Jente sitter på steintrapp og jobber på datamaskinen
Tiril Evensen-Lie
Mentor
Indholdsfortegnelse Norsk 16. juni 2021 Læsetid: Tips til god sidemålsundervisning (nynorsk)

Tips til god sidemålsundervisning (nynorsk)

Blir elever flinkere til å skrive nynorsk kun ved å ha tradisjonell grammatikkundervisning? Jeg tror de fleste vil si seg enig i at svaret på dette spørsmålet er nei. For å opparbeide nok kunnskaper til å kunne skrive en heldagsprøve eller en eksamen på sidemålet, kreves det mye mer enn å lære seg bøyingsmønstrene til verb og substantiv – elevene må få trening i språket. Men hvordan kan man legge opp til god sidemålsundervisning? Her kommer det noen tips til hvordan man skal legge til rette for nettopp dette.


Bruk grammatikk som et verktøy

Grammatikk hører hjemme i sidemålsundervisningen, men det som er viktig er at grammatikk ses på som et verktøy, altså en av byggesteinene i læringsprosessen, og ikke som selve målet. Videre må grammatikkundervisningen legges tett opp til skrivetrening for å ha nytteverdi.

Elevene blir ikke bedre sidemålsbrukere ved å lære at ein gut bøyes guten i bestemt form entall, men ved å bruke disse bøyingsmønstrene i egne setninger eller tekster. I forkant av skrivetreningen får elevene oftest en gjennomgang av formene, altså en deduktiv undervisningsmetode, men det må absolutt ikke være slik. Man kan gjerne la elevene jobbe med formverket gjennom å lese tekster på nynorsk og deretter finne bøyningsmønstrene selv – induktiv metode. Det er mange måter å jobbe med grammatikk på, men det viktigste er variasjon.

Et eksempel på en oppgave kan være at elevene skal lete etter a-verb i en tekst og deretter lage egne setninger med disse verbene. Her får elevene først jobbet med å identifisere formverket, for så å bruke formene. Som nevnt er det viktig at grammatikken ligger tett opp til skrivetrening. Å jobbe med formverket gjennom tekster vil gi stort utbytte til elevene fordi elevene kan jobbe med lesing, lytting og skriving i tillegg til grammatikken. Videre vil det være mer motiverende å jobbe med noe konkret, der de kan se at bøyingsmønstrene er i bruk.

En annen nyttig øvelse er at elevene retter opp selvskrevne tekster. På denne måten inkluderer man vurdering i læringsprosessen, og tilbakemeldingen fra lærer kan brukes til videre læring og ikke kun som en måling av kunnskap. En slik vurderingspraksis, kalt Vurdering for Læring, vil være svært hensiktsmessig i arbeid med sidemålet fordi det stiller krav til elevene ved at de selv må finne ut hva som ikke er korrekt og deretter rette opp – og gjerne arbeide videre med.

Motiver elevene

Et annet aspekt som må ligge til grunn for å utvikle gode skriveferdigheter er motivasjon. Følgende punkter kan bidra til bedre motivasjon hos elevene:

Start tidlig og integrer sidemål i norskfaget

Til slutt er det viktig at sidemål ikke er noe som behandles separat et par ganger i året, men noe som jobbes jevnlig med i norskfaget fra start. Det er per dags dato kun obligatorisk med undervisning i sidemålet de to siste årene i grunnskolen, men det vil være en fordel å begynne tidligere. Videre bør det integreres i arbeid med andre norskfaglige temaer. For eksempel i arbeid med novelleanalyse - kan man lese noveller skrevet på sidemål, og deretter kan elevene gjøre noen oppgaver eller skrive tekster på sidemålet. På denne måten vil sidemålet oppleves som en del av norskfaget og ikke som en ekstra byrde. Det er heller ingen tvil om at jevnlig trening vil bidra til bedre skriveferdigheter – og som med alt annet – øvelse gjør mester.

Lykke til med undervisningen!

Norsk

Se alle

Krydre språket ditt med gode skildringer
Det er ikke lett å beskrive hvor nydelig kveldssolen er, hvor himmelsk..
Hvordan bli god til å skrive?
Skriver du prosessorientert? Begrepet kan virke litt fjernt og vitensk..
Funksjonell og kreativ ordinnlæring
Ofte lærer vi nye ord uten å tenke over det mens vi jobber med språket..
Slik blir du bedre til å lese
Det finnes ingen fasit på god studieteknikk. Her finner du noen studie..
Hvordan skrive et kåseri?
Du sitter i norsktimen og ser at læreren har skrevet opp på tavla at t..
5 tips til effektiv lesing
Lesing blir lettere med gode strategier!..
Vanlige skrivefeil – og hvordan å unngå dem
Har du noen skrivefeil som går igjen? Har du lyst til å forbedre norsk..
5 tips til bedre nynorsk
”Å nei, ikke nynorsk,” tenker du kanskje nå. Men, frykt ikke - her får..
Få kontroll på svake verb i nynorsk
For mange kan nynorsk vere ei utfordring i skolen og kan ofte bli forb..
Slik hjelper du barnet ditt med lese- og skrivevansker
Mange barn sliter med lese- og skrivevansker underveis i skoleløpet. I..
Ein guide for å førebu seg til nynorsk
Sjølv om det berre er 12,2% som har nynorsk som hovudmål i Noreg, er d..