Fra usikker til selvsikker i matte

«For unge mennesker er matte ofte det faget som etter hvert blir vanskelig på skolen. Og når ting blir vanskelig, så er det mange andre ting som også blir vanskelig», utrykker Maria i forklaringen på hvordan sønnen hennes, Trym, har det på skolen. Som fersk videregåendeelev ble matte en utfordring for Trym, men med en trygg og stabil mentor, endret dette seg.

Utfordringer med matte

Vi møter Maria og Trym på et hyggelig intervju i huset deres i Oslo. Maria er først ut til å fortelle om situasjonen deres, og på spørsmål om hvorfor de begynte med mentor svare hun:

«Vi så et potensiale hos vår sønn om å bli bedre i matte».

At matte kan være vanskelig, er ikke et ukjent fenomen. Det er et fag som krever innsats, dedikasjon og en solid dose tålmodighet. For å gjøre veien enklere for Trym fikk han Joachim som mentor.

Trygt læringsmiljø

Samarbeidet mellom Trym og Joachim har vart i over to år. Begge trives godt sammen, og Trym opplever det hele som svært positivt.

«Å ha mentor er trygt, lærerikt og hyggelig. Hvis jeg har en prøve eller lekser jeg ikke forstår, så er han alltid der for å hjelpe meg».

Trivsel, kjemi og faglig progresjon, er viktig fokuspunkter i et mentorforløp. Joachim forteller også varmt om hvordan han synes det er å jobbe med Trym.

«Vi bruker to timer hver uke sammen og jeg får følge han veldig tett i det han faktisk lurer på. Han kan stille de spørsmålene som man kanskje ikke stiller i klassen, og det gjør at jeg som mentor får hjulpet han på en bedre måte»

Fra usikker til selvsikker i matte

Trym forteller at han pleide å være usikker på seg selv når det kom til å gjøre matte, men med god hjelp og innsats har utviklingen hans gått i riktig retning.

«Jeg føler mestring fordi jeg har hatt mentor over veldig lang tid. Da jeg startet med mentor var jeg veldig usikker på meg selv når det kom til å gjøre matte, men ved å ha hatt en mentor over lang tid så har jeg fått økt selvtillit.»

Maria, som har fulgt med fra utsiden, forteller også varmt om progresjonen til Trym og hvor godt de har blitt ivaretatt av MentorNorge. 

«Vår opplevelse med å ha mentor har vært veldig positivt. Vi er så glade for at vi startet med dette her. Det som har skjedd karaktermessig har vært over all forventning, og vi opplever også at veldig mange andre karakterer har blitt bedre. Så jeg tror det handler om å mestre. Det er viktig.»

Enten drømmen er å rekke opp hånden i mattetimen eller å studere medisin, kan en mentor være til stor hjelp. MentorNorge har mentorer i hele landet og i alle fag. Les mer om hvordan en mentor kan hjelpe dere her!

Vil du prøve privatundervisning med en mentor?

Prøv en gratis kartleggingstime
M

MentorNorge