Daniel Hatletvedt
Mentor
Indholdsfortegnelse Studieteknikk 16. juni 2021 Læsetid: Locus-metoden – bruk kjente steder for å huske bedre!

Locus-metoden – bruk kjente steder for å huske bedre!

Det er mye vi skal huske på når vi leser til en prøve, eksamen eller under en muntlig fremføring. Målet vårt er at vi skal kunne huske mye fakta og informasjon, og det er derfor viktig at vi klarer å gjenkalle det på best mulig måte. Derfor vil jeg nå gi deg en rask og enkel innføring i Locus-metoden, som skal hjelpe deg å huske bedre!

Det finnes mange metoder som kan hjelpe oss å huske bedre, og slike metoder blir ofte kalt for «memoteknikker». En av de eldste, og som vi fremdeles bruker i dag, heter Locus-metoden. Forskning viser at deltakere som brukte denne metoden kunne gjenkalle 95% av en liste med 40 ord, etter én enkel presentasjon!

Hva er Locus-metoden?

Locus-metoden er en husketeknikk og stammer helt tilbake til 500 år f.Kr. I Antikken brukte man slike metoder, fordi man ville ha en praktisk måte å huske lange lister med punkter og fakta, og som man kunne bruke til lange taler. Til den dag i dag er metoden mye brukt. Hvordan fungerer denne metoden?

Ordet locus stammer fra latin og betyr rett og slett “steder”. I metoden bruker du steder du kjenner godt til for å lage deg «knagger» som du kan feste informasjon på. Kort sagt handler Locus-metoden om å forestille deg en familiær rute på et kjent sted. Langs denne ruten lager du deg stedspunkter hvor du plasserer informasjonen du skal huske. Slik kan du senere forestille deg at du går langs denne ruten. Dermed vil det bli lettere å gjenkalle informasjonen.

Å huske en handleliste

For å forklare hvordan man kan bruke Locus-metoden, så kan vi ta for oss et eksempel. Se for deg at du skal på butikken og du skal huske en handleliste utenat. Da kan du bruke Locus-metoden. På handlelisten står: egg, melk, smør og brød.

Deretter følger du tre enkle punkter for å ta i bruk Locus-metoden.

1. Tenk på et kjent sted, og lag deg en logisk rute

Dette kan være hjemme hos deg selv, på skolen du går på, eller på arbeidsplassen din. Det viktigste er at stedet skal være kjent for deg. Deretter lager du deg en logisk rute gjennom stedet. Ruten kan for eksempel starte ved inngangsdøren din, og videre gjennom alle rommene i huset.

2. Plasser hvert objekt på ruten

Deretter bruker du handlelisten, og plasserer alle objektene i de forskjellige rommene på stedene du har valgt deg. Eggene kan du plassere ved inngangsdøren i huset, en melkekartong i gangen, en pakke smør på stua og et brød på kjøkkenet.

Tips: For at det skal bli enklere å huske hvilket objekt som tilhører hvor, så kan du forestille deg bilder hvor objektene interagerer med hverandre. For eksempel kan du se for deg at det fosser ut egg av inngangsdøren når du åpner den. Desto mer fantasifullt bildene er, desto lettere vil det være å huske det.

3. Forestill deg at du går denne ruten

Øv så på ruten, og repeter den. Når du endelig skal gå på butikken for å handle, forestill deg at du går gjennom denne ruten. Da vil du se for deg egget ved inngangsdøren, melkekartongen i gangen, en pakke smør på stua og et brød på kjøkkenet. Slik blir det enklere å systematisk gjenkalle den informasjonen du trenger.

Hvorfor fungerer denne metoden så godt?

I en studie ble tre grupper sammenlignet, hvor den ene gruppen brukte Locus-metoden.2 De to andre gruppene brukte enten en øvelse som lignet spillet «memory», eller ingen husketeknikker i det hele tatt. Locus-metoden fikk de beste resultatene, men hvorfor ble det slik?

Fra et evolusjonært perspektiv var det viktig å finne mat, og dermed også finne frem. Locus-metoden tar i bruk slike navigasjonsfunksjoner, ved at den tar utgangspunkt i stedspunkter. Vi er ikke laget for å huske lange sekvenser. Derfor tar Locus-metoden i bruk de funksjonene vi er gode på, slik at det blir enklere for oss å huske bedre.

Det er også enklere å huske konkrete ord sammenlignet med abstrakte ord. De konkrete ordene, som i handlelisten, kan lettere forestilles. Når du derimot bruker Locus-metoden for å huske abstrakte begrep, så hjelper det å gjøre de mer konkrete ved å forestille deg noe som kan minne deg på ordet. Derfor fungerer denne metoden bedre enn om du ikke skulle brukt noen husketeknikker.

Å huske matematikkformler

Å huske en handleliste er kanskje et enkelt eksempel, men Locus-metoden kan også brukes på vanskeligere tema. Du skal ha matematikkprøve, og må huske ulike formler. Da kan du bruke Locus-metoden! Til prøven skal du kunne formlene i listen nedenfor:

Tenk på en tur du ofte går i skogen. Deretter kan du gjøre de abstrakte formlene mer konkrete, slik at det blir lettere å huske de.

1. Omkrets av sirkel (: På turen bruker du å gå forbi en sirkelformet dam (D for dam), og i dammen finner du en pai.

2. Pytagoras (: Videre går du forbi en bro og du ser to personer på den ene siden av broen (som skal forestille a og b). Den ene holder en ananas i hånden, mens den andre holder et blåbær. På den andre siden av broen står en tredje person med en cola i hånda (som skal forestille c). Alle personene har en hatt med et to-tall.

3. Arealet av en trekant : Du gå videre på stien og ser en benk ved stien. På bordet ser du for deg en gris og en hest (G for gris og H for hest), mens under bordet ser du to steiner.

4. Volum av en kube (: Til slutt kommer du fram til et stort tre. Hengende på treet kan du se tre sitroner (S for sitron).

Når vi nå har laget en rute, så vil du kunne repetere og øve på denne fram til matematikkprøven.

Det er mye man kan bruke Locus-metoden til, som for eksempel å huske hovedstedene i Europa, rekkefølgen av statsministere i Norge, historiske hendelser på 1900-tallet, begreper i samfunnsfag, gloser i fremmedspråk og mye mer. Jeg håper at den vil komme til nytte når du øver, og at øvingen blir mer spennende og enklere!

Lykke til!

Studieteknikk

Se alle

5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien
Endelig er sommerferien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh..
Bruk sommeren til å bli en bedre student!
Det er relativt enkle grep du kan gjøre for å forbedre språk, kunnskap..
Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk
Når man lærer et nytt fremmedspråk er det ofte lytte- og leseforståels..
Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?
I dag lever vi i et kunnskapssamfunn hvor det stilles stadig høyere kr..
5 tips for et effektivt skoleår
Det er januar, og de fleste er tilbake på skolen etter jul. Vårsemeste..
5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk
Å lære et fremmedspråk innebærer nødvendigvis at man må kunne lese og ..
Tips til hvordan du kan skrive en god tekst
Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på stra..
Lær om realfag på YouTube
Et stadig voksende tilbud av pedagogisk og informativt innhold er å fi..
Slik kan du takle prestasjonspresset!
I et samfunn hvor begrepene idealer, perfeksjon og prestasjon betyr me..
5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk
Mange elever kvier seg for å ha en muntlig presentasjon foran klassen,..
Nøkkelen til bedre konsentrasjon
Vi står ofte ovenfor frister og forventninger da det kommer til skolea..
5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
En god skriftlig presentasjon skiller seg fra en god muntlig presentas..