Hvordan få kontroll på de spanske verbene

Språk åpner døren til en verden full av muligheter og opplevelser. Å lære et nytt språk er en spennende og kompleks prosess som kan by på mange utfordringer. Man må tilegne seg ordforråd, lære seg uttale og mestre språkets grammatikk. Alle språk er unike og hva som oppleves som mest utfordrende i læringsprosessen vil avhenge av hvilket språk du skal lære og hvilke språk du kan fra før. Når norske elever lærer spansk er ofte verbsystemet den største utfordringen. Det spanske verbsystemet er mer omfattende enn det norske. På spansk bøyes verbene i tid og person. Spansk har også verbtider som ikke finnes på norsk. Dette gjør at det spanske verbsystemet kan oppleves som overveldende og uoversiktlig. Er du en av dem som har gått seg vill i den spanske verbjungelen?

Ikke fortvil! I dette innlegget skal jeg gi deg noen tips som hjelper deg å få kontroll på de spanske verbene. Følger du tipsene under vil du se at det spanske verbsystemet er enklere og mer oversiktlig enn hva førsteinntrykket får deg til å tro.

Spanske verb kan bøyes både i modus og tid. Ettersom at verbmoduser vanligvis ikke introduseres før i VG3 skal jeg her kun fokusere på de spanske verbtidene.

Spanske verb

I det spanske språket finnes det tre typer verb:

AR-verb: f.eks hablar (å snakke), estudiar (å studere) og jugar (å spille/leke).

ER-verb: f.eks comer (å spise), beber (å drikke) og leer (å lese).

IR-verb: f.eks vivir (å bo/leve), escribir (å skrive) og sentir (å føle)

Infinitiv på spansk

Infinitiv er verb i sin ubøyde form som i eksemplene ovenfor. Legg merke til at man på norsk danner infinitiv ved å sette å foran det ubøyde verbet. På spansk består infinitiv bare av selve verbet. F.eks, å snakke blir derfor kun hablar. Spanske verb i infinitiv består av to deler – stammen og endelsen.

HABLARCOMERVIVIR

I verbene ovenfor er stammen markert med rødt og endelsen markert med grønt. De ulike verbtypene er oppkalt etter hvordan endelse verbene har i infinitiv. Denne kunnskapen er viktig å ha i bakhodet når man skal lære seg å bøye verb i ulike verbtider.

Tips: Lær spansk på få uker med en dyktig mentor. Les mer om privatundervisning her. 

Verbbøyning på spansk

På norsk bøyer vi verbet i ulike verbtider. For å vite hvem som utfører verbets handling, subjektet, ser vi på subjektspronomenet som alltid står sammen med verbet. For eksempel, jeg snakker, vi snakker osv. På norsk bøyes altså verbene kun i tid og ikke i person.

På spansk derimot må man bøye verbet i tid, tall og person. På spansk er subjektspronomenet inkludert i verbbøyningen og de brukes derfor vanligvis ikke sammen med verbet. For eksempel, hablo betyr jeg snakker og hablas betyr du snakker.

Lag en oversikt

I lærebøkene finner du informasjon om hvordan du bøyer verb i de ulike verbtidene og når disse skal brukes. Det kan likevel være tungvint å måtte slå opp i boken hver gang du lurer på noe med verbene når du arbeider med spansk. Jeg anbefaler deg derfor å lage en kort oversikt over regelrett bøying og bruk av de spanske verbtidene. Da vil du ha et lite heftet som er lett å slå opp i og som er personalisert etter dine behov.

I første delen av heftet lager du en kort og enkel oversikt over verbbøyningen i de ulike verbtidene. Disse burde organiseres etter kategoriene nåtid, fortid og fremtid. For hver verbtid bør du inkludere:

  • Hvordan verbtiden dannes:Noen verbtider dannes ved at du tar bort verbets endelse (-ar, -er eller – ir) og legger en ny endelse til stammen. Dette skjer f.eks med verbtidene presens (1) og i de to preteritumsformene (2+3).HABLAR  -> 1) HABLO  2) HABLÉ  3) HABLABAAndre verbtider dannes ved at du legger til endelser på verbets infinitivform. Dette skjer f.eks med verbtidene futurum (4) og kondisjonalis (5).HABLAR -> 4) HABLARÉ 5) HABLARÍAFor hver verbtid skriver du da enten «Stamme + følgende endinger:» eller «infinitiv + følgende endinger».

NB: Noen spanske verbtider formes med et hjelpeverb, som er bøyd i person og tall, som følges av hovedverbet i en spesiell form som f.eks partisipp eller gerundium. Husk at når hovedverbet står i disse formene skal det ikke bøyes i tall og person. Da kan du for eksempel skrive «hjelpeverbet haber + partisipp» og «hjelpeverbet estar + gerundium».

  • Hvordan -ar, -er og -ir verb bøyes regelrett i denne verbtiden:Lag en oversiktlig tabell som viser hvordan de ulike verbtypene bøyes etter person og tall i den aktuelle verbtiden. Bruk helst de samme tre eksempelverbene i alle verbtidene slik at heftet blir så oversiktlig som mulig.
  • Hvor du finner informasjon om bøying av uregelrette verb i denne verbtiden.Bøyning av uregelrette verb bør ikke inkluderes i heftet ettersom at dette vil gjøre heftet for langt og uoversiktlig. Jeg anbefaler heller å notere hvor du kan finne informasjon om de uregelrette verbene i læreboken og skrive følgende under tabellen: «PS: uregelrette verb se side X». X representerer her den siden hvor informasjonen står i din lærebok.

PS: uregelrette verb se side X .

I den andre delen av heftet lager du en kortfattet oversikt med informasjon om når de ulike verbtidene skal brukes. I de fleste tilfellene er det likt eller helt likt den norske bruken. Men i noen tilfeller er det betydelige forskjeller som f.eks at spansk har to preteritumsformer, mens norsk bare har én. Det kan være lurt med ekstra forklaringer og eksempler når den spanske bruken er ulik den norske.

Tips: Når du har gjort ferdig heftet vil du se at den spanske verbbøyningen følger visse mønstre både innenfor én verbtid og på tvers av dem. Bruk gjerne fargekoder og huskeregler for å markere disse mønstrene slik at de blir lettere å huske.

Uregelrette verb

Det finnes mange uregelrette verb på spansk og dette bidrar til opplevelsen av det spanske verbsystemet som en uoversiktlig jungel. Men slik trenger det ikke å være. Her kommer noen tips som vil hjelpe deg å få kontroll på de uregelrette verbene.

Identifiser

Når du skal lære deg et nytt verb er det lurt å sjekke om det er regelrett eller ikke. Hvis det er regelrett har du allerede en oversikt i heftet ditt over bøyningsmønstrene i de ulike verbtidene. Hvis det er uregelrett bør du undersøke i hvilke verbtider det er uregelrett. Mange uregelrette verb bøyes uregelrett kun i noen verbtider eller kun i noen personer. Hvis du noterer ned verbet i en glosebok eller i skriveboken anbefaler jeg å markere dem som regelrett eller uregelrett enten ved hjelp av farger eller koder.

Finn mønsteret

Selv om verbene er uregelrette følger de likevel et visst mønster. Mange uregelrette verb følger dessuten det samme mønsteret. Det kan være greit å gruppere disse. Du bør også identifisere hvor verbet er uregelrett – i stammen, i endelsen eller begge deler? Ofte er verbene kun uregelrette i stammen mens endelsen følger regelrett bøyningsmønster.

Lær deg de mest brukte

En del av de spanske verbene som brukes mest er uregelrette. Disse bør du notere ned i skriveboken eller i et lite hefte. Da vil du ha en oversikt som du kan konsultere når du leser og skriver tekster. Du bør også bruke litt tid på å lære deg disse bøyningene. Kanskje mange av dem følger et lignende mønster?

Øv bevisst på verb

Øvelse gjør mester. Derfor er det lurt å gjøre små øvelser hvor du øver deg på bøyning og bruk av de ulike verbtidene. Det finnes mange ulike øvelser du kan bruke. Det viktige er at du øver bevisst og fokuser på verb. Her kommer et par tips til øvelser:

Sorteringsøvelse:

Lag et ark der hver verbtid har en tilhørende rute. Velg deretter en spansk tekst og gå gjennom den på utkikk etter verb. Hvert verb du finner plasseres i ruten til den verbtiden den står i. Slik fortsetter du til du har sortert alle verbene i teksten. Dette er en fin øvelse for å bli god på å gjenkjenne verb i de ulike verbtidene og få bedre forståelse for bøyningsmønsteret i spansk.

Indefinido og imperfecto. Hvorfor?

Ettersom at spansk har to verbtider som tilsvarer det norske preteritum trenger vi trening i å vite når man skal bruke hva. En god øvelse kan være å lese en spansk tekst skrevet i fortidsform. Først identifiserer du verbene som står i indefinido og imperfecto. Deretter ser du på konteksten rundt for å forstå hvorfor nettopp indefinifo eller imperfecto er blitt brukt i dette tilfellet. Noter ned din begrunnelse i stikkordsform. Heftet du har laget kan brukes som støtte mens du gjennomfører øvelsen. Øvelsen er nyttig for å gjenkjenne bøyning av begge verbtidene samtidig som du får bedre forståelse for deres bruk.

Bli en verbmester

Hvis du følger tipsene over vil det bli mye enklere å navigere i den spanske verbjungelen. Trikset er at du må skaffe deg en kort og enkel oversikt som gir mening for deg. Det å forstå mønstrene og logikken i den spanske verbbøyningen vil være en mye mer effektiv og smertefri måte å mestre de spanske verbene på enn å pugge dem. Det kan ta litt tid å lage verbheftet, men det vil spare deg mye tid i lengden. Dette heftet vil være en god følgesvenn når du gjør oppgaver eller leser og skriver spansk.

Vil du ha litt ekstra hjelp i spansk kan du lese mer om privatundervisning i spansk her.

Det er også viktig å øve på bøyning og bruk av verb. Jeg anbefaler både å gjøre øvelser som fokuserer direkte på verb og å være ekstra oppmerksom på verb når du leser og skriver spansk. Hvis du får kontroll over de spanske verbene vil du få et helt nytt mestringsnivå i faget og du vil oppleve større læringsglede. Så ta kontroll over de spanske verbene og bli en verbmester!

Vil du prøve privatundervisning med en mentor?

Prøv en gratis kartleggingstime

Lykke til!

368d37fc81a692d2 1 e1511868445805

Aina Hernández Evensen

Mentor, MentorNorge