Lærer og elev øver på uttale
Solveig Mathinsen
Mentor
Indholdsfortegnelse Studieteknikk 16. juni 2021 Læsetid: Utfordringer med sj/kj-lyden

Utfordringer med sj/kj-lyden

Sier du sjino eller sjole? Da er du i så fall én av mange. Både sj og kj er blant de vanskelige lydene å uttale, og noen av de siste lydene barn lærer. Mange tilegner seg en feilaktig uttalelse av kj-lyden, og tar med seg denne inn i voksen alder. Er det feil å snakke slik, eller er det en del av en voksende utvikling? Kommer sj-lyden til å erstatte kj-lyden i det fremtidige skriftspråket vårt?

Dynamisk språk

Språket er i stadig endring. Vi har blant annet mistet kasussystemet i norsk, og stadig blir nye lånord og bøyningsformer en del av språknormen. Talemålet påvirker skriftspråket vårt i stor grad. Vi har mange lyder som uttales likt i det norske språket, tenk bare på «sann» og «sand», hvor det kun er skrivemåten som forteller oss hvilken betydning ordet har. Noen ganger oppstår det sammenfall av like lyder. Sj-lyden er et godt eksempel på dette. Skrivemåten varierer veldig, og lyden kan kan komme til uttrykk i ulike former: sjakk, skje, ski, giro, journalist, sheriff, schæfer og match. Når vi i tillegg har en annen lyd som ligner på sj-lyden, nemlig kj-lyden, kan det by på problemer. Kj-lyden finner vi i ord som kjøre, kjøkken, kylling og kino.

Sier du sjino eller kino? Kjole eller sjole?

Pragmatisk pekepinn

Hvorfor trenger vi egentlig å skille mellom sj og kj? Språket vårt er referensielt - det viser til noe konkret eller abstrakt i verden. Vi skiller derfor mellom ulike skrivemåter for å formidle mening. Dette forekommer også i særskriving, der vi skriver to ord som ett for å skape en ny betydning. Det er forskjell på en blind vei, og en blindvei. På samme måte bruker vi grammatikken for å skille mellom ord som man og mann. Dette gjelder også for uttale, noe som blir tydelig i studiet av fonetikk og fonologi. Kjenner du igjen disse ordparene?

Skjøre og kjøre,

Kjære og skjære

Skylling og kylling

Skyss og kyss

Kjørt og skjørt

Her signaliserer både uttale og grammatikk hvilken mening vi skal tillegge ordet.

Ulik kontekst

Det norske språket er komplekst, og vi har for eksempel flere ord som skrives likt, men som betyr forskjellige ting. Bar er preteritumsformen av bære, samtidig som det kan bety naken eller eksponert. I tillegg kan det referere til et utested, eller som en enhetsbeskrivelse for trykk i væsker og gasser. Vi kan som regel forstå en implisitt betydning ut i fra sammenhengen eller konteksten ordet brukes i.

Vil du ha kyss eller skyss?

Uttaleøvelser

Så hva er rett og galt? Her er meningene delte. Det er mange som lar seg irritere av språkavvik, og mener at det strider mot ”skolenorsken”, altså et normativt skriftspråk. I den forstand er sammenfall av sj/kj-lyden en talefeil, hvis vi forholder oss til den etablerte språknormen. Det går an å gå til logoped for å få endret talemåten sin hvis man ønsker det. Eventuelt så kan man trene seg opp ved å øve på å forme lyden i munnhulen:

I programmet Praktisk info med Jon Almås satte de nylig fokus på uttale av kj-lyden. Logoped Eldbjørg Lognvik anbefalte en språkbruker som hadde problemer med å uttale kj-lyden, å bruke overlappende lyder. Ved å uttale ’hi’ gjentatte ganger, og la det gli over i ”kji”, ble det lettere å plassere tunga på riktig sted i munnhulen for å mestre kj-lyden.

Prøv selv – si ”hi”, ”hi”, ”kji”, ”kji”, ”kji-no”.

Gjenta denne regla for deg selv nå du skal uttale ord med kj-lyden.

https://www.facebook.com/Prakt...

Fremtid og forandring

Kommer sj-lyden til å erstatte kj-lyden etter hvert? Språkprofessor ved Universitetet i Bergen, Helge Sandøy, stiller seg bak denne hypotesen, men mener det vil ta 200 år før sj-lyden overtar for kj-lyden på landsbasis (Strand, 2016). Vi har sett mange eksempler på at skriftspråket endrer seg på grunn av talemåten. En mer høyfrekvent bruk av sj isteden for kj kan lede til endring i skriftspråket en gang i fremtiden. Personlig tror jeg språket vil være ganske forandret om hundre år, mye på grunn av ny teknologi og påvirkning fra andre språk, hovedsakelig engelsk. Men det er ennå lenge til! I mellomtiden så kan du jo prøve deg på denne regla:

Sju sjeldent sjuskete sjørøvere sjauet i en sjekte, spilte sjakk og spiste sjokolade, mens sjefen sjøl sjanglet sjuk og sjalu ned i sjekta og sjekket sjansen for å gi de sjofle sjelene et sjokk.

Studieteknikk

Se alle

5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien
Endelig er sommerferien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh..
Bruk sommeren til å bli en bedre student!
Det er relativt enkle grep du kan gjøre for å forbedre språk, kunnskap..
Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk
Når man lærer et nytt fremmedspråk er det ofte lytte- og leseforståels..
Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?
I dag lever vi i et kunnskapssamfunn hvor det stilles stadig høyere kr..
5 tips for et effektivt skoleår
Det er januar, og de fleste er tilbake på skolen etter jul. Vårsemeste..
5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk
Å lære et fremmedspråk innebærer nødvendigvis at man må kunne lese og ..
Tips til hvordan du kan skrive en god tekst
Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på stra..
Lær om realfag på YouTube
Et stadig voksende tilbud av pedagogisk og informativt innhold er å fi..
Slik kan du takle prestasjonspresset!
I et samfunn hvor begrepene idealer, perfeksjon og prestasjon betyr me..
5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk
Mange elever kvier seg for å ha en muntlig presentasjon foran klassen,..
Nøkkelen til bedre konsentrasjon
Vi står ofte ovenfor frister og forventninger da det kommer til skolea..
5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
En god skriftlig presentasjon skiller seg fra en god muntlig presentas..