Kvinne sitter på gulvet foran datamaskinen og ser undrende ut
Thusyanthy Rajakulasingham
Mentor
Indholdsfortegnelse Norsk 16. juni 2021 Læsetid: 5 tips til effektiv lesing

5 tips til effektiv lesing

Lesing blir lettere med gode strategier! Her får du noen av mine beste tips til effektiv lesing.

1. Sett deg inn i kompetansemål og vurderingskriterier

Et fint sted å starte kan være å sette deg inn i læringsmålene eller vurderingskriteriene i de ulike fagene. Dette finner du gjerne i bøkene dine eller via lærer/foreleser. Kanskje finner du også ut at ikke alle deler av pensum er like viktige - noen temaer vektlegges mer, mens andre temaer er mindre viktige. Det er kjedelig å finne ut i etterkant at du ikke trengte å lese de siste 30 sidene om historien til Nederland, hvis det ikke er pensum for prøven. Derfor kan det være både tidsbesparende og lønnsomt å bruke litt tid til å finne ut eksakt hva du trenger å kunne for og komme i mål. På den måten bruker du ikke tid på unødvendig eller irrelevant stoff.

Eksamenslesing

 

2. Lag en liste over hva du må kunne!

Det er fort gjort å gape over for mye på en gang, og av og til kan det virke som at det er umulig å komme seg gjennom hele pensum i tide. Men det er det ikke! Før du kommer i gang med et fag, eller for eksempel begynner å øve til en prøve, kan det være lurt å sette opp en liste over hva du absolutt må lære deg for å bestå faget/få den karakteren du vil ha. Fokuser heller på å lese litt av alt, enn å gå dypt inn i bare én del av pensum. Det er viktigere å ha breddekunnskap og kunne litt om alt, enn store hull i flere deler av faget.

3. Finn ut hvordan DU jobber best!

Alle lærer forskjellig, og derfor er det nyttig å vite hvordan du lærer best. For noen kan det holde å lese gjennom kapittelet et par ganger for å huske stoffet, mens andre trenger mengder med repetisjon. Noen vil oppleve at de husker lesestoffet bedre dersom det bearbeides. For eksempel er fargekoding/markering en relativt enkel metode å fremheve det viktigste i teksten. Hver farge kan brukes på ulike fakta i teksten - begreper kan markeres med grønt, mens årstall kan markeres med gult. Markeringer kan gjøre teksten enklere og mer oversiktlig, spesielt når man ser tilbake på den i etterkant.

En annen metode for å bearbeide tekst, er å skrive stikkord eller notater ved siden av. Bruk gjerne dine egne ord, istedenfor for å skrive ordrett av teksten. Da vil du også huske stoffet bedre. Å strukturere stoff i form av tankekart eller andre former for visuelle figurer (tidslinjer, hierarkiske modeller) er gode fremgangsmåter som også bør prøves for å bearbeide lest stoff.

Noen lærer best av å snakke med andre. I så fall er diskusjonsgrupper med medelever gull verdt. Smågrupper og kollokvier er svært nyttige å danne seg dersom man liker å snakke om pensum, og gir både deg og dine medelever en gylden mulighet til å diskutere uklarheter og få ulike innfallsvinkler på det samme stoffet. Evnen til å drøfte er viktig i mange faglige sammenhenger, spesielt i lesefag som KRLE, historie og samfunnsfag.

Brainstorming

 

På nett finnes det informasjon om og diverse tester som kartlegger læringsstilen din. Litt kunnskap om ulike læringsstiler og relevante læringsmetoder kan komme godt med når du skal finne ut av hvordan du jobber best.

4. Sett opp en plan for effektiv lesing

Å lage en plan for når og hvor mye man skal lese, kan være lurt. På den måten kan du unngå skippertak, noe som sjeldent er den beste veien til en god karakter. Forsøk å planlegge lesingen slik at du er forberedt, eller i det minste har en anelse om hva som skal gjennomgås i undervisningen på skolen. Det er ikke alltid lett, men det beste er å prøve!

Skippertak er likevel ikke alltid en dum idé, for noen kan det funke. Det er uansett lite lurt å satse på å klare og komme seg gjennom flere måneders pensum på to uker. Gjør deg selv en tjeneste, ikke gjør ting vanskeligere enn det er. Klarer du å lage gode rutiner for lesingen, vil du få mye igjen for det i etterkant, i form av mer fritid og mindre stress!

Elev leser hjemme

 

5. Husk avkobling!

Husk å ta pauser når du kjenner at du er sliten. Det er du selv som kjenner dine egne grenser, altså hvor lenge du klarer å konsentrere deg. Det er dumt å bruke 8 timer av dagen på lesing, hvis du kun klarer å holde fokus i 4 av de 8 timene. Sett av noen minutter til små avbrekk, slik at du leser effektivt når du først er i gang.

Avkobling -bedre lesing

 

Avslutningsvis kan det være verdt å nevne at hvilke leseteknikker og metoder som er best for å få mest mulig utbytte av lesingen, er individuelt. Ofte må man prøve seg fram for å finne ut av hva som fungerer. Vær forberedt på at nettopp dette kan ta litt tid, men når man først finner den rette studieteknikken vil man få mye mer ut tiden man legger ned.

Lykke til med lesingen!

Norsk

Se alle

Krydre språket ditt med gode skildringer
Det er ikke lett å beskrive hvor nydelig kveldssolen er, hvor himmelsk..
Hvordan bli god til å skrive?
Skriver du prosessorientert? Begrepet kan virke litt fjernt og vitensk..
Funksjonell og kreativ ordinnlæring
Ofte lærer vi nye ord uten å tenke over det mens vi jobber med språket..
Slik blir du bedre til å lese
Det finnes ingen fasit på god studieteknikk. Her finner du noen studie..
Hvordan skrive et kåseri?
Du sitter i norsktimen og ser at læreren har skrevet opp på tavla at t..
Vanlige skrivefeil – og hvordan å unngå dem
Har du noen skrivefeil som går igjen? Har du lyst til å forbedre norsk..
Tips til god sidemålsundervisning (nynorsk)
Blir elever flinkere til å skrive nynorsk kun ved å ha tradisjonell gr..
5 tips til bedre nynorsk
”Å nei, ikke nynorsk,” tenker du kanskje nå. Men, frykt ikke - her får..
Få kontroll på svake verb i nynorsk
For mange kan nynorsk vere ei utfordring i skolen og kan ofte bli forb..
Slik hjelper du barnet ditt med lese- og skrivevansker
Mange barn sliter med lese- og skrivevansker underveis i skoleløpet. I..
Ein guide for å førebu seg til nynorsk
Sjølv om det berre er 12,2% som har nynorsk som hovudmål i Noreg, er d..