5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk

Å lære et fremmedspråk innebærer nødvendigvis at man må kunne lese og forstå tekster på målspråket. Alle lærebøker inneholder et bredt spekter av ulike tekster, og i tillegg leser man et utvalg autentiske tekster (tekster som ikke er skrevet for fremmedspråkselever, men derimot ”ekte” tekster som er tatt rett ut fra målspråkslandets aviser, bøker, etc.). Å jobbe med tekst er altså en sentral del av opplæringen, og det med god grunn. Tekster inneholder rikelig med kulturell kunnskap, tar for seg språklige strukturer og ikke minst er en viktig kilde for å utvide vokabularet.

Dessverre kan man til tider føle at man drukner i et gigantisk hav av ukjente ord når man får tildelt en tekst på skolen eller i lekse med oppgaven: les og forstå teksten. Det kan ved første øyekast virke umulig. Hvor skal man i det hele tatt starte? Ikke vær redd! Her kommer noen gode tips til hvordan du kan både mestre og bruke tekstene til din fordel på veien mot å beherske målspråket.

1. Se på illustrasjoner, bilder og overskrifter

Det første du bør gjøre når du får tildelt en ny tekst du skal jobbe med, er å se på illustrasjoner, bilder og overskrifter. De fleste tekster, spesielt i lærebøkene, bruker mange bilder og illustrasjoner. Hvis det finnes, se på dem først. Hva slags tema dreier teksten seg om? Hvis man innstiller hjernen på et konkret tema, vil det bli enklere å forstå selve teksten etterpå, fordi man får et bilde av hva slags type vokabular man kan vente seg. Dette er spesielt hensiktsmessig med ord som har flere betydninger. Etter å ha sett på bilder og illustrasjoner, kan du se på overskriftene. Gir disse et klarere bilde på temaet? Slå gjerne opp i ordbok hvis de inneholder ukjente ord.

2. Strek under ord du kan og ord du ikke kan

Etter å ha gjort deg oppmerksom på hva slags tema teksten dreier seg om, kan du ta fatt på selve teksten. Nå er det viktig at du ikke går i fellen av å oversette ord for ord fra start. Da kommer du kanskje halvveis, før du gir opp (ved lengre tekster). Det du derimot skal fokusere på, er å få en oversikt over hovedbudskapet til teksten.

Hvis teksten består av relativt mange ukjente ord, bør du begynne med å sette en strek under alle ord du forstår. På den måten kan du få mer informasjon av hva teksten handler om, samtidig som det virker motiverende å begynne med noe som får deg lenger på vei. Etter å ha gjort dette vil det antakeligvis være en del uklarheter i teksten, og du kan da sette strek under alle sentrale ord du ikke forstår, men som du trenger å vite for å kunne forstå hovedbudskapet. Dette vil i hovedsak dreie seg om verb og substantiv. Bruk gjerne ulike farger, slik at du klarer å skille kjente fra ukjente ord. Hvis det står, for eksempel, el perro grande, vil det her være kun viktig å forstå at perro=hund og det beskrivende ordet grande=stor vil være mindre viktig. Etter å ha satt strek under alle de sentrale ordene, slår du dem opp i ordbok. Vær obs på at du finner riktig betydning. Tenk på temaet til teksten! I tillegg må du tenke på at i ordboken får du kun slått opp grunnformene til ordet.

3. Bruk hjelpemidler som gloselister og forståelsesoppgaver

Til mange tekster vil du ha tilgang til en gloseliste i margen, samt oppgaver som går på å forstå teksten. Bruk disse hjelpemidlene! Gloselisten gir deg oversettelse av ukjente og sentrale ord og uttrykk i teksten, og vil føre deg et godt stykke på vei. Spørsmålene er også der for å veilede deg til å finne ut hva teksten egentlig dreier seg om. Ofte henviser ulike oppgaver til ulike deler av teksten, og det kan også virke motiverende å finne svar på oppgavene. Det er alltid en god idé å jobbe med delmål, da det virker mer overkommelig enn å hoppe rett på hovedmålet.

4. Arbeid godt med vokabularet

Hvis du har fulgt punktene frem til nå, har du med stor sannsynlighet fått en god oversikt over hva teksten handler om, og det er bra! Men, hvis du ønsker å videreutvikle kompetansen din i fremmedspråk, må du jobbe videre med den nye kunnskapen teksten har gitt deg.

Det første du bør tenke på er å jobbe godt med vokabularet. Dette kan du gjøre på mange måter. Kanskje kan du lage deg en quizlet*? Det program som lar deg lære vokabular på en morsom måte med ulike oppgaver og spill. Du kan øve sammen med en medstudent? Eller kanskje kan du få med foreldrene dine på et memory-spill? En annen idé kan være å gruppere ordene etter ulike temaer. Kanskje du kan sette ord som høres morsomme ut i en gruppe og ord som er like morsmålet ditt i en annen?

5. Produser egen tekst

I tillegg til å utvide vokabularet, bør du også arbeide videre med de nye kunnskapene ved å produsere egen tekst. På denne måten får du jobbet godt med ny kulturell kompetanse, språklige strukturer og nytt vokabular. Det er utallige måter å jobbe på, men noen forslag kan være å lage spørsmål til teksten, skrive setninger med det nye vokabularet eller skrive et sammendrag. Kanskje kan du skrive en tilsvarende tekst med noe fra din egen kultur, og enda bedre er om du sammenlikner målspråklandets kultur med din egen. Det går også an å være mer kreativ og skrive en postkort eller en e-post til en venn fra noe du liksom har opplevd (ut ifra det som stod i teksten) eller kanskje kan du gå sammen med noen og lage et rollespill? Kun fantasien stopper deg!

Vil du ha litt ekstra hjelp i fremmedspråket ditt? Les mer om privatundervisning i faget du trenger hjelp i her. 


Om du følger tipsene overfor, vil du ikke bare lese og forstå en ny tekst, men du vil også bearbeide ny kunnskap inn i språkkompetansen din. Ikke la tekstene bli et hinder, men bruk dem som et hjelpemiddel! Masse lykke til!

*Quizlet er et gratis program på nett man kan benytte seg av for å gjøre pugging av ord og uttrykk morsommere. Programmet tilbyr ulike metoder som å se på flashcards, velge riktig alternativ, skrive inn riktig svar, samt ulike spill der du har tid på deg. Det eneste du trenger å gjøre er å registere deg på https://quizlet.com/ og lage et sett med de ordene og uttrykkene du ønsker å lære deg. 
Tiril e1521109407848

Tiril Evensen-Lie

Mentor, MentorNorge