Tips til hvordan bruke hjelpemidler på eksamen

Til eksamen og andre viktige vurderingssituasjoner er det tillatt å bruke hjelpemidler. Et hjelpemiddel kan være en PowerPoint-presentasjon, et støtteark, notater, læreboken, etc. Det finnes mange muligheter, men uansett hvilke hjelpemidler du velger å bruke, er det viktig at de fungerer som nettopp dette – det vil si – en støtte som skal hjelpe deg å formidle den kunnskapen du har. Dessverre er det mange som faller i fellen der hjelpemidlene står for hovedkilden til kunnskapen (ved for eksempel å lese fra et manus), og da viser du heller hva du ikke kan enn hva du kan. Hjelpemidler er gull verdt, hvis de brukes korrekt, og en stor fare hvis de misbrukes. Her kommer derfor gode tips til hvordan du på best mulig måte kan vise frem kunnskapen din med bruk av hjelpemidler.

Hjelpemidler til muntlige vurderingssituasjoner

Når du skal holde en muntlig presentasjon på skolen eller ved muntlig eksamen, er det god idé å bruke en form for støtte, både for deg selv og for publikum. Dette kan for eksempel være en PowerPoint eller et støtteark, men det er viktig at du bruker noe du er komfortabel med.

Når du skal utforme hjelpemiddelet er det for det første viktig at du velger en layout der tekst og eventuelt bilder/videoer synes godt. Om både du og sensor har problemer med å se hva det står, har hjelpemiddelet liten funksjon. Tenk også på at du ikke må legge til forstyrrende elementer som tar fokus fra det du egentlig vil vise frem.


For det andre er det ekstremt viktig at du ikke skriver opp hele presentasjonen i hjelpemiddelet. Støttearket eller lysbildet må på ingen måte være fulldekket av tekst, da det faktisk er umulig å lese teksten samtidig som man lytter. I tillegg viser du ingen kunnskap ved å lese opp fra et manus. Derimot kan du notere viktige stikkord/korte setninger som hjelper deg til å huske hva du skal presentere. På denne måten er du sikker på å følge en god og gjennomarbeidet struktur uten å glemme viktige elementer, og det er nettopp dette som er hjelpemiddelets funksjon. Bruk også gjerne bilder og/eller illustrasjoner der det er mulig.

Hjelpemidler til skriftlige vurderingssituasjoner

Når det gjelder skriftlige vurderingssituasjoner, har man ofte tilgang til et hav av hjelpemidler. Dette gir utallige muligheter, men også mange feller. En første regel når det kommer til slike situasjoner er at man ikke har tid til å tilegne seg ny kunnskap når man sitter og skriver. Med andre ord er man nødt til å forberede seg godt ved å lære seg stoffet for å oppnå ønsket resultat. Men, hjelpemidlene kan ved riktig bruk sikre deg et godt resultat uten at du trenger å huske alt på rams, da skolen ikke ønsker å teste hva du har pugget, men hvilke evner du har til å anvende kunnskapen i nye situasjoner.

For å oppnå den gode effekten av hjelpemidlene, er det derfor viktig at du organiserer og gjennomarbeider det du har tenkt til å ha med deg. Å drasse med seg et lass med løse ark og bøker er en dårlig plan. Derimot bør du markere viktige sider i lærebøkene med Post-it-indeksmarkører, legge viktige dokumenter/ark i en mappe eller perm og organisere det på en god måte, samt samle sentrale begreper eller formler i et eget notathefte. På denne måten vil du finne frem til det du trenger uten å miste verdifull tid, samtidig som du også får en god gjennomgang av stoffet du skal kunne til prøven. Husk at hjelpemidler kun har effekt om du vet hva du har med deg, hvor du finner det og hvordan du skal bruke det. Det er du som sitter med kunnskapen!

Masse lykke til! :)

Tiril e1521109407848

Tiril Evensen-Lie

Mentor, MentorNorge