Hvordan finne motivasjon til å gjøre skolearbeid?

Lekser - hvorfor skal du gjøre dem?

Å gjøre lekser er en enkel og smart måte å repetere fagstoff på. Ved å sette av litt tid til å gjøre noen oppgaver hver dag, vil du huske nytt stoff bedre. Dessuten finner du ut av hva du faktisk kan, og hva du ikke kan. Det er nyttig å vite i forkant av prøver og andre vurderingssituasjoner, slik at du vet hvilke temaer du må fokusere på, og eventuelt jobbe ekstra med. Husk, øvelse gjør mester - det gjelder på skolen også!

Du kan lese mer om motiverende leksehjelp her.

Få oversikt - planlegg

Det kan fort virke som at mengden lekser du får på skolen er umulig å komme seg gjennom. Noe som kan hjelpe da er å lage en plan over hva som må gjøres når. Lag gjerne en punktliste, en dags- eller ukeplan, slik at du får oversikt over hvilke gjøremål du har og hvor mye tid du har til disposisjon for å gjøre lekser. Kryss av gjøremålene etter hvert som du blir ferdig med dem. Det er en god følelse å se at listen blir mindre!

Lag avtaler med andre

Dersom du sliter veldig med å finne ro til skolearbeidet, kan det være en idé å lage avtaler med andre. Det er vanskeligere å utsette lekser dersom man har avtalt å jobbe sammen med andre. Dessuten er det morsommere og mer sosialt å jobbe sammen med andre, da har dere muligheten til å spørre hverandre om hjelp. Dette er en ypperlig måte å motivere hverandre på!

To kvinnelige elever samarbeider

 Sett deg mindre delmål for å nå et overordnet mål

Ofte kan årsaken bak manglende motivasjon være at man er altfor ambisiøs og setter opp for store krav til seg selv. Dette kan resultere i at man ikke når målene sine, og derfor mister arbeidslysten. Skolearbeid virker mer overkommelig dersom du lager mindre delmål, som hjelper deg mot veien til et overordnet mål. Istedenfor å fortelle deg selv at du skal ha lest 40 sider i løpet av dagen, kan du heller ha som mål å ha lest 5-6 sider før du tar en pause. Det er viktig at du setter opp realistiske mål for å beholde motivasjonen.

 Jobb jevnt - unngå skippertak

For å unngå at lekser og annet hoper seg opp, lønner det seg å få på plass gode rutiner for når du skal jobbe med skolearbeid. Dette for å unngå at motivasjonen daler når mengden lekser ikke virker overkommelig. Planlegging og gode rutiner henger sammen. Ved å sette av faste tider i løpet av dagen eller uka til kun skolearbeid, vil du gjøre deg selv en tjeneste ved at du unngår å måtte ta skippertak rett før en prøve eller eksamen. Selv om det kan være vanskelig i starten, vil det absolutt lønne seg i etterkant!

Og sist, men ikke minst. . .

Ha troen på deg selv!

Det viktigste du kan gjøre for å finne tilbake til motivasjonen din, er å tro på deg selv. En positiv innstilling er en nødvendighet for at du skal kunne komme deg gjennom det du ønsker. Hvis du har bestemt deg for at noe ikke kommer til å gå bra før du har prøvd, er det en stor sjanse for at det ikke går bra. Ha derfor troen på deg selv, og gjør ditt beste. Selv hvis du føler at de gode karakterene er tapt, er det aldri for sent til å bestemme seg for å gjøre en innsats og endre på det. Å opparbeide seg gode rutiner tidlig i studietiden er gull verdt, og du vil få mye igjen for den tiden du bruker på å gjøre skolearbeid. Som en bekjent sa til meg: motivasjon er et produkt av mening, mestring og selvstyring. Motivasjon finner du ikke uten å søke etter den, og du opplever ikke mestring med skolearbeidet før du faktisk jobber med det. Hvis du innstilt på å gjøre en god innsats, er du garantert å få igjen noe for det.

Ros deg selv når du har fullført målene for dagen! Gi deg selv belønning når du føler du har gjort en superbra innsats. Ikke gi opp! Gjør ditt beste!

Ønsker du mer hjelp frem mot eksamen? Vi står klar for å hjelpe deg. Våre mentorer har god kunnskap og gode rutiner for å lære stoff fort. Les mer om våre intensive privatundervisningsforløp her. 

En gruppe studenter high-fiver
Thusyanthy Rajakulasingham e1502800585806

Thusyanthy Rajakulasingham

Mentor MentorNorge