Thusyanthy Rajakulasingham
Mentor

Studieteknikk | 16. juni 2021
Tips til hvordan du kan skrive en god tekst
Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på stra..
Studieteknikk | 16. juni 2021
Slik kan du takle prestasjonspresset!
I et samfunn hvor begrepene idealer, perfeksjon og prestasjon betyr me..
Studieteknikk | 16. juni 2021
5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
En god skriftlig presentasjon skiller seg fra en god muntlig presentas..
Studieteknikk | 16. juni 2021
Kunsten å bruke tiden effektivt
Mentor Thusyanthy gir deg noen tips som vil lære deg kunsten å bruke t..
Trivsel og motivasjon | 16. juni 2021
Hvordan finne motivasjon til å gjøre skolearbeid?
Sliter du med motivasjonen?..
Skolestart | 16. juni 2021
9 ting å ta med seg til et nytt skoleår og et nytt semester
I forbindelse med at et nytt år er rett rundt hjørnet ønsker jeg å gi ..
Norsk | 16. juni 2021
5 tips til effektiv lesing
Lesing blir lettere med gode strategier!..
Norsk | 16. juni 2021
5 tips til bedre nynorsk
”Å nei, ikke nynorsk,” tenker du kanskje nå. Men, frykt ikke - her får..