Hvordan oppnå faglig mestring

På skolen er timeplanen fylt opp av ulike fag. Alle fag er unike og det kreves ulike kunnskaper og ferdigheter for å mestre dem. Vi har alle våre favorittfag og fag vi opplever som ekstra utfordrende. I sistnevnte er du spesielt utsatt for å oppleve faglige utfordringer som går ut over mestringen din. Da står du i fare for å falle av den faglige progresjonen og ende opp i en ond sirkel av manglende mestring og motivasjon.

Skolen skal være en arena hvor du opplever mestring og læringsglede. Hvis dette ikke er tilfelle er det på tide å gjøre noe med situasjonen. I dette innlegget skal jeg komme med tips som kan hjelpe deg å overvinne mangelen på faglig mestring.

Hvorfor opplever du manglende mestring?

Det første du bør gjøre er å identifisere hvorfor mestringen uteblir. Læring er en kompleks prosess og det er viktig å forstå at manglende læring kan ha mange ulike årsaker. Er du demotivert? Gir ikke forklaringene mening? Har du ikke øvd nok? Bruker du feil studieteknikk for deg og/eller faget? Eller kanskje er det noe helt annet?

Kartlegg faglige utfordringer og mestringsområder

Når du opplever manglende mestring i et fag er det vanlig å føle at absolutt alt i faget er vanskelig. Dersom du analyserer situasjonen ser du gjerne at du mestrer noen deler av faget bedre enn andre. Alle fag krever ulike kunnskaper og ferdigheter som fungerer som en helhet. Prøv å kartlegge hva som er den største utfordringen ved fagets ferdighets- og kompetansemål og hvilke deler av faget du mestrer best. Bruk gjerne fagets læreplan på udir.no for å få oversikt. Deretter kan du bruke dine mestringsområder som et verktøy for å bli bedre på de utfordrende områdene.

Dersom du etter kartleggingen fortsatt tenker at hele faget er utfordrende kan du se på de andre fagene. Er det ett eller flere fag du mestrer godt? Mye av de kunnskapene og ferdighetene du skal lære i et fag er verdifull også i andre fag. Det kan derfor være lurt å tenke over hvordan du kan bruke kompetansen i et fag du mestrer godt til å øke mestring i et annet. Hvis du f.eks er god i matematikk er du sannsynligvis god til å jobbe systematisk, anvende formler og se logiske mønstre. Denne kompetansen er svært nyttig for å mestre grammatikk i språkfagene, ettersom dette også handler om å finne mønstre, anvende regler og arbeide systematisk.

Egenskaper og læringsmetoder

Er du en av dem som syntes de fleste, eller alle fag, er utfordrende? Da vil det være lurt å kartlegge dine egenskaper og din læringsstil. Vi er alle unike mennesker med ulike egenskaper, erfaringer og interesser. Det betyr at vi også er i en unik læringsprosess og at vi lærer best på ulike måter. Så hvem er du og hvordan lærer du best?

  • Hvilke egenskaper har du som er nyttige i en læringsprosess? Kanskje er du nysgjerrig, systematisk, kreativ eller har god hukommelse? Når du har kartlagt dine gode egenskaper bør du tenke over hvordan du kan dra nytte av dem for å øke faglig mestring.
  • Hvordan lærer du best? Arbeidsmetodene som brukes på skolen er ikke nødvendigvis de beste metodene for deg. Prøv derfor å kartlegge hvordan du lærer best. Er det når du leser, lytter, ser video eller skriver? Lærer du best av å jobbe med en viss type oppgaver? Studerer du best når det er kaldt eller varmt? Stille eller med bakgrunnsstøy? Stillesittende eller i bevegelse? Bruk informasjonen fra kartleggingen til å velge læringsmetoder som fremmer læring for deg og for å skape det miljøet du har behov for.

Tips: Hvis du synes det er vanskelig å gjøre alene kan du få hjelp av en venn, et søsken eller en forelder. Noen som kjenner deg godt, som ser deg utenfra, og som du kan reflektere og diskutere sammen med.

Be om hjelp

Hvis du sitter fast i et fag kan det være greit å få hjelp. Hvis du kjenner noen som er gode i faget kan dere avtale å studere sammen. Det er også alltid bra å snakke med faglæreren. Kanskje har du behov for andre typer oppgaver, andre forklaringer eller mer oppfølging på enkelte områder. Det er både nyttig for deg og å vite for læreren, som da lettere kan tilpasse opplegget til dine behov og være en støttespiller du kan diskutere både utfordringer og fremgang med. Ettersom læreren har god pedagogisk og faglig kompetanse kan hen hjelpe deg å lage en fremdriftsplan med delmål for prosessen.

Om du ønsker hjelp utenfor skolen er mentorordningen hos MentorNorge et godt alternativ. Da vil du bli matchet med en mentor som er faglig kompetent og engasjert i akkurat det du trenger hjelp med. Privatundervisningen kan foregå hjemme hos deg, på et avtalt offentlig sted (som f.eks et bibliotek) eller via Skype. Og det beste er at undervisningen alltid vil være tilpasset deg og dine behov.

Tips for veien videre

Når du har bestemt deg for å øke mestring i et fag, er det viktig å være tålmodig og vite at endring tar tid. Det er også viktig å akseptere at prosessen naturligvis vil bestå av både oppturer og nedturer. Nedenfor følger noen tips som kan være nyttige i denne prosessen.

Motiver deg selv:

  • Mestring og motivasjon henger tett sammen og demotivasjon er ofte en av årsakene til manglende faglig mestring. Motivasjon er en viktig drivkraft til læring og vil være en viktig drivkraft for å forbedre seg i faget Det kan derfor være nyttig å arbeide spesifikt med motivasjonen. Finn ut hva som gjør deg demotivert og skap endringer der det er nødvendig.

Ha konkrete mål:

  • Et mål som «jeg vil bli bedre i spansk» er veldig generelt og gjør det vanskelig å finne én spesifikk strategi for forbedring. Lag deg heller flere mindre konkrete mål der du kan utarbeide konkrete tiltak for forbedring. Et eksempel kan være å ha som mål å bli bedre på å skrive spanske tekster. Konkrete tiltak kan da være å lære seg bindeord, få kontroll på verbtidene og å øve på samsvar mellom adjektiv og substantiv.

Bygg deg opp gradvis:

  • Begynn med små, enkle tiltak og øk vanskelighetsgraden etter hvert. Det er bedre å lære sakte og grundig, enn å stresse med å mestre alt fortest mulig. Tar du et steg av gangen vil du oppleve mestring kontinuerlig, samtidig som du legger et solid grunnlag for generell kompetanse på lengre sikt.

Øvelse gjør mester:

  • Ikke unngå oppgaver eller innhold der du mangler mestringsopplevelse. Da bekrefter du bare for deg selv at dette er for vanskelig eller ubehagelig. Våg å prøve deg på nytt og øv på det som er utfordrende. Møt oppgaven eller innholdet med ulike læringsmetoder eller del det opp i mindre og overkommelige deler. Selv om du ikke har klart noe før, betyr ikke det alltid vil være sånn. Husk at du er i konstant utvikling og for hver dag som går vil du være i bedre stand til å møte nye (og gamle) utfordringer.

Feir fremgang:

  • Hver gang du når et nytt mål og overvinner en utfordring bør du feire, om så bare med et øyeblikk av stolthet og glede. Noen ganger blir vi ikke glade når vi mestrer noe, fordi vi tenker at dette er noe vi burde klare og at alle andre klarer det. Men ikke ta det som en selvfølge, all mestring er positiv og burde feires!

Vær nysgjerrig:

  • Husk at hvis du ikke mestrer så er det også helt greit. Å feile er en viktig og uunngåelig del av læringsprosessen. Ikke bli frustrert på deg selv hvis det er tilfelle, møt heller disse situasjonene med nysgjerrighet. Spør deg selv hva som gikk galt og hvordan du kan gjøre det bedre neste gang.

Konkurrer kun med deg selv:

  • Ikke sammenlign din faglige mestring med andres. Vi har alle ulike forutsetninger og læringsprosesser. Derfor burde du kun sammenligne deg med deg selv. Mestrer du faget bedre nå enn før? Har du lært noe nytt? Det er det som virkelig betyr noe.

Tro på deg selv

Hvis du opplever mangel på mestring i ett eller flere fag betyr det ikke at det er noe galt med deg. Det sier ingenting om dine intellektuelle evner eller som du er i stand til å mestre faget. Det betyr bare at måten du jobber på nå ikke fungerer optimalt og at du må prøve noe annet. Det er derfor viktig å kjenne deg selv og hvordan du lærer best. Husk at du er ansvarlig for din egen læring. Det er viktig at du tar grep hvis du faller av faglig. Be gjerne om hjelp eller finn løsninger i samarbeid med andre, da det kan gi deg bredere perspektiv og viktig støtte i prosessen.

Uansett hvordan du velger å arbeide for faglig mestring så må prosessen begynne med et første skritt: tro på deg selv og at du kan klare det! Ikke gi deg før du når målet. Og til deg som har opplevd manglende mestring over lengre tid: husk at det aldri er for sent å snu.

Lykke til. Jeg har troen på deg!

368d37fc81a692d2 1 e1511868445805

Aina Hernández Evensen

Mentor, MentorNorge