Tavle med skriften "Exam" og en blyantholder, klokke og forstørrelsesglass
Aina Hernández Evensen
Mentor
Indholdsfortegnelse Eksamen 16. juni 2021 Læsetid: Hvordan skrive en god besvarelse på skriftlig eksamen i fremmedspråk

Hvordan skrive en god besvarelse på skriftlig eksamen i fremmedspråk

Det er eksamenstid og man kan komme opp i ulike fag i enten muntlig eller skriftlig eksamen. De fleste elever gleder seg til ferie, men gruer seg til eksamen. Eksamen i fremmedspråk kan oppleves som ekstra krevende ettersom det meste av eksamen skal besvares på et annet språk enn morsmålet.

Selv om eksamen i fremmedspråk kan være utfordrende er det også en fin sjanse til å virkelig vise den faglige kompetansen du har opparbeidet deg gjennom skoleåret. Nedenfor skal jeg derfor komme med noen tips som kan hjelpe deg å produsere en god besvarelse på skriftlig eksamen i fremmedspråk.

Forarbeid

For å legge til rette for en god eksamensbesvarelse er det viktig å gjøre forarbeid før en eventuell eksamen. Du bør først og fremst lage en oversikt over hvilken kompetanse som skal måles på eksamen. Se gjennom læreboken og notatene dine for å se hva dere har vært gjennom dette skoleåret.  Da vil du se hva som er relevant å øve på. Eventuelt kan du be læreren om en oversikt.

Ut fra oversikten kan du tenke over hva du mestrer godt og hva du må trene mer på. Husk at alle hjelpemidler, utenom internett og kommunikasjon, er tillatt på eksamen. Derfor anbefaler jeg deg hovedsakelig å øve på grammatikk og tekstskriving. Det kan også være lurt å lære seg nyttige setninger og uttrykk utenat.

Tips 1: Se gjerne på eksamensoppgavene fra tidligere år. Slik kan du øve deg på å besvare de ulike spørsmålstypene. Du finner dem på udir.no. Skolen skal ha passordet som gir deg tilgang.

Tips 2: Verb brukes i alle setninger og er essensielle å kunne bruke for å ha god grammatikk i besvarelsen. Det er derfor lurt å øve godt på dem før eksamen. Les gjerne blogginnlegget  mitt «Hvordan få kontroll på de spanske verbene». Mange av tipsene kan være nyttige selv om du har et annet fremmedspråk.

Tips 3: Når du øver på å skrive på fremmedspråket anbefaler jeg deg å ikke bruke Google Translate. Venn deg til å strukturere dine egne setninger og å bygge opp din egen tekst. Denne selvstendigheten vil komme godt med på eksamen.

Trenger du litt ekstra hjelp? Les mer om privatundervisning i fremmedspråk her.

Disponer tiden

Du har som regel 5 timer på å fullføre en vanlig skoleeksamen. Eksamen i fremmedspråk består vanligvis av en kortsvarsoppgave, en oppgave om leseforståelse og en langsvarsoppgave. De tre oppgavene vil kreve ulik mengde tid. Når eksamen starter burde du orientere deg i forhold til oppgavene og deretter lage en tidsdisposisjon for å sikre deg nok tid til å besvare alle. Nedenfor følger et eksempel:

09.00-09.10: Orientering og lage en plan.

09.10-10.10: Svare på kortsvarsoppgaven

10.10-11.10: Svare på oppgaven om leseforståelse

11.10-13.00: Svare på langsvarsoppgaven

13.00-14.00: Gå gjennom besvarelsen.

Tips 1: Å sitte med en eksamen i 5 timer kan være ganske intenst, både for hode og kropp. Derfor bør du ta noen pauser innimellom – gjerne i skifte mellom oppgavene. Få i deg nok væske og mat, og ta deg gjerne en liten luftetur.

Tips 2: Ettersom eksamen kan være stressende og ubehagelig vil man gjerne bli raskt ferdig for å få det overstått. Men jeg anbefaler deg å bruke alle de 5 timene. Husk at dette er den ene sjansen du har til å gjøre det så bra som mulig i dette faget. Har du besvart alle oppgavene kan du bruke resten av tiden på å gå gjennom og finpusse teksten.

Svar direkte på oppgaven

Alle eksamensoppgaver har en oppgavetekst som formidler kravene for din besvarelse. Les denne nøye slik at du er sikker på hva oppgaven spør etter. Siden eksamen ofte innebærer stress har man lett for å lese oppgaveteksten litt for raskt og kan derfor lett misforstå. Hvis innholdet ikke er relevant for oppgaven vil dette gi trekk, så ta deg tid til å lese instruksene og sørg for å svare direkte på oppgaven.

Vær obs på at man på oppgaven om leseforståelse ofte må begrunne svaret sitt ved å bruke innholdet i eventuelle vedlegg. Hvis du bruker argumenter fra teksten for å begrunne svaret ditt viser du sensor at du virkelig har forstått innholdet og at du ikke bare har gjettet.

Grammatikk

Husk at grammatikken ikke trenger å være perfekt for å få topp score på eksamen. I hvilken grad grammatiske feil trekker ned på karakteren kommer an på hvilken type grammatiske feil man har. Det aller viktigste er at teksten kommuniserer med leseren. Bruk derfor et språk som er tilpasset ditt kompetansenivå. Eksamen er ikke en situasjon hvor du bør prøve å lage kompliserte og imponerende setninger. Hold det enkelt. Bruk gjerne korte setninger og ulike bindeord. Jo lengre setninger du lager jo vanskeligere blir det å holde styr på grammatikken.

Enkelte grammatiske regler er mer grunnleggende enn andre. Dette er de temaene man jobber med fra man starter faget og som man øver på regelmessig. Eksempler på dette er regelrett verbbøyning og samsvar mellom substantiv, adjektiv og verb. Disse bør du være ekstra oppmerksom på å få rett. Ingen eller få feil i den grunnleggende grammatikken viser at du har god kompetanse i språket.

Gå gjennom besvarelsen

Når du har besvart alle oppgavene bør du gå gjennom teksten din. Siden man har lett for å bli blind på egen tekst er det lurt å ikke bare lese gjennom besvarelsen, men derimot arbeide med en strategisk gjennomgang.

Du bør først lese oppgaveteksten på nytt. Les deretter gjennom din besvarelse for å se om innholdet oppfyller kravene. Når du er fornøyd med innholdet bør du gå gjennom grammatikken. Jeg anbefaler deg å se gjennom teksten flere ganger og for hver gang lete etter én type feil. Den første gangen kan du f.eks se på alle verbene. Er de bøyd i riktig verbtid og person? Har du bøyd dem korrekt i forhold til om de er regelrett eller uregelrett? Deretter kan du gå gjennom substantivene. Er substantivene bøyd i rett tall og person? Står substantivene i samsvar med tilhørende artikler og adjektiver? Det kan også være andre kategorier som kan være bra å se spesifikt på. Her kan du gjerne sjekke kategorier du vet du syntes er vanskelig og som derfor lett kan bli feil. Til sist kan det være greit å ta en generell grammatisk sjekk der du leser raskt gjennom og luker ut eventuelle skrivefeil, feil bruk av ord, osv.

Tips 1: Hvis du bruker det meste av tiden på å skrive besvarelsen vil du ikke ha mye tid til å se gjennom. Da må du prioritere hva som er viktigst for deg å sjekke. Men sett uansett alltid av noe tid til gjennomgang på slutten. Det er bedre med en kortere besvarelse som har relevant innhold og god grammatikk enn en lang besvarelse uten.

Tips 2: Ta deg gjerne en liten pause før du ser gjennom besvarelsen. Da får hodet et lite avbrekk og dette vil hjelpe deg å heve kvaliteten på gjennomgåelsen av besvarelsen.

Gjør det beste ut av det

Enten du opplever at du har høy eller lav kompetanse i faget er det viktig at du gjør ditt beste. Å møte forberedt vil gjøre selve eksamen mye enklere. Du kan lese mer om eksamenshjelp med en mentor her. På eksamen bør du orientere deg og legge en plan. Bruk tiden godt. Rådfør deg med ordboken, ta pauser regelmessig og gå gjennom innhold og grammatikk. Dette er din sjanse til å vise kompetanse, og tro meg, du er ofte mer kompetent enn du tror. Bruk de 5 timene godt og gjør ditt beste.

Lykke til på eksamen!

Eksamen

Se alle

Knekk koden - Slik tolker du oppgaveteksten!
Du sitter på eksamen og er klar for innsats. Men hvordan angriper du e..
12 supertriks for å øve til prøver
Vi er midt i prøve- og eksamenssesongen og elever rundt i hele landet ..
Slik takler du prøvesituasjonen!
De fleste av oss har nok opplevd å føle seg stresset under en prøve. S..
Konteksteffekter - husk bedre på eksamen
Har du noen gang glemt hvor du har lagt nøklene dine? Når du prøver å ..
5 tips for å overleve eksamenstiden!
Er du stresset før eksamen?..
5 gode tips for å takle eksamensstresset
Om du er ein som har notata klar, eller om du er ein som akkurat oppda..
5 tips til skriftlig eksamen i matematikk
Mange har allerede blitt trukket opp til skriftlig eksamen i matematik..
5 tips til muntlig eksamen!
For at stress og nerver ikke skal ødelegge dine muligheter til å prest..
Hjelp! Barnet mitt skal ha muntlig eksamen
I 48 nervepirrende timer skal barnet ditt få vite hvilket fag han elle..
6 tips for å mestre fysisk skoleeksamen
Nå som vi går inn i en tid med mer fysisk tilstedeværelse, vil det på ..
5 tips til hvordan man mestrer eksamensperioden bedre
Eksamensperioden er for mange en periode forbundet med stress, angst o..
Hvordan lykkes med norsk muntlig eksamen
Eksamensperioden er for mange rett rundt hjørnet, og for noen har den ..