5 tips til skriftlig eksamen i matematikk

Eksamensperioden er i full gang. Nå kommer muntlige og skriftlige eksamener i ulike fag på rekke og rad. Hver elev må vanligvis gjennomføre eksamen i ett eller flere fag, og nå gjelder det å bli eksamensklar.

Mange har allerede blitt trukket opp til skriftlig eksamen i matematikk. Det er mye du kan gjøre både før og under eksamen for å få en best mulig eksamensopplevelse og resultat. Nedenfor kommer jeg med 5 tips til deg som vil yte best mulig på matematikkeksamen.

Tips 1: God faglig forberedelse

Skriftlig eksamen i matematikk har ingen forberedelsesdag. Dette innebærer at det er ekstra viktig å forberede seg godt faglig i forkant av eksamen. Den beste måten å forberede seg på er å øve på og løse ulike matematikkoppgaver. Bruk gjerne eksamener fra tidligere år for å øve. Det er også en fordel å ta utgangspunkt i fagets hovedområder og kompetansemål når du skal repetere. Da får du god oversikt over hva du skal kunne. Informasjon om hovedområder og kompetansemål finner du på udir.no.

Tips 2: Klargjøre hodekalkulatoren

Både i matematikktimene og i livet utenfor skolen er man vant til å bruke ulike hjelpemidler når man står ovenfor en oppgave som krever matematisk kompetanse. Ikke minst er kalkulatoren en kjær følgesvenn. Ettersom at skriftlig eksamen i matematikk består av to deler, hvor del 1 er uten hjelpemidler, kan det være en fordel å øve seg på å klare seg uten. I forkant av eksamen bør du derfor trene på å løse korte regneoppgaver uten hjelpemidler. Med andre ord gjøre hodekalkulatoren eksamensklar.

Tips 3: Utstyr og hjelpemidler

Til del 1 bør man ha med skrivesaker, linjal, passer og vinkelmåler. På del 2 er alle hjelpemidler utenom åpent internett og kommunikasjon tillatt. På denne delen bruker man i stor grad datamaskin, digitale verktøy og kalkulator. Hvilke andre hjelpemidler du bør ha med avhenger av hvilket matematikkfag du har. I forkant av eksamen må du sjekke at du har alt det nødvendige utstyret og at det fungerer som det skal. Dagen før kan det være lurt å oppdatere PC-en din slik at dette ikke skjer automatisk under eksamen og stjeler verdifull tid. Lag gjerne en liste over det du skal ha med deg og kryss av etter hvert som du har pakket det ned i sekken. Da er du sikker på at du har alt du trenger.

Tips: Trenger du litt ekstra hjelp med matten? Les mer om privatundervisning i matte her.

Tips 4: Tidsplan

Man har 5 timer på å gjennomføre skriftlig eksamen i matematikk. Del 1 og del 2 har fastsatt varighet. Hvor lenge de ulike delene varer avhenger av hvilket matematikkfag du har. Orienter deg gjerne i forkant av eksamen med hva som gjelder for ditt fag.

Uten en plan kan tiden fort løpe fra deg og i verste fall rekker du ikke å svare på alle oppgavene. Når du starter del 1 bør du derfor se over de ulike oppgavene og notere deg hvor mange det er. Deretter kan du lage en plan over hvor lang tid du skal bruke på hver oppgave. Da vil du sikre deg nok tid til å arbeide med samtlige. Begynn gjerne med dem som er enklest for deg først, slik at du etterpå kan disponere tiden din på de oppgavene du synes er utfordrende. Når du starter på del 2 gjentar du prosessen.

Tips 5: Ha øye for detaljer

I oppgavene på matematikkeksamen er det ofte mange detaljer både i form av ord, tall og symboler. Det er nødvendig å ha kontroll på disse detaljene for å kunne løse oppgavene på en god måte. I stressende situasjoner, slik som på eksamen, er det fort gjort å mistolke, forveksle eller glemme detaljer. For å unngå dette bør du først og fremst ta deg tid til å lese oppgaveteksten nøye. Det kan også være til hjelp å notere ned alle de viktige detaljene på et kladdepapir. Det er vanskelig å misforstå eller gå glipp av detaljer hvis du tvinger deg til å legge merke til dem og fysisk skrive dem ned. Da kan du også dobbeltsjekke med denne informasjonen både når du arbeider med oppgaven og når du ser gjennom besvarelsen din.

Eksamensklar

For å ha en god gjennomføring av eksamen og et påfølgende godt resultat er det viktig å bli eksamensklar. Et nøkkelord er forberedelse. Når det gjelder matematikkeksamen er det viktig å forberede seg faglig og praktisk, i tillegg til å finpusse hodekalkulatoren. Det er også lurt å tenke gjennom hvilke strategier du vil bruke på eksamen;både å ha en tidsplan og å ha øye for detaljer kan være strategisk smart. Kanskje har du noen andre strategier du også kan ta i bruk? Hvis du vanligvis opplever mye stress på eksamen kan det på forhånd være lurt å tenke gjennom hvordan dette kan håndteres på en god måte. Du kan lese mer om eksamenshjelp med en motiverende mentor her. 

Lykke til på eksamen!

368d37fc81a692d2 1 e1511868445805

Aina Hernández Evensen

Mentor, MentorNorge