Mobiltelefon med google translate
Aina Hernández Evensen
Mentor
Indholdsfortegnelse Studieteknikk 16. juni 2021 Læsetid: Google translate – venn eller fiende?

Google translate – venn eller fiende?

Det har blitt utviklet en rekke digitale verktøy som er ment å hjelpe deg i din språkutvikling. En av dem er Google translate. Dette verktøyet blir hyppig brukt av mange skoleelever i fremmedspråkstimene. Dermed er det lurt å stille seg følgende spørsmål: er Google translate en venn eller en fiende for din språklæring?

Språk er et komplekst og fascinerende fenomen. Det finnes mange tusen språk i verden og et menneske er i stand til å dominere flere ulike språk. Morsmålet utvikles naturlig de første leveårene gjennom å lytte til og imitere mennesker rundt deg. Når du senere skal lære nye språk må du gjerne gjøre en mer systematisk innsats for å tilegne deg ordforråd og grammatiske regler. Dette skal Google translate hjelpe deg med å lære. Men gjør det det? 

Google translate som fiende

En av måtene Google translate brukes på som hemmer læring er når elevene arbeider med tekstskriving. Det som ofte gjøres er at elevene skriver inn en norsk setning i Google translate som de vil oversette og får deretter opp en setning på fremmedspråket. Det er to hovedproblemer med denne bruken av verktøyet. For det første er språk så komplekse at ingen oversettelsesverktøy kan oversette alt av ord, uttrykk og meningsinnhold korrekt. Dessuten vil som regel Google translate bare oversette setningen ord for ord, noe som gjør at forholdet mellom ordene i en gitt kontekst ikke blir tatt hensyn til. Dette innebærer at de setningene på fremmedspråket Google translate kommer med gjerne inneholder feil. Dette kan føre til vranglæring og kommunikasjonssvikt.

Tips: Bli bedre i norsk rettskriving. Les mer om privatundervisning fra MentorNorge her.

For det andre lærer ikke elevene å bygge opp spanske setninger på en selvstendig måte. Ved å bruke denne metoden trenger elevene verken å tenke eller forstå. I prinsippet skriver de bare inn de norske setningene og så bruker de den velkjente teknikken klipp og lim til egen tekst. Dette gir eleven en passiv rolle i læringsprosessen ettersom denne teknikken ikke gir kompetanse i språklæring. Læringsutbytte blir derfor minimalt og i verste fall skjer ingen læring. Elevene må lære å konstruere setninger og sammenhengende tekster på fremmedspråket selv. Da må de tenke over grammatiske regler, strukturer for setningsoppbygging og ordforråd. Elevene jobber med andre ord aktivt med språket og de får satt kunnskapen sin ut i praksis og styrket den. Det er dette det blir god læring av!

En annen ugunstig måte å bruke Google translate på er å bruke den som ordbok. Skriver du inn et norsk ord, får du tilbake et ord på fremmedspråket som ifølge systemet sannsynligvis er den mest korrekte oversettelsen. Men hvilken garanti har du for at dette er det ordet du lette etter? Ingen garanti overhodet. Husk at mange norske ord kan oversettes med en rekke ord på fremmedspråket alt etter hva meningsinnholdet er og Google translate viser ofte ikke det ordet du faktisk leter etter. Dette er fordi systemet ikke tar hensyn til meningsinnholdet i ordet du søker. Når du skal søke opp et ord bør du heller bruke ordlisten i læreboken din, en fysisk ordbok eller en elektronisk ordbok slik som ordnett.no. Da vil du også få frem ulike betydninger av ordet, og i mange tilfeller også hvilke faste uttrykk ordet er en del av, og du kan dermed velge det riktige ordet for din tekst.

Google translate som venn

Google translate kan også brukes på måter som er gunstige for læring. Hvis du har skrevet en tekst på fremmedspråket, på en selvstendig måte, kan du kopiere den inn i Google translate og oversette til norsk. Se deretter gjennom teksten og let etter ordene som ikke er blitt oversatt. Mest sannsynlig er disse ordene ikke blitt oversatt fordi de inneholder stavefeil. Det er gjerne vanskelig å oppdage skrivefeil når man leser gjennom sin egen tekst. Det kan også hende at du ikke vet at du har skrevet ordet feil fordi du faktisk tror det skrives slik. Google translate kan derfor brukes som et verktøy for å oppdage skrivefeil, rette opp i dem, for igjen å heve kvaliteten på din tekst.

Google translate kan også brukes som et verktøy for økt leseforståelse. Av og til når du leser en tekst kommer du over en setning du ut fra din egen kompetanse ikke klarer å forstå. Hvis det kun er ord du ikke forstår er det beste å bruke en ordbok, men hvis det handler om hele setninger kan det være mer gunstig å rådføre deg med Google translate. Selv om oversettelsen ikke nødvendigvis er grammatisk korrekt kan man ofte få forståelse for setningens meningsinnhold.

Tips: Du bør selvfølgelig alltid prøve å forstå en tekst ved å bruke det du kan først. Deretter kan du sjekke opp ord du ikke forstår. Om du fortsatt ikke forstår meningsinnholdet bør du spørre læreren din om du jobber på skolen. Arbeider du hjemme derimot kan du bruke Google translate som en alternativ løsning.

Digitale verktøy

I dagens samfunn har man tilgang på en rekke digitale verktøy som er ment å hjelpe deg. Imidlertid kan alle verktøy både brukes og misbrukes. Det er derfor viktig at du er bevisst hvilke verktøy du velger å bruke og hvordan du bruker dem. Hver gang du tar i bruk et digitalt verktøy bør du stille deg selv følgende spørsmål: Bidrar dette positivt til min læringsprosess? Hvis svaret er nei bør du enten slutte å bruke det eller begynne å bruke det på en måte som fremmer din læring. Så er Google translate din venn eller din fiende? Det er faktisk kun opp til deg å avgjøre.

Syns du fortsatt det er vanskelig å navigere gjennom søkemotor jungelen? Da kan du få hjelp av en dyktig mentor. Les mer om privatundervisning her.

Lykke til!

Studieteknikk

Se alle

5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien
Endelig er sommerferien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh..
Bruk sommeren til å bli en bedre student!
Det er relativt enkle grep du kan gjøre for å forbedre språk, kunnskap..
Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk
Når man lærer et nytt fremmedspråk er det ofte lytte- og leseforståels..
Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?
I dag lever vi i et kunnskapssamfunn hvor det stilles stadig høyere kr..
5 tips for et effektivt skoleår
Det er januar, og de fleste er tilbake på skolen etter jul. Vårsemeste..
5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk
Å lære et fremmedspråk innebærer nødvendigvis at man må kunne lese og ..
Tips til hvordan du kan skrive en god tekst
Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på stra..
Lær om realfag på YouTube
Et stadig voksende tilbud av pedagogisk og informativt innhold er å fi..
Slik kan du takle prestasjonspresset!
I et samfunn hvor begrepene idealer, perfeksjon og prestasjon betyr me..
5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk
Mange elever kvier seg for å ha en muntlig presentasjon foran klassen,..
Nøkkelen til bedre konsentrasjon
Vi står ofte ovenfor frister og forventninger da det kommer til skolea..
5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
En god skriftlig presentasjon skiller seg fra en god muntlig presentas..