Bjørn Kristian Haugerud
Daglig leder
Indholdsfortegnelse Trivsel og motivasjon 16. juni 2021 Læsetid: Motivasjon - det viktigste privat leksehjelp kan skape?

Motivasjon - det viktigste privat leksehjelp kan skape?

Her i MentorNorge synes vi at det er lurt å begynne med å stille spørsmålet: Hvorfor? Hvorfor er det er lurt å pugge gloser, regne brøkstykker eller lære seg det periodiske system? Det vi ser er at elever som har en klar forståelse av dette, selv begynner å ta initiativ til å jobbe med faget.

Privat leksehjelp som motiverer

Når foreldre kontakter MentorNorge for å høre mer om skreddersydd privat leksehjelp og privatundervisning, tenker de veldig ofte på hva eleven trenger hjelp i. Det er jo gjerne slik at man liker noen fag bedre enn andre. Vi snakker ofte med foreldre til barn og unge som ligger måneder eller år bak de andre i klassen i noen spesifikke fag. Ofte fokuserer man mye på hva man  gjøre for å klare å få ståkarakter. Her i MentorNorge synes vi at det er lurt å begynne med å stille spørsmålet: Hvorfor? Hvorfor er det er lurt å pugge gloser, regne brøkstykker eller lære seg det periodiske system? Det vi ser er at elever som har en klar forståelse av dette, selv begynner å ta initiativ til å jobbe med faget. Dette er viktig, fordi uansett hvor god hjelp du får, er det den innsatsen eleven selv legger inn som er den aller viktigste. Når du lærer nytt stoff, er det din hjerne som trenger å settes i aktivitet, jobbe med stoffet, knytte sammen forbindelsene og henge informasjon på ulike "knagger" - det er rett og slett sånn man lærer.

Hvordan skaper privat leksehjelp motivasjon?

Nøkkelen her er å finne riktig person til riktig elev. Får man hjelp av en som selv er glødende interessert i det aktuelle faget, er man et godt stykke på vei. Hvis denne personen i tillegg er en man kan se opp til, da har man de beste forutsetningene for å lykkes. Vi i MentorNorge brenner for å inspirere og motivere til lærelyst og mestring. Det gjelder alle som jobber i administrasjonen, så vel som hver og en av de 1.200 mentorene/privatlærerne våre rundt omkring i landet. Så godt som alle våre privatlærere er selv studenter med fagene friskt i minne.

Så - er motivasjon det viktigste resultatet av privat leksehjelp?

Dette er en vågal påstand, men tenk litt over det. Umotiverte elever vil gjøre alt de kan for å slippe unna skole, lekser og fagene de misliker. Hver gang man skulker en time, skriver av noen andres lekser, dropper å gjøre lekser eller gir opp midtveis i en prøve - ødelegger man for egen læring. Alt skolearbeidet man ikke gjør i dag, man gjøre senere. På den annen side: Det skolearbeidet man gjør i dag, legger grunnlaget for det skolearbeidet man gjør i morgen, noe som igjen legger grunnlaget for alt man gjør senere. Derfor er vi i MentorNorge helt klare på at å motivere og inspirere til lærelyst er noe som hjelper barn og unge til en enklere skolehverdag... men også en bedre fremtid.

Trivsel og motivasjon

Se alle

Sliter du med valget? Det gjorde jeg også!
Hvordan ta vanskelige valg? Her skal du få noen tips...
Slik mestrer du stress!
Stress kan være positivt opptil et vist nivå. Vi vil nå fortelle deg h..
Hvordan takle stress?
Føler du at du ikke har hodet over vannet? Er spenningen i kroppen høy..
Hvordan redusere stress i skolehverdagen?
Elever i alle aldre kan oppleve skolehverdagen som stressende. Timepla..
Generasjon prestasjon?
Dagens unge lever i et samfunn der det å prestere på et høyt nivå er h..
3 tips for å hjelpe barnet ditt med stress i skolehverdagen
Skolehverdagen er hektisk. Elevene har mange ulike fag og deres kompet..
Motivasjon
Motivasjon defineres som det som forårsaker aktivitet hos individet, d..
Hvor langt kan vi strekke oss?
Psykisk helse har aldri vært mer i fokus enn nå. Norske ungdommer føle..
Hvordan finne motivasjon til å gjøre skolearbeid?
Sliter du med motivasjonen?..
5 tips til bedre motivasjon
Skolehverdagen til mange kan være stressende, og det kan være vanskeli..
5 studietips for økt læring og motivasjon
Læring skjer hele tiden og uten at du nødvendigvis trenger å anstrenge..