eller overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, overfører vi på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

 • Leverandører af IT-infrastruktur og software
 • Offentlige myndigheder – herunder navnlig SKAT

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

 • Oplysninger om matchning og forløb af ydelse slettes efter 9 måneders inaktivitet og for Mentorskolen slettes dine oplysninger 2 måneder efter endt forløb.
 • Oplysninger om betalinger opbevares i 5 år fra udløb af regnskabsåret i henhold til bogføringsloven
 • Hvis du blot har anmodet om, at vi tager kontakt til dig, slettes dine oplysninger efter 60 dage, hvis ikke opnås kontakt.

Digital Markedsføring

Når du udviser interesse for os – fx ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kommunikere med vores chatfunktion på vores hjemmesider eller beder os om at kontakte dig – indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at sende dig relevant markedsføringsmateriale. Du kan altid afmelde vores nyhedsbrev ved at tilgå linket, der er vedhæftet i bunden af hvert nyhedsbrev, eller ved anden form for henvendelse tilbagetrække dit samtykke mundtligt.

Behandlede oplysninger

For at opfylde dette formål indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger:

 • Når du udviser interesse for os, registrerer vi de informationer, som du gør tilgængelig for os, hvilket kan være dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmesideadfærd og korrespondancer, som vi har haft gennem f.eks. WePly (vores chatfunktion på vores hjemmesider) eller Messenger (Facebooks chatfunktion).

Retsgrundlag

Når vi behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor, gør vi det på basis af følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (på baggrund af dit samtykke)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for at vi kan forfølge en legitim interesse)

Modtagere af oplysninger

I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere. Hvis overførslen betyder en hel eller delvis adgang eller overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, overfører vi på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

 • Leverandører af IT-infrastruktur og software
 • Leverandører til digital markedsføring

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

 • Dine oplysninger slettes som udgangspunkt efter 7 dages inaktivitet
 • For mentorskolen slettes kundeemner efter 30 dage.

Produktion af markedsføringsmateriale

Når MentorNorge producerer markedsføringsmateriale indsamler og behandler vi personoplysninger om de personer, der deltager i filmen til brug for eksponering af vores produkter.

Behandlede oplysninger

For at opfylde dette formål indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Billede/videomateriale,
 • Fødselsdag

Retsgrundlag

Når vi behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor, gør vi det på basis af følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (på baggrund af dit samtykke)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at kunne opfylde den kontrakt vi har med dig)

Modtagere af oplysninger

I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere. Hvis overførslen betyder en hel eller delvis adgang eller overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, overfører vi på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

 • Leverandører af IT-infrastruktur og software
 • Leverandører til digital markedsføring

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

 • Oplysninger slettes, når de ikke længere skal bruges til markedsføring, eller efter anmodning fra dig

Nyhedsbreve

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler vi oplysninger om dig, for at vi kan udsende kvalificerede og målrettede nyhedsbreve til dig.

Behandlede oplysninger

For at opfylde dette formål indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og læringsstil

Retsgrundlag

Når vi behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor, gør vi det på basis af følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (på baggrund af dit samtykke)

Modtagere af oplysninger

I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere. Hvis overførslen betyder en hel eller delvis adgang eller overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, overfører vi på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

 • Leverandører af IT-infrastruktur og software
 • Leverandører til digital markedsføring

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

 • Dine oplysninger slettes ved tilbagetrækning af samtykke.

Hvis du ansøger om et job hos os

Hvis du ansøger om et job hos Mentornorge, behandler vi de personoplysninger, som du gør tilgængelige for os. Herudover kan vi også indhente yderligere personoplysninger om dig fra offentlig tilgængelige kilder. Det skal her bemærkes, at hele vores rekrutteringsproces, er samlet i et lukket miljø på vores karriereside og nedenfor kan du se hvilke personoplysninger vi typisk behandler, samt hvem vi deler dine oplysninger med.

Behandlede oplysninger

For at opfylde dette formål indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger:

 • Kontaktoplysninger (fx navn og adresse)
 • CV
 • Oplysninger om uddannelse og kvalifikationer
 • et personligt afsnit, der kan indeholde egne beskrivelser.
 • Straffe- og børneattest

Retsgrundlag

Når vi behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor, gør vi det på basis af følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (på baggrund af dit samtykke)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at kunne opfylde den kontrakt vi har med dig)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for at vi kan forfølge en legitim interesse)

Modtagere af oplysninger

I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere. Hvis overførslen betyder en hel eller delvis adgang eller overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, overfører vi på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

 • Leverandører af IT-infrastruktur og software

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

 • Oplysninger om ansøgninger slettes senest efter 180 dage efter endt ansøgningsproces

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder:

Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til adressen eller e-mailadressen angivet under ”Dataansvarlig” ovenfor.

I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse.

Hvis ikke du er tilfreds med udfaldet af din klage til os, kan du til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på datatilsynet.no eller til:


Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Ændring af denne privatlivspolitik


Øverst i denne privatlivspolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.