6 tips for å unngå prokrastinering

Mange har satt seg mål og har allerede laget seg gode studieplaner for semesteret. En undersøkelse viser at ni av ti studenter ikke gjennomfører planene sine, og utsetter skolearbeid daglig.1 De prokrastinerer, som enkelt og greit betyr å utsette ting. Vi kan alle se for oss en situasjon hvor man har utsatt øvingen til en prøve helt frem til dagen før. Det går utover resultatet, men det viser seg også at å prokrastinere fører med seg mer stress, dårlig samvittighet og kan gå utover helsen vår. Jeg skal derfor gi deg seks supre tips for å unngå prokrastinering.

1. Finn årsaken!

Mange utsetter arbeidsoppgaver uten å være klar over det. Det er noe vi gjør daglig. Problemet oppstår når man stadig utsetter en oppgave helt frem til siste frist. Det kan i tillegg oppstå negative tanker og følelser knyttet til denne prokrastineringen, derfor er det viktig å spørre seg selv hvorfor man gjør det i utgangspunktet. Handler det om å ha nok energi til å utføre oppgavene? Prioriterer man feil? Eller handler det om å ha nok tid på timeplanen? Uansett hva årsaken er, så er det viktig å finne den. Slik kan man planlegge hvordan man kan slutte å prokrastinere.

Eksempel:

Årsak: Du har ikke nok energi til å utføre oppgavene.

Løsning: Finn det tidspunktet på dagen der du har mest energi. Sett deretter av denne tiden for å arbeide.

2. Prioriter større oppgaver fremfor de mindre oppgavene

Som nevnt kan en av årsakene til at man prokrastinerer være at man prioriterer feil. Mange vil synes det er fristende å gjøre de minst belastende oppgavene først, fremfor de som er mer tidkrevende. Om man stadig utsetter de større og viktige oppgavene, er det stor sannsynlighet for at man ikke rekker de. Et tips vil derfor være at du lager en prioriteringsliste. Da vil du kunne prioritere de oppgavene som tar lengst tid og mer kapasitet først, og gjøre de mindre og mer håndterbare oppgavene til slutt.

3. Lag tidsfrister

For å unngå å utsette alt til siste liten, så er et godt tips å lage seg flere selvvalgte tidsfrister i løpet av semesteret. Om man skal levere inn en oppgave til en gitt tidsfrist, så er det bedre å lage seg flere frister for når man skal være ferdig med ulike deler av oppgaven, enn bare å ha én tidsfrist for når den må leveres. Tidsfrister hjelper deg med å jobbe kontinuerlig, og forhindrer at du utsetter arbeidet. Slik kan du også ha oversikt over hvordan du ligger an i skolearbeidet ditt.

Tips. Trenger du litt ekstra motivasjon kan en motiverende mentor være til god hjelp. Du kan lese mer om privatundervisning og leksehjelp her.

4. Unngå distraksjoner

En stor årsak til at vi prokrastinerer handler i hovedsak om at vi ofte blir fort distrahert. Det er alltid et innlegg du kan lese på Facebook, eller et bilde å se på Instagram. Derfor er det lurt å sette av tid til å jobbe, og at en prøver å unngå distraksjonene slik at arbeidet ikke blir utsatt. Et tips er at du kan slå mobilen på lydløs, helt av eller legge den vekk. Da unngår du å bli forstyrret når du skal jobbe effektivt, og det hindrer at arbeidet utsettes.

5. Finn din arbeidsmetode

Det er ofte lett at du setter deg ned for å lese, men blir fort lei og utsetter lesingen til dagen etter, fordi du tenker at da blir lesestoffet kanskje «mer spennende». Erfaring tyder på at dette ikke alltid er tilfelle, så et godt tips er å finne metoder for hvordan du arbeider best. Slik kan du holde motivasjonen oppe, og det hindrer deg fra å prokrastinere.

Eksempel:Lag deg leseintervaller: Les i et bestemt antall minutter (20-25 minutter). Ta pause i fem minutter. Repeter.

6. Ta pauser!

Selv om du her har lest mange ulike tips til hvordan du kan unngå prokrastinering, så må du også sette av tid til pauser. La deg få lov til å «prokrastinere litt». Det er viktig i en hektisk hverdag å faktisk slappe av, og tenke på andre ting enn skole og arbeid. Men det er fremdeles viktig å være påpasselig over at du gjør dette innenfor tidsrammen du har satt seg.

Jeg håper disse seks tipsene hjelper, og at du finner gode måter for å ikke utsette skolearbeidet. Trenger du litt ekstra hjelp for å unngå prokrastinering kan en mentor være til god hjelp. Du kan lese mer om motiverende privatundervisning fra MentorNorge her. 

Lykke til!

Kilder:

Foskning.no

 

Daniel 1

Daniel Hatletvedt

Mentor, MentorNorge