Fugleperspektiv over mattebøker, kalkulator, linjal og passer
Alexander Gjelsvik Ravnanger
Mentor
Indholdsfortegnelse For Foreldre 16. juni 2021 Læsetid: Hvordan hjelpe ungdommen med R-matten?

Hvordan hjelpe ungdommen med R-matten?

Mange elever trenger å ta matematikk R1 og R2 på videregående for å komme inn på studiet de ønsker. Dette gjelder særlig elever som vil bli ingeniører, studere medisin eller andre realfag. For mange er overgangen til R-matten hard og stoffet kan tidvis virke både uforståelig og uoverkommelig. Her kommer noen tips til hvordan man som forelder kan hjelpe en ungdom som kjemper med R-matten.

1. Vær en hodeskalle

Alle kjenner den klassiske versjonen av «To be or not to be»-scenen i Shakespeares «Hamlet», der Hamlet fremfører monologen sin overfor en hodeskalle. Metaforen her er kanskje noe søkt, men poenget er altså at man behøver ikke alltid ha en altfor intelligent lytter for å ha en lytter. Dette gjelder i matematikken også. Du behøver ikke forstå all matematikken ungdommen jobber med for å lytte til hva han eller hun ikke får til. Det å få forklare problemet til noen andre er i seg selv god hjelp. Gjennom å forklare problemet oppsøker man sider av problemet man kanskje har sett seg blind på i egne tanker og nye ideer kan plutselig dukke opp.

2. Kom med hjelpsomme tips til studieteknikk

Matematikkundervisningen kan være nokså ensformig, og på grunn av dette går mange elever rundt og tror at måten man skal lære seg matematikk på er å høre på læreren gå gjennom det, for så å gjøre leksene, slik at det sitter. Slik er det derimot ikke for de fleste. For å lære seg noe vanskelig må man jobbe mer strukturert med det enn som så. Gode studietips for å lære seg matematikk er:

3. Skal du sette deg inn i stoffet?

Dette vil avhenge sterkt av både deg som forelder og barnet ditt og deres respektive ferdigheter i matematikk. Dersom du som forelder har en jobb eller en utdannelse som gjør at du har en viss erfaring med matematikken ungdommen din jobber med, kan det være aktuelt å hjelpe til ved å sette seg inn i stoffet. Sørg da for at du ser gjennom den aktuelle teorien i boka først slik at du og barnet er på samme bølgelengde både når det gjelder hva dere holder på med og notasjon, etc. Dette er viktig fordi så fort dere begynner å snakke forbi hverandre har allerede mer forvirring oppstått!

Som hovedregel skal det ikke være nødvendig for deg som forelder å sette deg inn i matematikken eleven har om på videregående til en slik grad at du kan hjelpe til med leksearbeid. Dersom eleven trenger mer faglig hjelp enn det som tilbys på skolen, vil det være mer nærliggende å vurdere privatundervisning, for eksempel gjennom MentorNorge. Du kan lese mer om privatundervisning fra MentorNorge her.

4. Noen nyttige nettressurser

Til slutt vil vi vise til noen nyttige nettressurser som både du og ungdommen kan dra nytte av i arbeidet med R-matten:

I R-matten skal man lære seg mye matematikk på kort tid, noe som er en utfordring for de fleste, men med den rette innstillingen og hjelpen går det an. Det beste du som forelder kan gjøre er å la ungdommen forklare hva som er vanskelig selv om du kanskje ikke forstår det selv og gi gode studietips. 

Det viktigste er at barnet forstår og tilegner seg kunnskapen. Dersom dere sitter litt fast kan en mentor være til stor hjelp. Dere kan lese mer om privatundervisning i matematikk med en dyktig mentor her. 

Vil du prøve privatundervisning med en mentor?

Prøv en gratis kartleggingstime

Lykke til!

For Foreldre

Se alle

Mattehjelp hjemme?
Våre mentorer gir skreddersydd mattehjelp til alle skoleelever, uanset..
Premiering av gode resultater?
Vil det være en god idé å friste med premier mot at eleven jobber bra,..
"Alle" bruker privat leksehjelp!
I kronikken "Ingen lekser eller bedre lekser?" i Adresseavisen 27.08.2..
Slik får du mest mogleg ut av kartleggingstimen
Timen er der for å sjå korleis mentoren og eleven kjem overens, for å ..
Skummelt med mentor? Ingen grunn til bekymring!
Skoleåret er nå i gang for fullt. For mange barn og unge kan dette bet..
Kvifor velje privatundervisning?
Å navigere i jungelen av hjelpetilbod som er der ute på eigenhand er i..
5 tips til hvordan du hjelpe barnet ditt med fremmedspråk
Å lykkes på skolen krever at man også jobber med skolearbeidet hjemme...
Hjelp! Barnet mitt trenger hjelp med leksene
Et velkjent scenario: Du sitter sammen med barnet ditt sent på kvelden..
4 grunner til at du bør anbefale barnet ditt å reise på utveksling
Utveksling i andre land er en gylden mulighet for ungdom, og en tid ma..
Hvordan hjelpe barnet ditt med matematikk
Matematikk omringer oss hver dag, og den grunnleggende forståelsen er ..
5 tips til spill du kan gjøre sammen med barnet ditt som bidrar til læring
Lekser og skolearbeid består ofte av lesing, oppgaveskriving og puggin..