Skummelt med mentor? Ingen grunn til bekymring!

Skoleåret er nå i gang for fullt. For mange barn og unge kan dette bety nye utfordringer, så vel som nye muligheter. Noen begynner på ny skole og stifter nye bekjentskaper. Enkelte introduseres for nye fag, eller blir utfordret i fag som allerede er vanskelige. Andre må bli kjent med og danne relasjon til nye lærere. Med så mange forandringer og utfordringer; vil det by på mer usikkerhet å anskaffe en mentor? Svaret er nei. Snart skal du få vite hvorfor.

Det vil kunne oppleves som skummelt å gjøre noe man ikke er vant til. Det kan være vanskelig å tenke seg til hvordan mentoren vil forholde seg til deg som elev. Det kan være enda vanskeligere å vite hvordan du selv skal forholde deg til mentoren. Med andre ord vil starten på et mentorforløp kunne virke noe skremmende – men frykt ikke!

Eleven i sentrum

I en klasse med 25 elever, skal én lærer forsøke å forholde seg til alle – samtidig. En mentor trenger derimot kun å konsentrere seg om deg (eller ditt barn). Dette innebærer at mentoren alltid vil forsøke å tilnærme, ordlegge seg og bygge opp undervisningsøkten etter ditt (eller ditt barns) behov. I et klasserom prøver læreren gjerne å lage et system som er rettferdig og likt for alle. Et system av denne typen fungerer ikke alltid optimalt – nettopp fordi rettferdighet og likhet ikke alltid overlapper hverandre. Dette kommer frem i den evige diskusjonen om hvorvidt elever skal få spise, gå på do eller ha på seg lue i timen – for å nevne noe. Ikke alle barn er like gode til å planlegge og strukturere slikt selv. Dette er noen faktorer som kan melde sitt behov midt i en time. Hva har det med mentorer å gjøre, spør du?

For oss mentorer handler det om å se hver enkelt elev. Se om eleven får mer utbytte av å kunne spise under undervisningsøkten eller om og når eleven har behov for pauser. Se om eleven unnskylder seg med å gå på do, bare for å slippe billig unna. Uansett skal vi mentorer se nettopp ditt (eller ditt barns) behov, og legge til rette for best mulig læringsutbytte.

Et mentorforløp vil kunne bestå av usikkerhet, utfordringer og frustrasjon. Sannheten er at dette er faktorer som går igjen for alle som forsøker å lære seg noe nytt. Et mentorforløp vil samtidig også bestå av sosialisering, moro, glede og mestringsfølelse – faktorer som er fraværende for flere elever på skolen og i fritiden. En mentor skal altså ikke bare bidra med det teoretiske aspektet ved læringen, men også bygge trygge rammer og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Hvordan? Det kommer helt an på eleven!

Johnny André Akerholt

Johnny André Akerholt

Mentor, MentorNorge