Tre hender som peker på et sted på et kart
Aina Hernández Evensen
Mentor
Indholdsfortegnelse Historie 16. juni 2021 Læsetid: Få historien ned på kartet!

Få historien ned på kartet!

Med all den informasjonen og alle de detaljene historiefaget inneholder har det lett for å oppleves som overveldende og uoversiktlig. Historiekunnskapene har lett for å bli «svevende i lufta». Kjenner du deg igjen? Da oppfordrer jeg deg til å lese videre for å finne ut hvordan du kan bruke geografi som verktøy i din historieforståelse og få historien ned på kartet!

Historie er et svært omfattende fag. Faget formidler informasjon om hendelser og situasjoner gjennom mange tusen år og fra ulike perspektiver. Faget historie er kanskje spesielt kjent for å være rik på detaljer. Nettopp dette er det som gjør faget så spennende, men det er også dette som gjør faget utfordrende. 

Geografi som verktøy

Geografi gir deg et overblikk over verden. Hvis du har et verdenskart foran deg kan du se hvor kontinentene ligger, hvor alle verdens land ligger og ikke minst hvor alt dette ligger i forhold til hverandre. Man får også en oversikt over noen viktige naturelement slik som hvor havet ligger og hvor man finner elver og innsjøer av betydelig størrelse. Alle hendelsene i fortiden, utenom dem som er knyttet til romferd, har foregått innenfor denne rammen. De historiske hendelsene har blitt påvirket av beliggenheten til de ulike kontinentene, landene og byene, og den naturen de befinner seg i, og de må derfor også forstås i forhold til disse. Dette gjør at geografi er et nyttig verktøy for å organisere, visualisere og forstå historien bedre.

Bruk av kart

Bruk av kart er en fin måte å integrere geografi i innlæringen av historiekunnskap. Man kan bruke kart på mange ulike måter og jeg skal nå presentere noen av de jeg opplever som mest nyttig.

Plassering på kart

Hver gang du setter deg ned for å lese historie anbefaler jeg deg å ha et verdenskart tilgjengelig. Metoden går ut på at du leser historie og for hver gang du kommer over navnet på en verdensdel, et land eller en by så prøver du å finne disse på kartet og plassere den historiske hendelsen eller situasjonen visuelt på dette geografiske stedet. Med denne metoden kan det også være lurt å bruke en globus ettersom at denne gir et mer korrekt bilde på geografisk beliggenhet og sammenheng.

Poenget med denne metoden er at du ved å plassere historiske hendelser og situasjoner geografisk får en bedre forståelse for og oversikt over dem. Hvis vi for eksempel leser at Irak invaderte Kuwait i 1990 er dette historisk fakta som lett kan bli litt vanskelig å se for seg. Men hvis vi ser på kartet kan vi plassere hendelsen i Asia og nærmere bestemt i Midt-Østen. Vi ser også at Kuwait er et lite land som grenser til Irak som er betydelig større. Nå har vi fått plassert hendelsen geografisk og det har fremmet vår historiske forståelse og oversikt.

Tips: Hvis det handler om Norges historie eller annen historie som omfatter et geografisk begrenset område er det best å ha et kart kun over dette området for å gjøre det mer oversiktlig.

Utforme egne kart

En annen måte å bruke geografi på i innlæring av historiekunnskap er ved å utforme egne kart. Når du skal bruke denne metoden er det en fordel å ha et kart med minst mulig detaljer. Det er nok at kartet viser navn på land og grensene mellom dem. Denne metoden handler om å lage en oversikt over en historisk periode eller hendelse ved hjelp av farger, piler og stikkord.

Et eksempel på gjennomføring

Man kan begynne med å identifisere og markere hovedaktørene, det vil si de landene som spilte en aktiv rolle i den aktuelle perioden eller hendelsen. Hvis det er snakk om ulike allianser kan man gjerne fargelegge alle land fra samme allianse i én farge. Da får man oversikt over hvilke land som tilhørte hvilke allianser og hvordan disse landene ligger geografisk i forhold til hverandre. Deretter kan man bruke piler med pluss- eller minustegn for å beskrive relasjonen mellom ulike land eller man kan bruke piler til å demonstrere hva ulike land gjorde med hverandre (invaderte, okkuperte, angrep osv.). Det kan også være en fordel å legge til noen korte stikkord som årstall eller viktige personer.

I eksempelet med Irak som invaderte Kuwait kan man fargelegge Irak i en farge og Kuwait i en annen. Deretter kan man lage en pil fra Irak til Kuwait med stikkordene «invasjon» og «1990». Andre land som ble innblandet i konflikten kan markeres i fargen til det landet de støttet.

Tips: Eksemplene ovenfor er bare én måte å gjøre det på. Ved bruk av denne metoden er det virkelig bare fantasien og kreativiteten som setter grenser! Husk å lage et kart som hjelper deg å få oversikt over historien og som gir mening for deg. Når du har utviklet et eget system med fargekoder, piler og stikkord vil det bli enda enklere å bruke denne metoden.

Mentalt kart

Den siste metoden jeg skal presentere er for dem som ønsker å ta det til et høyere nivå. Denne metoden går ut på å lære seg beliggenheten til alle verdens land. Dette krever selvfølgelig en viss innsats, men belønningen er desto større. Hvis du kan den geografiske beliggenheten til alle verdens land har du et mentalt verdenskart. Dette betyr at når du leser historie så kan du automatisk plassere ulike hendelser og situasjoner geografisk. Du får altså en visuell oversikt mens du leser og får et konkret anker hvor du kan feste historiekunnskapene dine.

Tips: Bruk følgende nettside for å øve opp geografikunnskapen: http://www.gruble.net/geografi/kart/

Prøv det ut!

Historiefaget trenger ikke å være tungt, kjedelig eller frustrerende uoversiktlig. Ved å bruke geografi når du studerer historie er det lettere å se sammenhenger og forskjeller, samt å forstå mellomstatlige relasjoner og hendelser. Jeg anbefaler derfor alle å prøve ut de metodene jeg har beskrevet ovenfor. Men husk at det viktigste er at du lærer deg å bruke et system som passer deg og dine behov. Gevinsten er at du får en bedre forståelse for og oversikt over historien og da vil du se hvor spennende og fascinerende faget virkelig er!

Ønsker du å ta historielesingen til et enda høyere nivå? Da anbefaler jeg deg å lese mitt neste blogginnlegg Strategisk lesing i faget historie som blir publisert i februar. I dette innlegget vil jeg vise deg hvordan du kan komme deg gjennom kapitlene i historieboka og sitte igjen med mye mer enn kun et spørsmålstegn.

Lykke til og på gjensyn!

Historie

Se alle

5 måter å lære historie i sommerferien
Sommerferien er tiden for å ta et dyp pust, klappe deg selv på skulder..
Strategisk lesing i faget historie
Mange anser faget historie som et «puggefag». Dette innebærer en antak..