3 tips for å hjelpe barnet ditt med stress i skolehverdagen

Skolehverdagen er hektisk. Elevene har mange ulike fag og deres kompetanse blir stadig satt på prøve og evaluert i samtlige. De må regelmessig gjøre lekser og kalenderen er som regel fylt opp med prøver, innleveringer og fremføringer. Det er alltid mye som skal gjøres og det kan være vanskelig å finne en sunn balanse mellom skole og fritid.

Dagens skoleelever tilhører generasjon prestasjon og dette innebærer at barn og ungdom i dag føler at de må prestere optimalt på alle livets områder, inkludert skolen. Dette fører dessverre til at mange unge opplever økte psykiske helseplager, deriblant negativt stress. I en slik situasjon er det viktig at de har et solid støtteapparat rundt seg. I dette innlegget skal jeg derfor komme med 3 tips til foreldre slik at dere kan bidra til å senke barnets stressnivå.

1. Snakk med barnet om stress

Barn og unge har lett for å assosiere stress med noe negativt siden det oppleves som ubehagelig. Derfor er det viktig at de får kjennskap til hva stress egentlig er slik at de kan lære å forholde seg til det på en helsefremmende måte. Stress er i utgangspunktet positivt ettersom det er en fysiologisk reaksjon som hjelper oss å takle utfordringer vi står ovenfor. Men hvis stresset går over til å bli langvarig og kronisk, såkalt negativt stress, blir det skadelig. Det kan derfor være nyttig å snakke med barnet ditt om stress. Diskuter hva det er, hvordan det kan brukes positivt og hvordan man kan unngå negativt stress. Les gjerne blogginnlegget Hvordan redusere stress i skolehverdagen? for gode tips.

2. Hjelp barnet å ivareta god fysisk og psykisk helse

God fysisk og psykisk helse bidrar til å redusere stress. Eksempler på gode vaner som fremmer helsen er å sove nok, være regelmessig i fysisk aktivitet, spise sunt, dyrke interesser og være sosial med venner og familie. Utfordringen er at når skoleelever befinner seg i særlige arbeidskrevende perioder, som for eksempel i eksamenstiden, opplever mange at de ikke har tid til disse tingene. Man har plutselig ikke tid til å trene, sove eller være med venner. Dermed havner man i en ond sirkel. Man begynner å stresse, så slutter man å gjøre de tingene som forebygger stress og dermed øker stresset.

Som forelder er det derfor viktig å være ekstra obs på barnets rutiner når de befinner seg i travle perioder. Hjelp barnet å ivareta de gode rutinene selv når de føler de ikke har tid. Snakk med dem om hva som er viktig for å forebygge stress og fremme god helse, og hvorfor disse aktivitetene bør prioriteres. Legg også så godt du kan til rette for at barnet følger sunne rutiner. Vær ekstra obs på å lage sunn og næringsrik mat, legg merke til deres søvnmønster og inviter dem med på fysiske og sosiale aktiviteter.

3. Hjelp barnet med tidsmestring og hverdagsstruktur

Når man har en endeløs gjøreliste, utallige tidsfrister og stadig blir evaluert kan det fort oppleves som overveldende. Mange elever opplever skolehverdagen som kaotisk og føler ofte på å ikke ha nok tid. Å få hjelp til å skape god struktur og mestre sin tidsbruk kan være verdifullt for å redusere stress.

Ha gjerne «administratortimer» med barnet hver mandag eller søndag. Sett dere ned og få oversikt over skolearbeidet i nærmeste fremtid. Få oversikt over lekser, prøver, viktige datoer osv. Med andre ord alt som er viktig å gjøre og å huske på. Deretter kan dere lage en ukeplan hvor dere fordeler gjøremålene og sørger for at ingen dager innebærer skolearbeid fra morgen til kveld. I denne planen kan dere også med fordel legge inn fritidsaktiviteter. F.eks. tacokveld, spillekveld, tur på kino eller gå på fjelltur. Aktiviteter som ligger i planen blir prioritert og man bør derfor ha med både skolearbeid og fritidsaktiviteter som skaper glede og god helse.

Siden elever tar med seg skolearbeidet hjem er det mange som føler at de alltid er mentalt påkoblet skole. Selv når de gjør andre aktiviteter har de lett for å tenke på prøven neste dag, grue seg til den muntlige presentasjonen neste uke eller stresse med alle leksene som skal gjøres. Det er derfor lurt bevisst å legge inn i planen tid for skolearbeid og fritid. Skoleelever må lære seg å være påkoblet skolen når de er på skolen og i leksetiden hjemme (som bør ha et begrenset tidsomfang) og å være totalt avkoblet når de skal ha fritid. Da vil fritiden være en tid hvor de kan slappe av og lade batteriene istedenfor å få dårlig samvittighet fordi de egentlig burde ha jobbet med skolearbeid.

Tips 1: Er du selv ikke så flink med tidsmestring og struktur? Da kan du og barnet ditt ha et felles utviklingsprosjekt hvor dere søker informasjon og tips om tidsbruk og struktur. Prøv ut ulike tips og jobb sammen mot en mindre stressende hverdag.

Tips 2: Gjør «administratortimene» til en hyggelig stund hvor du tilbringer kvalitetstid med barnet. Ha gjerne noe godt å drikke eller tygge på.

Ditt bidrag kan bety mye!

Det er mange ting du kan gjøre for å hjelpe barnet ditt med stress i skolehverdagen. Det viktigste er å snakke om stress og de tingene som oppleves som stressende. Pass også på at de følger gode rutiner og vær en god rollemodell. Tørr å søk ny kunnskap og prøv ut ulike tips og triks. Se barnet ditt, snakk med han/henne og jobb sammen for en mer stressfri hverdag. Alt du gjør for å bidra til å redusere negativt stress hos barnet ditt er positivt og kan bety veldig mye!

Ønsker dere litt ekstra hjelp kan en mentor være et godt alternativt. Flere og flere strukturerer skolearbeidet sitt sammen med en mentor fra MentorNorge. Les mer om hvordan MentorNorge kan hjelpe dere med privatundervisning her. 

Lykke til!

Blogg live

Live Espeland

Mentor, MentorNorge