Testeffekter - Husk bedre av å teste deg selv

Visste du at du husker bedre når du blir testet i kunnskap enn om du ikke blir testet? Dette kalles for testeffekter.1 Mange tror at en prøve eller eksamen kun er til for å måle hvor mye du har lært. Likevel viser forskning at testing kan øke læringsutbyttet. I et eksperiment var det tre ulike grupper av deltakere som skulle bli testet i en liste på 50 ord.2 Gruppene fikk enten se listen flere ganger, med færre tester, eller de fikk se listen færre ganger, men ble testet mer. Resultatet viser at det var antall tester som hadde betydning av hvor mye deltakerne husket.

Aktiv versus passiv læring

Når du øver til en prøve eller eksamen kan det lønne seg å være bevisst over hvilken læringsstil du har. Å lese en tekst uten å bearbeide eller prosessere innholdet kan skape en illusjon. Illusjonen innebærer at du tror du husker mer av det du leser, når du kun leser en tekst gjentatte ganger. Eksperimentet som beskrevet ovenfor tyder på at det ikke hjelper å lese en tekst flere ganger for å huske bedre. Kunnskap om testeffekter kan hjelpe oss å lage en mer aktiv læringsstil. Du kan for eksempel bruke SQ3R-metoden for effektiv læring av pensum.

Lurer du på hvordan du kan bli mer aktiv i læringen? Les mer om SQ3R-metoden ulike strategier for læring her!

Øv - Test - Sjekk

Nå som du vet at du lærer bedre av å teste deg selv, lurer du kanskje på hvordan du kan gjøre det? I prinsippet handler det om å gjøre en innsats for å lære deg stoffet. Deretter tester du om du klarer å gjenkalle informasjonen uten hjelpemidler. Til slutt sjekker du hvor mye du har klart å huske. Du kan også variere denne metoden. Her kommer det også tre tips som kan hjelpe deg å ta i bruk testeffekter!

1. Gå gjennom tidligere eksamensoppgaver

Istedenfor å lage egne tester kan du bruke de ressursene som allerede er tilgjengelige. Finn gamle eksamensoppgaver, prøver og tester, og bruk dem til å øve. De tidligere eksamensoppgavene gir deg først og fremst en indikasjon på hva du kan forvente å få på eksamen. I tillegg vil eksamensoppgavene være til god hjelp for å teste deg selv i kunnskap. Hvis du ikke finner tidligere oppgaver kan du for eksempel få hjelp av læreren din med å finne dem.

2. Test sammen med familie og venner

Å få hjelp fra venner og familie kan først og fremst hjelpe på motivasjonen, men de kan også hjelpe deg med å øve. Du kan få tak i en venn som for eksempel kan stille deg spørsmål. Når du svarer kan vennen din gi tilbakemelding om hva du bør øve mer på. Slik får du testet hva du kan, og ikke kan, og på samme tid husker du bedre på en eksamen eller prøve.

3. Vær kreativ

Det finnes mange ulike måter å bruke testing når du øver. Et tips er å lage deg flashcards. Flashcards er et fysisk eller digitalt kort hvor du for eksempel skriver et begrep på fremsiden, og definisjonen på baksiden. Når du skal øve på begrepene går gjennom hvert enkelt kort, og sjekker om du kan begrepene utenat. Andre tips er å lage en quiz eller et spill. For eksempel kan du lage et spill hvor du skal forklare flest begreper til en venn, på kortest mulig tid, uten å si selve ordet.

Ekstratips: Bruk apper som “Quizlet” og «Kahoot» for å lage flashcards og quiz! Er du fortsatt usikker på hvordan det kommer til å gå på prøven kan du lese mer om privatundervisning og hvordan en mentor kan hjelpe deg her. 

Neste gang du skal øve til en prøve eller eksamen - husk at du husker bedre når tester på forhånd. På den ene siden får du en pekepinn på hva du må øve mer på. I tillegg kan du oppleve testeffekter som påvirker hukommelsen din, slik at du kan gjenkalle informasjon bedre på en prøve. Er du litt nervøs før en prøve? Les mer om hvordan du takler prøvesituasjonen her!

Lykke til med testingen!

Kilder:

  • - 1 Gilhooly, K., Lyddy, F. and Pollick, F.(2014).Cognitive Psychology. London: McGraw Hill.
  • - 2 Roediger, H. L. & Butler, A. C. (2001). The critical role of retrieval practice in long-temr retention. Trens in Cognitive Sciences, 15(1), 20-27. https://doi.org/10.1016/j.tics...
Daniel 1

Daniel Hatletvedt

Mentor, MentorNorge