Hvordan hjelpe ungdommen med R-matten?

Mange elever trenger å ta matematikk R1 og R2 på videregående for å komme inn på studiet de ønsker. Dette gjelder særlig elever som vil bli ingeniører, studere medisin eller andre realfag. For mange er overgangen til R-matten hard og stoffet kan tidvis virke både uforståelig og uoverkommelig. Her kommer noen tips til hvordan man som forelder kan hjelpe en ungdom som kjemper med R-matten.

2. Vær en hodeskalle

Alle kjenner den klassiske versjonen av «To be or not to be»-scenen i Shakespeares «Hamlet», der Hamlet fremfører monologen sin overfor en hodeskalle. Metaforen her er kanskje noe søkt, men poenget er altså at man behøver ikke alltid ha en altfor intelligent lytter for å ha en lytter. Dette gjelder i matematikken også. Du behøver ikke forstå all matematikken ungdommen jobber med for å lytte til hva han eller hun ikke får til. Det å få forklare problemet til noen andre er i seg selv god hjelp. Gjennom å forklare problemet oppsøker man sider av problemet man kanskje har sett seg blind på i egne tanker og nye ideer kan plutselig dukke opp.

2. Kom med hjelpsomme tips til studieteknikk

Matematikkundervisningen kan være nokså ensformig, og på grunn av dette går mange elever rundt og tror at måten man skal lære seg matematikk på er å høre på læreren gå gjennom det, for så å gjøre leksene, slik at det sitter. Slik er det derimot ikke for de fleste. For å lære seg noe vanskelig må man jobbe mer strukturert med det enn som så. Gode studietips for å lære seg matematikk er:

 • Studer eksempler: Se gjennom eksemplene i boka nøye. Ikke bare les det som står, men gjør regningene selv også.
 • Sørg for at du forstår teorien, begrepene og formlene før du begynner på oppgaver. Det er vanskelig å bruke ideer man ikke forstår.
 • Spør om hjelp: Ikke vær redd for å be læreren eller medelever om hjelp. Det lærer alle mer av.
 • Oppsøk flere eksempler: Hvis eksemplene i læreboka er umulige å forstå, finnes det utallige steder på nettet med matematikkinnhold, både i form av tekst og videoer. Bruk dette!

3. Skal du sette deg inn i stoffet?

Dette vil avhenge sterkt av både deg som forelder og barnet ditt og deres respektive ferdigheter i matematikk. Dersom du som forelder har en jobb eller en utdannelse som gjør at du har en viss erfaring med matematikken ungdommen din jobber med, kan det være aktuelt å hjelpe til ved å sette seg inn i stoffet. Sørg da for at du ser gjennom den aktuelle teorien i boka først slik at du og barnet er på samme bølgelengde både når det gjelder hva dere holder på med og notasjon, etc. Dette er viktig fordi så fort dere begynner å snakke forbi hverandre har allerede mer forvirring oppstått!

Som hovedregel skal det ikke være nødvendig for deg som forelder å sette deg inn i matematikken eleven har om på videregående til en slik grad at du kan hjelpe til med leksearbeid. Dersom eleven trenger mer faglig hjelp enn det som tilbys på skolen, vil det være mer nærliggende å vurdere privatundervisning, for eksempel gjennom MentorNorge. Du kan lese mer om privatundervisning fra MentorNorge her.

4. Noen nyttige nettressurser

Til slutt vil vi vise til noen nyttige nettressurser som både du og ungdommen kan dra nytte av i arbeidet med R-matten:

 • Campus Inkrement: Campus Inkrement har videokurs som dekker alt fagstoffet i R1 og R2, knyttet til to forskjellige læreverk.
  Campus.inkrement.no/
 • Matematikk.org: Matematikk.org har artikler, spill og andre læringsressurser for matematikkelever fra 1. klasse på barneskolen til VG3.
  matematikk.org/
 • GeoGebra sine nettsider: Mange elever sliter med ulike ting i GeoGebra, men forbausende få oppsøker programmets nettsider eller manualer for å løse dette. GeoGebra har mange interaktive eksempler på bruk av programmet som kan være nyttige.
  geogebra.org

I R-matten skal man lære seg mye matematikk på kort tid, noe som er en utfordring for de fleste, men med den rette innstillingen og hjelpen går det an. Det beste du som forelder kan gjøre er å la ungdommen forklare hva som er vanskelig selv om du kanskje ikke forstår det selv og gi gode studietips. 

Det viktigste er at barnet forstår og tilegner seg kunnskapen. Dersom dere sitter litt fast kan en mentor være til stor hjelp. Dere kan lese mer om privatundervisning i matematikk med en dyktig mentor her. 

Vil du prøve privatundervisning med en mentor?

Prøv en gratis kartleggingstime

Lykke til!

Alexander1

Alexander Gjelsvik Ravnanger

Mentor, MentorNorge