Leksehjelp over nett - enkelt, greit og praktisk

Norge er et langstrakt land med spredt befolkning. For oss i MentorNorge har dette tradisjonelt sett bydd på noen utfordringer, både i forhold til rekruttering, reisevei og det å kunne tilby mentorer også til familier som bor utenfor de store byene. I 2016 lanserte vi onlineundervisning, slik at vi kan tilby kvalitetssikret, skreddersydd leksehjelp i hele landet. 

Leksehjelp - der eleven er

Som tilbyder av en-til-en-undervisning tror vi på å være der eleven er, enten det er på et grupperom på skolen, hjemme i stuen hos familien, eller over nett. En-til-en-undervisning er sannsynligvis den mest fokuserte og effektive måten å lære på, fordi man slipper distraksjonene. Både mentor/privatlærer og eleven kan fokusere 100% på skolearbeidet som ligger fremfor dem. 

Privatundervisning over nett - fungerer det da?

Gjennom vårt digitale undervisningstilbud har vi kommet i kontakt med mange foreldre som er noe skeptiske til undervisningsformen. Er det mulig å få hjelp med leksene over nett på en effektiv måte? Her hører vi, som man gjerne gjør i disse dager, at barna har kommet litt lengre på vei enn oss voksne, når det gjelder å omfavne teknologien. Elevene hopper nemlig gjerne rett inn i det - og det rapporteres at det å få leksehjelp over nett oppleves like naturlig som om man skulle hatt en mentor sittende ved siden av seg.

Tekniske hjelpemidler

Vi bruker en egenutviklet læringsplattform hvor undervisningen foregår på en digital plattform hvor både elev og mentor kan dele skjerm, se hverandre, snakke sammen og skrive og tegne sammen. I noen tilfeller brukes det også et dokumentkamera

Et dokumentkamera er, kort fortalt, et kamera festet på et stativ som gjør det mulig å sende live-bilder av notatblokken sin til eleven. De fleste av våre mentorer som underviser i matematikk over nett, er utstyrt med et slikt kamera. 

Passer online leksehjelp til yngre barn?

Foreldre til litt yngre barn som er i kontakt med oss lurer ofte på om onlineundervisning kan være et alternativ for deres barn. De yngste har gjerne litt vanskeligere for å sitte stille/konsentrere seg i lengden. Hvordan er det da når mentoren ikke befinner seg i rommet, men på en skjerm? Her er den fremste regelen at alle elever er ulike, men vi har levert vellykkede onlineundervisning til elver helt ned i 2. klasse på barneskolen. Med andre ord: det kan være lurt å være åpen for og prøve, selv om din sønn eller datter går på barneskolen - det går ofte veldig fint. Husk også at første kartleggingstime er gratis!

Hvor kan jeg finne ut mer om leksehjelp på nett?

Les mer om onlineundervisning her! Eller legg igjen telefonnummeret ditt her. En hyggelig fagveileder vil ta kontakt med dere helt uforpliktende for å høre mer om deres barn og behov - deretter setter vi opp en gratis og uforpliktende kartleggingstime med undervisning over nett til dere.

Ansatt 9 of 9

Bjørn Kristian

Daglig Leder - MentorNorge