Hvordan komme i gang med skrivingen i dag!

De fleste har sikkert vært borti situasjoner der man ikke vet hva man skal skrive om, eller hvordan fortsette videre på en tekst som allerede er påbegynt. Det finnes heldigvis noen tips og triks for å lette på skrivesperren.

1. Tankekart

Du har kanskje fått et eller flere temaer å velge mellom? Lag et tankekart ut ifra det du synes virker interessant. Ikke tenk så mye på om det du skriver på kartet er relevant, det kan du luke ut etterpå. Start med å sette temaordet i midten, og tegn streker utfra ordet med de første tankene du har. Disse kan du bygge videre på etterhvert.

2. Skriv uten stopp

Ikke la skrivesperren vinne! Sett deg ned og skriv uten stopp. Det viktigste her er ikke hva du skriver, bare at du skriver. Sett på en stoppeklokke, for eksempel 2 minutter, og skriv alt du tenker på. Om det så bare er «jeg vet ikke hva jeg skal skrive, så jeg skriver denne setningen bare for å skrive noe». Her er det ikke viktig med rettskrivning eller tegnsetting.

3. Diskuter med andre

Hvis det er snakk om en tekst som skal skrives på skolen, har du sikkert noen klassekamerater som skal skrive den samme oppgaven som deg. Diskuter sammen, og ha en såkalt «brain storming». Hvis det er et gitt tema kan dere diskutere dette, eller hvis det er et valgfritt tema kan dere snakke om de ulike mulighetene dere har.

4. Les litteratur

Et godt tips er å lese en annen tekst før du skal skrive din egen. Skal du skrive en lengre tekst kan det være lurt å lese artikler og liknende som omhandler temaet du skal skrive om. Det er viktig å skrive opp det du har lest som en kilde, både hvis du henter direkte sitater fra teksten eller kun bruker den som inspirasjon. Hvis du ikke har tid eller mulighet til å lese artikler, for eksempel under eksamen, gjør noen av de andre tipsene for å lufte tankene.

5. Assosiasjonslek

Gjennomfør en assosiasjonslek. Den første starter med å si et ord den tenker på når de hører temaet det er snakk om, så skal neste person si hva det ordet man tenker på når man hører det forrige person sa. Mest sannsynlig vil dere ende opp med et ord som ikke har noe med temaet å gjøre, men dette kan allikevel være til hjelp for å sette fantasien i gang.

6. Pauser

Et siste tips er å ta pauser. Det varier hvor lenge disse pausene bør være. Hvis du får dårlig samvittighet av å ta pauser kan du gjøre noe produktivt, som for eksempel å se på en film eller video som omhandler det du skal skrive om. Det krever ofte mindre av deg enn å lese og skrive, samtidig som du fortsatt jobber med teksten din.

Sitter du på eksamen har du tidspress. Hjernen har godt av å hvile litt, da blir det du skriver bedre. Få i deg nok mat og drikke. Og ikke minst husk å sove godt før en eksamen.

Husk at alle opplever skrivesperre fra tid til annen, til og med profesjonelle forfattere. Fortvil ikke hvis du ikke føler du får det helt til. Du kan få god hjelp av en dyktig mentor som underviser i norsk og har mye erfaring med forskjellige skrivestiler. Du kan lese mer privatundervisning i norsk her

Lykke til!

D75e0cd06f058f8

Marte Lindholm-Dahle

Mentor, MentorNorge