Funksjonell og kreativ ordinnlæring

Språk er svært ordrike og en av de viktigste prosessene ved å lære et nytt språk er å bygge opp et bredt og solid ordforråd. Ofte lærer vi nye ord uten å tenke over det mens vi jobber med språket gjennom å lese, skrive eller lytte. Imidlertid, hvis målet i seg selv er å bygge ordforråd er det ofte nødvendig å gå litt mer systematisk til verks.

Fremmedspråk

Den klassiske måten å lære nye ord på i et fremmedspråk er å pugge direkte en rekke ord fra et språk til et annet og omvendt, enten alene eller i par. Dessverre finnes det en del ulemper med denne metoden. Den uendelige repeteringen oppleves ofte som kjedelig og slitsom. Dessuten lærer man ordene på en isolert og statisk måte, og mange ganger vet man derfor ikke hvor eller hvordan man skal bruke dem etterpå. Høres det kjent ut? Ettersom at språk er så ordrike burde man ha en effektiv metode for ordinnlæring. Og ikke minst, å lære nye ord burde være gøy og spennende. Hvis du er en av dem som bruker den klassiske metoden for ordinnlæring vil jeg nå tilby deg en alternativ måte å gjøre det på som gjør ordinnlæring mer funksjonell, kreativ og interessant.

Sett ord i kontekst

For at ordinnlæringen skal være mer funksjonell, altså at du lærer et ord og kan bruke det i mange ulike sammenhenger og konstruksjoner, anbefaler jeg at du arbeider med dem ved å sette dem i kontekst. Å sette dem i kontekst innebærer å plassere dem i en språklig sammenheng. En måte å gjøre dette på er å skrive setninger der man inkluderer minst ett, men gjerne flere av ordene man skal lære. Kanskje kan du konkurrere med klassekameratene om hvem som klare å få flest av ordene i én setning? Dette er også en mulighet til å lage kreative og morsomme setninger. Dette vil hjelpe deg å huske dem bedre.

Bonus: Ved å bruke denne metoden vil du også styrke tidligere ordforråd og grammatikk. Slik vil du forbedre din helhetlige kunnskap og forståelse for fremmedspråket hver gang du øver til en gloseprøve.

Eksempel på gjennomføring:

La oss si at du må lære følgende ord på spansk til en gloseprøve:

Tener (å ha), leer (å lese), problema (problem), noticia (nyhet), novia/-o(kjæreste), perro (hund), invisible (usynlig), grave(alvorlig), loco/-a(gal)

Og lager følgende setninger:

Tengo un problema grave – mi novio es invisible. (jeg har et alvorlig problem – min kjæreste er usynlig)

Leí una noticia sobre un perro invisible y su novia que está loca. (Jeg leste en nyhet om en usynlig hund og hans kjæreste som er gal.)

Tips: Det er ikke om å gjøre å lage de mest kompliserte eller grammatisk fabelaktige setningene. Det viktige er at du jobber med språket som helhet og fremfor alt at du lærer deg de nye ordene. Hold det enkelt og tilpass det ditt nivå.

Utfordring: Hvis du allerede har tilegnet deg et visst nivå i fremmedspråket og ønsker å utfordre deg selv kan du prøve å lage en kort tekst hvor du inkluderer alle de nye ordene du skal lære. Et alternativ kan være å skrive en kort dialog.

Hvorfor er dette mer effektivt?

Språk er dynamiske. Dette innebærer at ordene kan brukes i ulike former og sammenhenger avhengig av grammatiske regler. Nedenfor ser du noen eksempler på hvordan det spanske ordet blanco endrer seg etter konteksten:

  • La casa blanca. (Det hvite huset.)
  • Dos perros blancos. (To hvite hunder)
  • Tus dientes están blanquísimos. (Dine tenner er kjempe hvite.)

Lærer man ordet statisk, det vil si bare i formen «blanco», vil ikke dette fungere i mange kontekster. Eksemplene ovenfor demonstrerer også hvordan alle elementene i et språk henger sammen og påvirker hverandre. Dermed burde man også lære alt i sammenheng. Ordinnlæring, grammatikk og praktisk bruk av fremmedspråket er ikke isolerte fra hverandre – de fungerer sammen og danner en helhet. Hvis du bruker en funksjonell ordinnlæringsmetode vil du se ordenes plass i helheten og kunne bruke dem dynamisk. En annen fordel er at når du skal sette ordene inn i en kontekst så må du tenke på både ordenes betydning, deres grammatiske egenskaper og deres plass i helheten. På denne måten forholder du deg aktivt til ordene og dermed vil du huske dem bedre.

For komplisert?

Er du nybegynner eller syntes du den funksjonelle ordinnlæringsmetoden blir for vanskelig? Jeg skal nå gi deg et par tips til en litt mer kreativ ordinnlæring.

  • For det første kan du visualisere ordene ved å tegne dem. Skal du lære ordet «hund» kan du for eksempel tegne en hund og skrive ordet på fremmedspråket inni hunden. Da har du koblet ordet til tegningen og det blir lettere å huske det.
  • Hvis du skal lære ord for ulike objekter som «seng», «speil» og «vegg» kan du klistre en liten merkelapp med ordet på fremmedspråket på objektet. Som i den klassiske metoden vil du her lære ved hjelp av repetisjon, men med dette trikset får du også plassert ordet fysisk og visuelt.

Prøv det ut!

Den funksjonelle ordinnlæringsmetoden kan høres mer vanskelig og tidkrevende ut enn den klassiske metoden. Gevinsten med å velge den mer utfordrende metoden er at du samtidig arbeider med grammatikk, tidligere ordforråd og kontekst. Dermed lærer du ordene bedre samtidig som du jobber med språket som helhet. Ettersom du jobber aktivt med ordene lærer man dem raskere enn om man bare pugger dem direkte noe som gjerne krever en god del ensidig repetisjon! Neste gang du skal øke ordforrådet ditt anbefaler jeg deg derfor å prøve ut den funksjonelle metoden og gjerne også de to triksene for mer kreativ ordinnlæring. Det viktigste er å gjøre ordinnlæringen mer interessant, effektiv og helhetlig.

Lykke til!

368d37fc81a692d2 1 e1511868445805

Aina Hernández Evensen

Mentor, MentorNorge