Mobilen - et nyttig hjelpemiddel eller en evig distraksjon?

For mange tiår siden kom den første mobiltelefonen til Norge. De første privateide mobiltelefonene som var noenlunde bærbare var store, tunge (ca.7 kg) og ikke minst dyre. Kun et fåtall av befolkningen eide dem og mobiltelefonen var et statussymbol. Spoler vi frem til 2018 ser vi at det har skjedd en eksplosiv utvikling både når det gjelder mobilens funksjoner og mobilbruk i befolkningen. Nå er mobilen allemannseie og de aller fleste unge mennesker har en smarttelefon som følger dem gjennom dagen – også inn på skolen.

Mange er sterkt imot bruk av mobiltelefon på skolen, mens andre mener den kan brukes på måter som fremmer læring. Så hvordan skal vi definere smarttelefonen – som et nyttig hjelpemiddel eller som en evig distraksjon?

Bruk av smarttelefon som hemmer læring

For at god læring skal finne sted er det viktig at du er konsentrert og har fullt fokus på den faglige oppgaven du står ovenfor. Bruk av smarttelefonen kan hemme læring ved at den distraherer deg og tar fokuset bort fra læringsarbeidet. På mobilen har de fleste tilgang ulike sosiale medier og meldingsfunksjoner. Når nye meldinger tikker inn eller varsler fra sosiale medier dukker opp på skjermen stjeler dette din oppmerksomhet og læringsarbeidet ditt blir stadig forstyrret. Hvis læringsarbeidet stadig blir avbrutt på denne måten vil du aldri klare å virkelig koble på fagstoffet du jobber med. Resultatet blir ofte overfladisk og mangelfull læring. For å få til læring av god kvalitet og på et dypere nivå er det viktig at du konsentrer deg kontinuerlig over en viss tid og du bør derfor skjerme seg for forstyrrelser.

Bruk av smarttelefon som fremmer læring

Hvis man bruker smarttelefonen utelukkende til faglig aktivitet kan den likevel vise seg å være et nyttig hjelpemiddel som fremmer læring. Nedenfor tar jeg for meg noen smarte måter man kan bruke mobilen på i læringsarbeidet.

Elektronisk ordbok: Når man jobber med nynorsk, engelsk eller fremmedspråk kan det være spesielt nyttig å ha en ordbok for hånden. Å bruke fysiske ordbøker krever som regel en del tid og gjør læringsarbeidet mindre effektivt og mer oppdelt. Derfor kan det være svært nyttig å bruke en elektronisk ordbok på mobilen. Da er ordsøk gjort på null komma niks.

Informasjonssøk: Man kan gjøre informasjonssøk både i bøker og på nett. Ønsker man å søke på nettet kan man bruke både PC og smarttelefon. Så fremst du ikke skal skrive på PC-en er det nok en fordel å ta informasjonssøket på smarttelefonen. Den tar liten plass og virker ikke forstyrrende i tiden du jobber mellom informasjonssøkene.

Musikk: Alle lærer på ulike måter. Noen trenger å ha det stille rundt seg mens andre foretrekker litt bakgrunnsstøy. Mange syntes det er lettere å konsentrere seg om læringsarbeidet hvis man hører på musikk. Med mobilen og et par øretelefoner kan man lytte til musikk og leve seg inn i sin egen læringsboble. Les gjerne det tidligere blogginnlegget Musikk som studieteknikk for inspirasjon.

Apper: På smarttelefonen kan man laste ned utallige mange apper. Læringsapper har gjerne en utforming som ligner på spill og det kan være en fin måte å leke seg til kunnskap på. Det finnes blant annet mange apper som kan hjelpe deg å lære språk. Hva med å prøve ut appen til Duolingo denne uka?

OBS! Hvis du skal bruke smarttelefonen til læring er det veldig viktig at du slår av alle typer varsler slik at disse ikke kan distrahere deg. Varsler i form av lyd, lys og vibrasjoner forstyrrer læringsarbeidet og må unngås.

Gjør smarttelefonen til din allierte i læringsarbeidet

Smarttelefonen er en kjær følgesvenn for mange – på godt og vondt. Den hjelper deg å være påkoblet den sosiale verden og holde deg oppdatert, men den kan også distrahere deg og forstyrre ditt læringsarbeid.  Om mobilen er et nyttig hjelpemiddel eller en evig distraksjon kommer an på hvordan du velger å bruke den. Bruker du den rett kan den være en nøkkel til mye kunnskap. Så skru av eventuelle forstyrrende elementer og allier deg med den!

Lykke til!

Kilder:

https://www.aftenposten.no/norge/i/rAPze/Mobiltelefonens-norske-historie

368d37fc81a692d2 1 e1511868445805

Aina Hernández Evensen

Mentor, MentorNorge