Forstørrelsesglass foran en dataskjerm
Aina Hernández Evensen
Mentor
Indholdsfortegnelse Studieteknikk 16. juni 2021 Læsetid: 5 tips til god kildekritikk

5 tips til god kildekritikk

Kildekritikk er en viktig del av digital kompetanse som er én av de fem grunnleggende ferdighetene man skal tilegne seg på skolen. Å være god på kildekritikk er altså en verdifull ferdighet i dagens samfunn. En god kildekritiker vet å navigere rundt i informasjonsjungelen for å komme frem til riktig informasjon for å svare på en gitt oppgave. I dette innlegget skal jeg komme med 5 tips som gjør denne navigeringen letter.

For bare noen få tiår siden var biblioteket det eneste stedet hvor man kunne finne informasjonskildene man trengte til skoleoppgavene. Så kom internett og bydde på nye muligheter og utfordringer. Tilgang på internett innebærer at en ubegrenset mengde informasjon bokstavelig talt bare er ett tastetrykk unna. Denne informasjonen er tilgjengelig for alle. På samme måte som at hvem som helst kan lese informasjonen som finnes på nettet kan også hvem som helst publisere den. Dermed er det viktigere enn noen gang å vurdere kvaliteten på informasjonen man finner. Man må med andre ord være kildekritisk.

1. Hvem?

Det første du bør gjøre når du finner informasjon du vurderer å bruke er å undersøke hvem som står bak. Dette gjelder både dem som har skrevet informasjonen og dem som står bak nettsiden hvor den er publisert.  Det er lurt å sjekke hvem forfatteren er og hvilken kompetanse han/hun har for å uttale seg om temaet det gjelder. At forfatteren har utdanning eller profesjonell erfaring innen temaet, har gjort flere publikasjoner om temaet og er sitert i andre kilder er faktorer som gir informasjonen mer troverdighet. Du bør også sjekke om det er en organisasjon, et forlag eller en privatperson som står bak nettsiden. Dette vil hjelpe deg å vurdere nettsidens seriøsitet og dens formål. At forfatter og utgiver er anonyme og at de ikke kan kontaktes er vanligvis et dårlig tegn.

2. Hvorfor?

Det neste du bør vurdere er hvorfor denne informasjonen er publisert. Er formålet å informere deg om fakta og veldokumentert forskning, overbevise deg om noe, selge deg noe eller underholde deg? Hvem forfatter og utgiver er vil allerede gi deg en pekepinn på hva intensjonen med nettsiden er. Selve teksten vil også indikere informasjonens troverdighet.  Legg merke til hvordan informasjonen formidles gjennom forfatterens formuleringer. Nøytralt og saklig språk øker troverdigheten. Temaet bør dessuten belyses fra ulike sider og eventuelle konklusjoner bør være velbegrunnet.

3. Hvordan?

Et annet tegn på god kvalitet er at nettsiden har et godt språk og et fint design. Hvis teksten er klart formulert, uten skrivefeil og har en logisk struktur vil dette øke kildens troverdighet. Nettsiden bør også være ryddig og lett å navigere i. Hvis den har henvisning til kilder, kontaktinformasjon og fungerende lenker er dette et pluss. Et pent, oversiktlig og nøytralt design tyder på at det handler om en profesjonell og pålitelig nettside. Hvis nettsiden derimot har et påfallende lekkert design med for eksempel sterke farger eller spennende animasjoner er dette ofte et tegn på at informasjonen har salgs- eller underholdningsformål. Informasjonen på disse nettsidene burde derfor vurderes ekstra nøye.

4. Når?

Når du skal vurdere om informasjonen kan brukes i din oppgave er det viktig å se på når den ble publisert og tidsdatering til eventuelle kilder denne informasjonen baserer seg på. Hvilken tidsdatering som er mest gunstig vil avhenge av hvilken oppgave du skal besvare. Hvis du leter etter faktainformasjon eller statistiske data er det viktig å finne den nyeste informasjonen. Men hvis du leter etter informasjon om historiske forhold kan også gammel informasjon være aktuell. Se derfor alltid etter dato for når nettsiden ble publisert og eventuelt når den sist ble oppdatert. Hvis du ikke finner dato på nettsiden er det vanskelig å vurdere informasjonens aktualitet og pålitelighet.

5. Tilknytning til andre kilder

Det siste du bør tenke på er hvilken tilknytning kilden du undersøker har til andre kilder. Regelmessig bruk av kildehenvisning og referanseliste gjør kilden mer troverdig. Kildens argumenter, påstander og konklusjoner bør støttes av andre kilder. Men det er ikke nok å se at kilden din refererer til andre kilder. Du bør også sjekke disse og se om de er av god kvalitet. Det er også viktig å ikke bare støtte seg til én eneste kilde. Hvis du finner informasjon som bekreftes i flere ulike kilder er sannsynligheten høyere for at den er pålitelig.

Bonus: Vær kritisk!

Å finne frem til gode nettkilder er lettere sagt enn gjort. Det er utrolig mye rart man kan finne på internett som gir seg ut for å være sant. Heldigvis finnes det også utallige nettsider av god kvalitet som byr på troverdig informasjon. For å finne frem til disse er det viktig å være kritisk og stille de rette spørsmålene: Hvem? Hvorfor? Hvordan? Når? I tillegg bør man se på hvilket forhold nettsiden har til andre kilder. Det kan virke som det er mye å tenke på og arbeidsomt å sjekke alle kildene så nøye. Men etter hvert som du blir vant til det blir det enklere og det går raskere. Gjør du denne prosessen til en vane kommer du til å mestre informasjonsjungelen på et helt nytt nivå og dette vil komme godt med både i og utenfor skolen.

Trenger du litt mer hjelp kan du lese mer om privatundervisning i norsk her.

Vil du prøve privatundervisning med en mentor?

Prøv en gratis kartleggingstime

Lykke til!

Studieteknikk

Se alle

5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien
Endelig er sommerferien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh..
Bruk sommeren til å bli en bedre student!
Det er relativt enkle grep du kan gjøre for å forbedre språk, kunnskap..
Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk
Når man lærer et nytt fremmedspråk er det ofte lytte- og leseforståels..
Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?
I dag lever vi i et kunnskapssamfunn hvor det stilles stadig høyere kr..
5 tips for et effektivt skoleår
Det er januar, og de fleste er tilbake på skolen etter jul. Vårsemeste..
5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk
Å lære et fremmedspråk innebærer nødvendigvis at man må kunne lese og ..
Tips til hvordan du kan skrive en god tekst
Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på stra..
Lær om realfag på YouTube
Et stadig voksende tilbud av pedagogisk og informativt innhold er å fi..
Slik kan du takle prestasjonspresset!
I et samfunn hvor begrepene idealer, perfeksjon og prestasjon betyr me..
5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk
Mange elever kvier seg for å ha en muntlig presentasjon foran klassen,..
Nøkkelen til bedre konsentrasjon
Vi står ofte ovenfor frister og forventninger da det kommer til skolea..
5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
En god skriftlig presentasjon skiller seg fra en god muntlig presentas..