Daniel Hatletvedt
Mentor
Indholdsfortegnelse Særemne og andre skriftlige oppgaver 26. januar 2022 Læsetid: 5 steg for å mestre en ny tekstsjanger

5 steg for å mestre en ny tekstsjanger

La oss si du har fått i oppgave å skrive en tekst om 2. verdenskrig. Formålet med teksten er å formidle hvordan det var å leve under 2. verdenskrig i Norge. Du kan selv velge hvilken sjanger du vil benytte deg av. Hvilken sjanger ville du brukt? Hvordan ville du gått frem? Du skal nå få fem steg til hvordan du kan mestre en spesifikk sjanger når du skal skrive en tekst!

Artikkel, novelle, kåseri og dikt er noen eksempler på ulike tekstsjangere. En tekstsjanger er en type tekst som baserer seg på visse fellestrekk når det kommer til både form og innhold. Å kunne skrive i forskjellige sjangere er viktig i ulike deler av livet vårt. Likevel kan det være utfordrende å skrive en god tekst i en ny sjanger. 

1. Velg en sjanger

Først må du velge hvilken sjanger du skal bruke. Vi skiller ofte mellom to hovedtyper av tekstsjangere: saktekster og skjønnlitterære tekster. På den ene siden har vi saktekster som har grunnlag i virkeligheten. Eksempler på saktekster er fagartikler, leserinnlegg og kåseri. På den andre siden har vi skjønnlitterære tekster som er oppdiktet og bygget på fantasi. Noen eksempler på skjønnlitterære tekster er dikt, noveller og romaner.

For oppgaven vår om 2. verdenskrig er det flere sjangere som kan være passende. Hvilken sjanger vi skal benytte oss av er derimot avhengig av både formålet med teksten, hvilket innhold vi ønsker og hvordan vi vil at teksten skal være utformet. Hvis vi skal sette søkelys på en faktisk hendelse som er bygget på faktaopplysninger, så kan en artikkel være en passende sjanger. Hvis vi heller ønsker å skrive en kort fortelling om en oppdiktet hendelse, men som fremdeles illustrerer hvordan det var å leve under 2. verdenskrig i Norge, så kan vi for eksempel skrive en novelle.

2. Lær deg viktige kjennetegn

Når du har valgt en sjanger for teksten din kan du starte med å få oversikt over viktige kjennetegn. Et kjennetegn kan for eksempel være hvordan teksten er strukturert, hvilken skrivestil som benyttes, hvilke språklige virkemidler som er sentrale og om teksten skal ha rim og rytme. Søk derfor opp informasjon om hvilke kjennetegn som gjelder for sjangeren du har valgt, før du starter med å skrive.

Ekstratips: Til nå har vi kun nevnt noen få sjangere. Du finner flere type sjangere, og hvilke kjennetegn disse har, på Norsksidene (norsksidene.no)

3. Les eksempeltekster

Å lese andre sine tekster er til god hjelp når du skal skrive dine egne tekster. Når du skal skrive i en ny sjanger er det svært nyttig å ha sett på noen eksempler. På denne måten får du en følelse av hvordan du bør utforme teksten din. I tillegg kan det å lese andre sine tekster gi inspirasjon. Se gjerne etter viktige kjennetegn som du har lært deg, i teksten. I forbindelse med oppgaven vår kan du også søke opp tekster om 2. verdenskrig. Slik får du et blikk på hvordan ulike forfattere har skrevet om temaet, og hvilke kjennetegn som har blitt viktige i teksten for å få frem et budskap.

4. Skriv!

Etter at du har blitt godt kjent med sjangeren du har valgt, og lært deg de viktigste kjennetegnene, kan du starte med å skrive teksten din. Det kan være lurt å ha et ark eller et dokument ved siden av deg, der du har skrevet ned viktige kjennetegn som du må huske å ha med i teksten din. Utover dette er det bare å starte skrivingen!

Ekstratips: Sliter du med å starte skrivingen? Få flere tips til hvordan du kommer i gang med skrivingen her!

5. Evaluer teksten din med en sjekkliste

Når du har skrevet ferdig teksten din, er det lurt at du bruker en sjekkliste for å se om teksten din har de viktigste kjennetegnene for sjangeren du har valgt. Hvis du har valgt å skrive en novelle kan noen sjekkpunkter være følgende:

Med tanke på oppgaven vår om 2. verdenskrig kan det også være nyttig å se om du får frem det oppgaven din spør om. I vårt tilfelle skulle vi få frem hvordan det var å leve under 2. verdenskrig i Norge. Se over teksten din, og vurder om du får frem dette på en god måte gjennom sjangeren du har valgt.

Ekstratips: Det er også mulig å bruke sjekklister for andre tekster du skriver. Du finner for eksempel en sjekkliste for gode stiler her!

Det finnes et hav av sjangere i den litterære verden. I norskfaget vil du møte på flere oppgaver hvor du skal skrive tekster i ulike sjangere. Ønsker du hjelp med å skrive tekster? Mangler du motivasjon? Eller trenger du bare en ekstra utfordring? Da kan en mentor fra MentorNorge være noe du bør teste ut! Du kan lese mer om hvordan en mentor kan hjelp deg i norskfaget her!

Vil du prøve privatundervisning med en mentor?

Prøv et uforpliktende oppstartsmøte

Jeg håper at stegene jeg nå har gitt deg vil hjelpe deg med å mestre nye tekstsjangere som du vil møte på.

Lykke til med skrivingen!

Særemne og andre skriftlige oppgaver

Se alle

Slik lykkes du med særemne
Særemne er kanskje den mest kjente og fryktede oppgaven på videregåend..
Sjekkliste for gode stiler
Når man begynner på en stiloppgave kan det være vanskelig å vite nøyak..
6 tips for å bekjempe skrivesperren!
Se for deg dette scenarioet: Du skal skrive en tekst, men du opplever ..
Tips til oppgaveskriving
Å møte en oppgavetekst kan være utfordrende fordi man ofte ikke helt h..
Ting du skulle ønske du visste om Word
Microsoft Word er et tekstbehandlingsprogram vi blir kjent med tidlig ..