Mentor Lives beste studietips!

Høsten er offisielt her og skoleåret er godt i gang. Enten du går på ungdomsskolen eller videregående ønsker jeg å dele mine beste studietips med deg. Kanskje funker de for deg også?

1. Lag en oversikt

Én ting som har fungert godt for meg er å skrive ned alt jeg ønsker å få gjort i løpet av en dag. Skriv ned konkrete ting som du ønsker å få gjennomført. Det kan være at du skal lese et par kapitler i læreboka eller løse oppgaver. Lag en liste på mobilen, på et ark eller i en bok og stryk ut det du har gjort underveis. Da vet du hva som gjenstår og det er motiverende å se alt du har gjort. For å gjøre det enda mer motiverende pleier jeg å dele opp det jeg skal gjøre. Hvis jeg skal lese kapittel 1-5 i historieboka, skriver jeg ned hvert kapittel som et eget punkt. Da blir ikke hvert punkt så stort og omfattende, og du får oftere tilfredsstillelsen av å stryke ut et nytt punkt på lista.

Ekstratips: For å motivere meg selv gjennom lista setter jeg opp noen belønninger underveis. For eksempel at jeg kan se en episode av favorittserien når jeg har fullført tre ting på lista.

2. Lag tankekart

Gjennom hele min skolegang har tankekart vært en velbrukt studieteknikk. Tankekart er en god måte å få oversikt over et tema på, og det kan handle om hva som helst. For eksempel hele norskfaget, en litteraturhistorisk periode eller én spesifikk tekst. Vær kreativ og bruk farger for å sortere informasjon i tankekartet. Tankekart hjelper deg til å huske enda bedre, og er en veldig god hjelp for å repetere pensum før en prøve eller eksamen. I stedet for å lese gjennom hele pensum enda en gang, kan du heller se gjennom tankekart og notater og gå tilbake i læreboka hvis det er noe du ikke forstår eller husker like godt.

3. Korte, varierte pauser

En del tenker at det er mest effektivt å jobbe i én lang økt, men hjernen trenger pauser for å fungere optimalt. Korte, varierte pauser gjør at du jobber mer effektivt. Jobb i økter på 20-25 minutter – ta en pause i fem minutter. Å jobbe i kortere økter med innlagte pauser virker også motiverende. Her er det også viktig å variere pausene. Når man sitter lenge og leser i en bok eller på en skjerm, trenger øynene og hjernen hvile. Ikke sjekk Snapchat i hver eneste pause, men varier etter ønske og behov. Gjør det som får deg til å tenke på noe annet og får hjernen til å slappe av.

4. Snakk om pensum!

Noe av det jeg får mest ut av faglig er å snakke om pensum. Det kan være sammen med en gjeng fra klassen eller foreldrene mine. Fordelen er at du automatisk jobber med stoffet når du snakker om det, og stoffet fester seg på en annen måte enn når du leser. Du husker rett og slett bedre av å formulere stoffet med egne ord. Når man er flere som jobber sammen kan man utfylle hverandre, spille hverandre gode og diskutere det man er usikker på. Kanskje noen andre har fått med seg noe som du ikke forstod helt? Å være flere om å jobbe kan også virke motiverende og være en hjelp til å holde fokus. Å jobbe på denne måten er spesielt nyttig fram mot en muntlig prøve eller eksamen. Avtal med noen venner fra klassen om at dere skal møtes fast én dag i uka eller at dere møtes før en prøve.

Alle studietips fungerer ikke for alle. Trenger du litt ekstra hjelp med leksene og skolearbeidet kan du få hjelp av en motiverende mentor. Les mer om motiverende leksehjelp her. Finn det som motiverer og hjelper deg til å jobbe. Lykke til!

Blogg live

Live Dorthea Gusland

Mentor, MentorNorge