Aina Hernández Evensen
Mentor
Indholdsfortegnelse Eksamen 16. juni 2021 Læsetid: Hvordan bli eksamensklar i fremmedspråk?

Hvordan bli eksamensklar i fremmedspråk?

På ungdomsskolen kan man ta et fremmedspråk som valgfag og på videregående er det faktisk obligatorisk å ha et fremmedspråk de to første årene. Alle elever som tar videregående utdanning vil derfor møte på fremmedspråk og kan i teorien bli trukket ut til eksamen i dette faget. Man kan komme opp i både muntlig og skriftlig eksamen. Nedenfor vil jeg derfor komme med noen tips for å bli eksamensklar i fremmedspråk.

I en stadig mer globalisert verden blir språk- og kulturkompetanse sett på som svært verdifullt. Å kunne ulike språk og kjenne til andre kulturer er en forutsetning for å kunne kommunisere med mennesker på tvers av landegrensene. Språkfag er derfor sterkt representert i den norske skolen. Norsk og engelsk er store fag i skolen og følger oss gjennom mange år. 

Grammatikk

Grammatikk er språkets regelsystem og danner solide rammer for hvordan vi bruker språket. God grammatikk er en forutsetning for god kommunikasjon. Når du skal forberede deg til eksamen i fremmedspråk bør du derfor jobbe med din kompetanse i grammatikk. Sjekk hvilke grammatiske tema dere har vært gjennom og kartlegg hvilke områder du føler du mestrer godt og hvilke du bør øve mer på. En fin måte å gjøre dette på kan være å gjøre oppgaver i læreboka og på nett.

Ordforråd

Enten du skal ha muntlig eller skriftlig eksamen bør du jobbe godt med ordforråd i forkant av eksamen. Et godt ordforråd gjør at du kan si, skrive og forstå mye. Det gir deg derfor et godt grunnlag for å mestre oppgaver innen lese- og lytteforståelse, tekstskriving og muntlig presentasjon. På skriftlig eksamen er det lov å bruke ordbok, men hvis du må slå opp de fleste ordene vil dette ta mye tid. Denne tiden kan du heller bruke på å sjekke grammatikken og fokusere på å skrive en god sammenhengende tekst.

Jeg anbefaler deg både å lære mange enkeltord og nyttige fraser. Bruk gjerne ulike metoder og læringsverktøy for å jobbe med ordforrådet. Du kan f.eks. bruke Duolingo eller Quizlet. Det er også lurt å skrive ned glosene, lage setninger med dem og bruke dem i ulike kontekster. Når man skal velge hvilke gloser som er viktige å kunne vil gloselistene til temaene man har vært gjennom i læreboka gi deg en god indikasjon. Ord og fraser for å uttrykke opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner vil også alltid være aktuelle.

Eksamensklar til skriftlig eksamen

Når du skal opp i skriftlig eksamen i fremmedspråk er det først og fremst leseforståelsen og skriveferdigheter som skal settes på prøve. For å sikre en god leseforståelse er det viktig å ha god kompetanse innen grammatikk og ha et bredt ordforråd. Det er også lurt å trene spesifikt på å lese og oversette meningsinnholdet i ulike tekster. Bruk tekster i læreboka, lån nivåtilpassede bøker på skolebiblioteket eller utfordre deg selv ved å lese nyheter og artikler på nettsider.

Du bør også øve på å skrive korte og lange sammenhengene tekster. Det er nemlig ikke nok å ha kunnskap om grammatikk og vokabular for å kunne skrive. Du må også kunne bruke denne kunnskapen for å sette sammen en tekst med god struktur som gir mening. Øv deg på å skrive om ulike tema og varier mellom å fortelle og å diskutere.

Tips: Lag dine egne setninger. Ikke bruk oversettelsesprogrammer som «hjelp». Da lærer du ikke å skrive tekster selvstendig.

Eksamensklar til muntlig eksamen

Når du skal opp til muntlig eksamen i fremmedspråk er det først og fremst lytte- og snakkeferdighetene som skal settes på prøve. Det er kanskje denne delen av språket som er mest utfordrende for elever i fremmedspråk og her gjelder virkelig uttrykket «øvelse gjør mester.» Når det gjelder lytteforståelse kan det være lurt å jobbe med lydfilene til kapitlene i læreboka som finnes på bokas nettside. Da kan du lytte til lydfilen og prøve å forstå det som blir sagt. Deretter kan du sjekke i læreboka hvor mye du forstod. Ellers kan du gjerne gjøre ørene dine mest mulig vant til å høre språket gjennom å lytte til musikk og lydbøker eller se videoer, filmer og serier.

Når det gjelder snakketrening er faktisk det viktigste å tørre å snakke – det å våge å prøve og feile. I forhold til denne delen av muntlige ferdigheter bør du fokusere på to ting. Det første er at du bør øve på uttale. Les gjennom regler for uttale og jobb med å uttale ordene rett. Det kan være lurt å ha noen øvingsøkter hvor du kun fokuserer på uttale enten ved å lese enkeltord og tekster eller ved å snakke.

For det andre bør du øve mye på å snakke fremmedspråket slik at du blir vant til å snakke både i forberedte samtaler og spontant. Bruk fremmedspråktimene på skolen godt og snakk med læreren og medelever når du får muligheten. Du kan også alliere deg med noen medelever for å øve sammen etter skoletid. Hvis du ikke har noen å øve med er det faktisk veldig godt trening å bare snakke høyt med seg selv. Alt er bedre enn ingenting!

Koble deg på språket

Det beste du kan gjøre for å gjennomføre en vellykket eksamen i fremmedspråk er å jobbe godt med faget både på skolen og hjemme hele skoleåret. Når eksamenstiden begynner å nærme seg anbefaler jeg deg å øve ekstra på både muntlige og skriftlige ferdigheter. Grammatikk og ordforråd danner grunnlaget for å kunne skrive og snakke på fremmedspråket og du bør derfor også jobbe spesifikt med dette. Det viktigste er at du kobler på språket. Den beste måten å gjøre dette på er å bruke språket på ulike måter og inkludere språket i hverdagen: les bøker og blader, se film og serier, lytt til musikk og lydbøker, syng karaoke og spill på Quizlet, snakk med deg selv og medelever, skriv korte og lange tekster..osv. Mulighetene er mange.

Når du skal forberede deg til eksamen i fremmedspråk er det viktig å ta det seriøst, men du bør også ha det gøy! Dersom du ikke føler deg helt klar til å ta for deg eksamen helt på egenhånd kan en mentor hjelpe deg langt på vei. Les mer om eksamenshjelp fra MentorNorge her. 

Lykke til!

Eksamen

Se alle

Knekk koden - Slik tolker du oppgaveteksten!
Du sitter på eksamen og er klar for innsats. Men hvordan angriper du e..
12 supertriks for å øve til prøver
Vi er midt i prøve- og eksamenssesongen og elever rundt i hele landet ..
Slik takler du prøvesituasjonen!
De fleste av oss har nok opplevd å føle seg stresset under en prøve. S..
Konteksteffekter - husk bedre på eksamen
Har du noen gang glemt hvor du har lagt nøklene dine? Når du prøver å ..
5 tips for å overleve eksamenstiden!
Er du stresset før eksamen?..
5 gode tips for å takle eksamensstresset
Om du er ein som har notata klar, eller om du er ein som akkurat oppda..
5 tips til skriftlig eksamen i matematikk
Mange har allerede blitt trukket opp til skriftlig eksamen i matematik..
5 tips til muntlig eksamen!
For at stress og nerver ikke skal ødelegge dine muligheter til å prest..
Hjelp! Barnet mitt skal ha muntlig eksamen
I 48 nervepirrende timer skal barnet ditt få vite hvilket fag han elle..
6 tips for å mestre fysisk skoleeksamen
Nå som vi går inn i en tid med mer fysisk tilstedeværelse, vil det på ..
5 tips til hvordan man mestrer eksamensperioden bedre
Eksamensperioden er for mange en periode forbundet med stress, angst o..
Hvordan lykkes med norsk muntlig eksamen
Eksamensperioden er for mange rett rundt hjørnet, og for noen har den ..