Snakkebobler med forskjellige språk
Aina Hernández Evensen
Mentor
Indholdsfortegnelse Studieteknikk 16. juni 2021 Læsetid: Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk

Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk


Er du en av dem som er motivert for å lære et fremmedspråk for å kunne bruke det i praksis, men syntes det er utfordrende å bli god i muntlig kommunikasjon? Ikke fortvil, nedenfor skal jeg gi deg noen tips som kan hjelpe deg på vei.

Når man lærer et nytt fremmedspråk er det ofte lytte- og leseforståelsen som opparbeides først. Når vårt ordforråd og vår forståelse for grammatikken når et visst nivå er det lettere å forstå det vi leser og hører. Deretter begynner vi å få bedre kompetanse i å skrive. Vi konstruerer egne setninger og strukturerer egne tekster mens vi sjekker grammatikkregler og slå opp i ordbøker.

Det som ofte faller på plass sist er den muntlige kompetansen i form av å snakke. Dette er fordi denne bruken av språket er den mest krevende. Når vi skal snakke må vi i tillegg til grammatikk og ordforråd også ta hensyn til uttale og intonasjon. Intonasjon er toneleiet du bruker når du snakker. Det kan for eksempel hjelpe oss å legge trykk på bestemte ord eller skille mellom en påstand og et spørsmål. For å kommunisere muntlig må vi altså kunne kombinere disse fire elementene slik at vi sender et meningsfullt budskap. Dessuten har man som regel lite betenkningstid noe som gjør denne ferdigheten enda mer krevende. Så hvordan kan du bli bedre til å bruke fremmedspråket i praksis? 

Ordforråd

Mitt første tips er å opparbeide deg et bredt og praktisk ordforråd. Med bredt ordforråd mener jeg et ordforråd som lar deg snakke om mange ulike tema. Med praktisk ordforråd mener jeg at du bør prioritere å lære ord du faktisk kommer til å få bruk for. Dette kan være tema som er viktig på skolen eller som er viktig for deg i fritidssammenheng. Et variert ordforråd er med på å legge et godt grunnlag for å være god muntlig. For det første så kan du si mye mer og for det andre så bruker du mye mindre tid på å lete etter ord. Hvis du ønsker tips til ordinnlæring kan du gjerne lese mitt innlegg Funksjonell og kreativ ordinnlæring som ble publiser på bloggen i januar.

Lytt

For å bli god muntlig i et fremmedspråk er det viktig med lyttetrening. Når man blir eksponert for autentisk tale i fremmedspråket vil dette gi deg viktig kunnskap om uttale og intonasjon. Samtidig vil du få økt kjennskap til ord, uttrykk og setningsoppbygging. Denne kunnskapen vil være nyttig når du selv skal kommunisere muntlig.

Når vi lærer oss morsmål gjør vi det gjennom imitasjon. Denne teknikken kan også brukes når man skal lære seg nye språk, og det en fordel å bruke litt tid på å imitere autentisk tale. Det kan være lurt å høre på lydfilene til kapitlene i læreboken din. Spill gjerne av en liten del av lydfilen før du selv imiterer det du nettopp hørte. Det kan være hjelpsomt å ha læreboka med den aktuelle teksten foran seg mens man øver. Da ser man det som blir sagt og man lærer å koble lyden til det skrevne ordet.

Tips: Finn gjerne ulike kilder til autentisk tale som for eksempel musikk, film, serier, lydbøker, klipp fra Youtube..osv. Oppsøk språklig eksponering og gjør det til en integrert del av hverdagen din!

Øv uttale

Mitt andre tips er å lage en liste over alle de viktigste uttalereglene i det språket du ønsker å lære. Det kan ofte bli for mye å fokusere på alle reglene samtidig når du skal lese tekster. Derfor anbefaler jeg deg å fokusere på å øve på én eller to uttaleregler om gangen.

Det kan også være hjelpsomt å lage egne lister eller setninger med ord som krever bruk av uttalereglene du har valgt å fokuser på. Deretter kan du øve spesifikt på den eller disse reglene mens du leser opp ordene eller setningene. Etter hvert som du lærer deg disse uttalereglene kan du legge til flere, litt etter litt,  helt til du har lært deg alle og det går automatisk når du leser.

Les – gjerne høyt

Gjennom å lese får du kunnskap om ord, uttrykk og setningsoppbygninger. Les gjerne mye og ulike typer tekster: bøker, blader, dikt, sangtekster, instruksjoner, osv. Når du leser er det en fordel å lese høyt for å i tillegg øve på å uttale ordene rett.

Tips: Ha alltid en oversikt over de viktigste uttalereglene når du skal lese høyt, og sjekk hver gang du blir usikker.

Øv på å snakke

Noe av det viktigste for å bli god muntlig i et fremmedspråk er å øve på å snakke – så mye som mulig. Da må du kombinere grammatikk, ordforråd, uttale og intonasjon under et visst tidspress. Muntlig kommunikasjon er en ferdighet det er nødvendig å øve mye på for å bli god. Det er derfor viktig å venne seg til å være muntlig. For det første så lærer man utrolig mye og for det andre så blir man mer komfortabel jo mer man praktiserer.

Det kan være vanskelig å få nok trening i å snakke et fremmedspråket, men bruk alle mulighetene du har. I fremmedspråktimene bør du prøve å si mest mulig på fremmedspråket både til læreren og til medelevene. Kanskje kjenner du noen andre som studerer det samme språket, eller kanskje noen som har det som morsmål som du kan øve med på fritiden? Hvis ikke kan du alltid øve med deg selv ved å gjennomføre en spontan monolog, dikte opp en dialog eller rett og slett bare si noen korte setninger. Da blir det mindre skummelt å si feil og du får all den betenkningstiden du trenger.

Tips: Lag en liste over setninger som kan være nyttige i fremmedspråktimen for å kommunisere med læreren eller medelever og venn deg til å bruke disse. Eksempler på dette kan være kan jeg gå på toalettet, hva er klokka, hva er leksene? eller hva skal du gjøre i helgen?  Ha som mål å snakke minst mulig norsk i fremmedspråktimene.

Reis

Ikke alle har muligheten til å reise til et land som snakker det språket du lærer, men hvis du har det anbefaler jeg deg på det sterkeste å gjøre det! Den beste måten å lære et nytt språk på er å være omgitt av det på alle kanter, og måtte bruke det i mange ulike situasjoner. Det er også den beste kilden til autentisk språklig eksponering. Dessuten øver du på alle områdene som er nevnt over: du øker ordforrådet, lytter, leser, snakker og øver på uttale.

Våg deg

Hvis du følger tipsene ovenfor vil du få et godt grunnlag for å bli god muntlig i fremmedspråket du har valgt. Men jeg har spart det aller viktigste tipset mitt til sist og det er som følger: våg deg! Uansett hva du velger å fokusere på for å bli god muntlig så er det aller viktigste å faktisk være modig nok til å praktisere. Mange kan syns at det er ukomfortabelt å snakke et språk de ikke behersker, eller at det er ubehagelig og pinlig å si feil. Men for å bli god muntlig i et fremmedspråk så må man tørre å være muntlig, fordi denne ferdigheten kan bare trenes opp ved å praktisere. Husk at du er i en læringsprosess og å gjøre feil er en viktig del av den. Så slipp deg løs og snakk i vei!

Lykke til!

Studieteknikk

Se alle

5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien
Endelig er sommerferien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh..
Bruk sommeren til å bli en bedre student!
Det er relativt enkle grep du kan gjøre for å forbedre språk, kunnskap..
Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?
I dag lever vi i et kunnskapssamfunn hvor det stilles stadig høyere kr..
5 tips for et effektivt skoleår
Det er januar, og de fleste er tilbake på skolen etter jul. Vårsemeste..
5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk
Å lære et fremmedspråk innebærer nødvendigvis at man må kunne lese og ..
Tips til hvordan du kan skrive en god tekst
Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på stra..
Lær om realfag på YouTube
Et stadig voksende tilbud av pedagogisk og informativt innhold er å fi..
Slik kan du takle prestasjonspresset!
I et samfunn hvor begrepene idealer, perfeksjon og prestasjon betyr me..
5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk
Mange elever kvier seg for å ha en muntlig presentasjon foran klassen,..
Nøkkelen til bedre konsentrasjon
Vi står ofte ovenfor frister og forventninger da det kommer til skolea..
5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
En god skriftlig presentasjon skiller seg fra en god muntlig presentas..