Aina Hernández Evensen
Mentor

Spansk | 16. juni 2021
Hvordan få kontroll på de spanske verbene
Når norske elever lærer spansk er ofte verbsystemet den største utford..
Studieteknikk | 16. juni 2021
5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien
Endelig er sommerferien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh..
Studieteknikk | 16. juni 2021
Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk
Når man lærer et nytt fremmedspråk er det ofte lytte- og leseforståels..
Studieteknikk | 16. juni 2021
Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?
I dag lever vi i et kunnskapssamfunn hvor det stilles stadig høyere kr..
Studieteknikk | 16. juni 2021
Pomodoro – en studieteknikk som øker kvaliteten på arbeidet
Skolearbeidet har en tendens til å bli overveldende til tider. Mot slu..
Studieteknikk | 16. juni 2021
5 tips til god kildekritikk
Tilgang på internett innebærer at en ubegrenset mengde informasjon bok..
Studieteknikk | 16. juni 2021
Hvordan oppnå faglig mestring
Vi har alle våre favorittfag og fag vi opplever som ekstra utfordrende..
Studieteknikk | 16. juni 2021
Mobilen - et nyttig hjelpemiddel eller en evig distraksjon?
Mange er sterkt imot bruk av mobiltelefon på skolen, mens andre mener ..
Studieteknikk | 16. juni 2021
Google translate – venn eller fiende?
Morsmålet utvikles naturlig de første leveårene gjennom å lytte til og..
Trivsel og motivasjon | 16. juni 2021
Hvordan redusere stress i skolehverdagen?
Elever i alle aldre kan oppleve skolehverdagen som stressende. Timepla..
Trivsel og motivasjon | 16. juni 2021
5 studietips for økt læring og motivasjon
Læring skjer hele tiden og uten at du nødvendigvis trenger å anstrenge..
Skolestart | 16. juni 2021
Hvordan få en drømmestart på skoleåret?
Nå er vi allerede i august og starten på et nytt skoleår er rett rundt..
Norsk | 16. juni 2021
Funksjonell og kreativ ordinnlæring
Ofte lærer vi nye ord uten å tenke over det mens vi jobber med språket..
Historie | 16. juni 2021
Få historien ned på kartet!
Faget historie er kanskje spesielt kjent for å være rik på detaljer. N..
Historie | 16. juni 2021
Strategisk lesing i faget historie
Mange anser faget historie som et «puggefag». Dette innebærer en antak..
Eksamen | 16. juni 2021
5 tips til skriftlig eksamen i matematikk
Mange har allerede blitt trukket opp til skriftlig eksamen i matematik..
Eksamen | 16. juni 2021
Hvordan skrive en god besvarelse på skriftlig eksamen i fremmedspråk
Eksamen i fremmedspråk kan oppleves som ekstra krevende ettersom det m..
Eksamen | 16. juni 2021
5 tips for stressmestring på eksamen
Eksamensperioden er noe de fleste forbinder med stress og det er gjern..
Eksamen | 16. juni 2021
Hvordan bli eksamensklar i fremmedspråk?
I en stadig mer globalisert verden blir språk- og kulturkompetanse set..