Slik fungerer gruppearbeid best

Gruppearbeid er en viktig del av både skolegangen og arbeidslivet. Du har sikkert opparbeidet deg ulike erfaringer med det å jobbe i grupper. Noen ganger fungere det, andre ganger ender det i misnøye og lite produktivitet. Dette kan være ganske frustrerende når medlemmene i gruppa er avhengige av hverandres innsats. Men frykt ikke - vi forteller deg hvordan du best kan bidra til gruppens suksess! Vi har satt opp noen punkter som gjør at du skal få en så god opplevelse som mulig, samt at gruppen skal jobbe effektivt og målrettet.

Lag grupperegler

Hvis dere har klare retningslinjer for hvordan arbeidet skal gjøres, blir det mye lettere å gjennomføre det på en måte som alle er fornøyde med. Det kan også være lurt å innføre en møteleder som har ekstra ansvar for at gruppa skal jobbe effektivt.  Ofte er det lett å skli ut og skravle i vei. Den sosiale delen av gruppearbeidet er viktig , men man bør likevel ha en faglig fremdrift. Sett gjerne også opp regler for når gruppa skal møtes. Det er lett å irritere seg over folk som kommer sent, og dermed kan det å innføre en liten straff være effektivt. Kanskje den personen som er sent ute tre eller flere ganger ta med kake til resten av gruppa, eller ta på seg mer arbeid? Dere bestemmer!

Hvilken rolle har du i gruppen?

Det er alltid vanskelig å se seg selv utenfra. Det er likevel viktig å være oppmerksom på sin egen oppførsel i et gruppesamarbeid. Tar du initiativ? Er du sjefete? Tør du å si meningen din i stedet for å henge deg på andre? Er du usikker, så kan være greit å spørre de andre hvordan de oppfatter deg, eller du kan tolke signalene de gir deg underveis. Organisasjonsteoretikerne Kenneth Benne og Paul Sheats har forsket på grupperoller, og gjør rede for noen typiske roller i artikkelen ”Functional roles of groupmembers” (1948). Kjenner du deg igjen i noen av disse relasjonsorienterte rollene?

  • Oppmuntrer:  Løfter fram andre medlemmer, viser aksept og gir ros
  • Harmoniserer:  Tar ned potensielle konflikter og skaper harmoni
  • Kompromisskaper: Ser hvordan motsetninger kan løses ved kompromiss
  • Målvakt:  Håndterer taletid, bremser pratmakere og hjelper fram de forsiktige
  • Prosessobservatør: Er oppmerksom og deler observasjoner om teamets prosess
  • Normsetter: Formulerer og følger opp normer
  • Følger:  Aksepterer andres ideer og er enig i resonnementer
  • Spenningsløser:  Bruker humor for å få gruppa til å slappe av

Vær inkluderende

Et gruppesamarbeid er en sårbar situasjon. Det er dermed viktig å inkludere alle, slik at alle føler seg sett og hørt. Er det noen som ikke tør å snakke så mye? Still gjerne spørsmål og vis oppmerksomhet når en person har ordet. Slik blir man også tryggere på hverandre i gruppen og det blir lavere terskel for å si sin mening. Det er også viktig å være oppmuntrende og positive til andres bidrag.

Kartlegg gruppas kompetanse

Gruppen består av mange forskjellige personer med ulik bakgrunn og kompetanse. Noen er flinke til å skrive, noen er gode på research, mens andre igjen er den fødte lederen. Du bør ikke undervurdere andres kompetanse, da de kan ha mange gode innspill og mye relevant kunnskap. Derfor er det ekstra viktig å kartlegge hva medlemmene i gruppa kan og vil bidra med. Ta utgangspunkt i at alle kan noe du ikke kan, akkurat som om du kan ting som andre ikke har peiling på.

Sett opp dagsplaner og korttidsmål

Gruppa får vanligvis utdelt et langtidsmål, men det er ikke alltid så lett å se for seg veien dit. Ved å sette opp en dagsplan eller ukeplan får dere konkrete mål å jobbe med underveis. Det blir da lettere å jobbe effektivt og sikre god fremdrift i prosjektet. Et tips kan være å sette opp en liten belønning mot slutten av dagen eller uka, hvis gruppa har nådd målene de har satt seg.

Gi konstruktiv kritikk

Dette punktet blir ofte oversett fordi man ikke vil skape konflikt i gruppa. Det å gi konstruktive tilbakemeldinger er likevel en stor motvekt til at konflikter skapes i utgangspunktet, og det kan forhindre mange unødvendige krangler. Er det noe som bør endres i gruppa? Gi beskjed på en konstruktiv måte. Dette er spesielt viktig for å skape en trygg plattform der man kan si ifra uten at noen føler seg angrepet eller anklaget. Ved å gi hverandre tilbakemeldinger underveis, kan man unngå irritasjon over småting som kunne ha bygget seg opp. Dette er spesielt viktig hvis gruppesamarbeidet skal gå over en lengre periode.

Jeg håper at disse punktene kan gi gode forutsetninger for videre gruppearbeid, slik at du er godt forberedt neste gang du går inn i et gruppeprosjekt. Det viktigste er å være positiv, inkluderende og jobbe mot et felles mål. Masse lykke til!

Ref: Benne, Kenneth D. og  Sheats, Paul (1948) ”Functional roles of group members” i Journal of Social Issues, 4, 41-49.

Solveig blogg e1513087343408

Solveig Mathisen

Mentor, MentorNorge