MentorNorge
Indholdsfortegnelse Særemne og andre skriftlige oppgaver 19. april 2023 Læsetid: Tips til oppgaveskriving

Tips til oppgaveskriving

Å møte en oppgavetekst kan være utfordrende fordi man ofte ikke helt hvor man skal starte. Her kommer det noen enkle tips til hvordan din tekst kan forbedres.

Slik bygger du opp en god tekst

Det finnes et mangfold av ulike oppgaver, men de er ofte bygd opp slik:

Innledning

Innledningen gir oversikt over hva teksten skal handle om. Det gir leseren innsikt om hva teksten handler om og hvordan den er bygd opp. Innledningen bør inneholde begreper eller fraser fra problemstillingen som skal belyses.

Hoveddel

Hoveddelen av oppgaven er hovedvekten. Det er her du skal svare på oppgaveteksten. En god hoveddel svarer på alle spørsmål i oppgaveteksten og har god flyt i språket.

Avslutning

I avslutningen skriver man en oppsummering eller konklusjon på hva oppgaven har handlet om. Nevn hovedargumentene som ble belyst i hoveddelen. Et godt tips er at innledning og avslutning skal være nokså like.

Hvordan starte med å besvare en tekst?

Slik starter du på en skriftlig oppgave 

 1. Start med å lese oppgaveteksten. Hva spør den om? Skriv ned en liste med viktige ord og begreper fra spørsmålet/ problemstillingen.
 2. Gjør research på de ulike begrepene og skriv ned hva de betyr med egne ord
 3. Lag en plan/skisse for hvordan du ønsker å bygge opp hoveddelen din. Hoveddelen bør inneholde flere avsnitt. Det kan være lurt å ha avsnitt lenger enn 5 setninger og et tema per avsnitt.
 4. Finn frem relevant informasjon til hvert tema du skriver om.

En viktig faktor for å heve oppgaven er struktur på oppgaven . Så hvordan kan jeg gjøre det?

8 tips til å heve nivået på oppgaven din

 1. Varier språket
 2. Bruk synonymer for ord der du ser du gjentar deg
 3. Bruk ulike ord i starten av setninger. Gjentar du setningstartsordet mer enn 2 ganger, start setningen med et annet ord
 4. Varier mellom korte og lange setninger
 5. Vær objektiv og vær kildekritisk
 6. Ha et tema/argument per avsnitt
 7. Bruk ord og begreper du vet hva betyr
 8. Ha flere synspunkter på argumentene dine

Særemne og andre skriftlige oppgaver

Se alle

Slik lykkes du med særemne
Særemne er kanskje den mest kjente og fryktede oppgaven på videregåend..
Sjekkliste for gode stiler
Når man begynner på en stiloppgave kan det være vanskelig å vite nøyak..
6 tips for å bekjempe skrivesperren!
Se for deg dette scenarioet: Du skal skrive en tekst, men du opplever ..
5 steg for å mestre en ny tekstsjanger
Å kunne skrive i forskjellige sjangere er viktig i ulike deler av live..
Ting du skulle ønske du visste om Word
Microsoft Word er et tekstbehandlingsprogram vi blir kjent med tidlig ..