Slik mestrer du stress!

Dette blogginnlegget vil gi en kort innføring i hvordan man kan mestre stress. Det er viktig å vite hva som stresser en, og under hvilke omstendigheter man blir stresset. Stress kan være positivt, til et visst nivå. Teksten vil ikke drøfte stress direkte, men hvordan man bruke stress til egen fordel. Til slutt gir jeg deg litt informasjon om to typer teknikker du kan bruke for å slappe av.

Det finnes mange måter vi kan håndtere stress på. Ofte snakker vi om problemfokusert håndtering eller emosjonsfokusert stresshåndtering.

Problemfokusert Stresshåndtering

Denne typen håndtering går direkte inn på å gjøre hva som kreves av oss i en spesifikk situasjon. Dette kan også være at man gjør tiltak for å endre situasjonen slik at den ikke stresser oss lengre.

Eksempel: å øve til prøven vi gruer oss til (med andre ord, man takler problemet direkte)

Emosjonsfokusert Stresshåndtering

Følelsesfokusert stresshåndtering går ut på å redusere de negative følelsesmessige reaksjonene som følger av stress, for eksempel frykt, flauhet, angst osv.

Eksempel: å nekte at et problem er stort som man det er; å unngå å snakke om ting som man er stresset over, positiv tenkning

Det å oppsøke sosial støtte kan være en god måte å håndtere stress på. Dette kan for eksempel være å snakke med foreldre om man er spesielt stresset om en eksamen.

Hvordan trene stressmestring

Stressmestringstrening og avslappingsteknikker hjelper oss å roe ned når vi føler at stresset har overhånd over oss. Bevisstgjøring og restrukturering går ut på at man systematisk oppdager, utfordrer og erstatter irrasjonelle ideer. For eksempel hvis du frykter at du ikke består en viktig prøve går det ut over din evne til å faktisk øve. Men hvis du legger om tankesettet, og begynner å fokusere på det du har kontroll over (nemlig det å begynne å øve) har du en sjans til å gjøre det bra. En annen viktig ting er måten man snakker med seg selv på. Vi gjør dette hele tiden, og det påvirker i stor grad hvordan vi har det. Ved å bli bevisst på dette selvsnakket, kan man endre dette hvis ofte snakker negativt til seg selv.

Tips. Bli god på stressmestring og få god eksamenshjelp med en dyktig mentor. Du kan lese mer om eksamenshjelp her.

Avslappningsteknikker

Det er to typer avslappingsteknikker man kan bruke. Ofte når man er stresset kan man føle spenning i deler av kroppen. I slike tilfeller kan man bruke muskelavslappingsteknikk som følger:

 • Sett deg på en stol eller legg deg ned slik at du er helt komfortabel, ta av sko og løsne klær
 • Pust dypt for et par minutter (du kan telle sakte til 60 på hver utpust)
 • Rett oppmerksomheten på den delen av kroppen du føler er spent. For eksempel i foten. Bli bevisst på hvordan det føles, og spenn musklene i foten. Hold til 10.
 • Slapp av musklene i 10 sekunder. Vær oppmerksom på hvordan det føles når spenningen forsvinner litt og litt.
 • Deretter velg neste muskelgruppe og gjør det samme.

Man kan også bruke meditasjon for å slappe av. Mindfullness meditasjon fokuserer på tidspunktet her og nå isteden for å tenke over ting som har vært eller ting i fremtiden. Dette gjør man ved å rette oppmerksomheten mot én ting, for eksempel pust, er par ord eller et punkt i veggen osv. For å meditere er det anbefalt at du sitter i et stille rom, og følge denne fremgangsmåten.

 • Sitt med rett rygg i en stol eller ned på gulvet
 • Ta noen dype pust mens du ser på et punkt foran deg
 • Etter et par minutter lukk øynene
 • Fokuser på hvordan du puster, for eksempel kroppens bevegelse når du puster ut og inn. Tell 1 når du puster in, og 2 når du puster ut. Tell slik til du har kommet 10, og begynn på nytt igjen.
 • Prøv å ikke tenke på noe spesifikt. Hvis det dukker opp noen tanker, bli bevisst på det og rett oppmerksomheten på pusten igjen.
 • Når du vil avslutte, bli bevisst på om det er noen lyder rundt omkring deg, og hvordan du føler deg i kroppen.
 • Sakte åpne øynene og tenk på hvordan det føltes.

Dette kan gjøres i 5 minutter eller i 1 time. Det er nyttig uansett.

Håper dette hjelper deg på vei. Lykke til!

Zakki e1528791955736

Zakia Ali-Zade

Mentor, MentorNorge