Premiering av gode resultater?

Motivasjon kan ofte være nøkkelen til suksess. For mange elever er det faglige potensialet enormt, men de kan ha utfordringer med å holde fokus i forbindelse med å følge med i timen, ta notater og øve til prøve. Denne mangelen på motivasjon kan være nok til å få fag og karakterer til å virke uinteressante. Vil det i slike situasjoner være en god idé å friste med premier mot at eleven jobber bra, eller bør et godt resultat være motivasjon og belønning nok i seg selv?

Arbeide godt – eller godt arbeid?

Først er det viktig å tenke på at en god innsats ikke nødvendigvis fører til et proporsjonalt godt resultat – eller omvendt. Enkelte elever kan bruke time på time for å styrke egne ferdigheter, uten at de ser noe resultat. Andre elever setter seg inn i nytt pensum i løpet av få minutter. Med andre ord er det store kontraster mellom det å arbeide godt, og det å levere et godt arbeid. Det trenger ikke å være en tydelig sammenheng mellom disse to faktorene. Det kan gjøre det vanskelig å vurdere om en premiering vil gi den fremgangen og de resultatene man ønsker.

Tenk langsiktig

Det er fort gjort å lokke med penger, goder, eller andre premier når barnet skal ha en stor og viktig prøve. Allikevel er det ikke gitt at premiering flytter fokuset til fremtidsrettet læring og styrket motivasjon. For noen vil en premie i seg selv virke motiverende. Uavhengig av effekten, vil det være lurt å se det i en større sammenheng. Den neste store prøven kan virke som det viktigste i livet – både for eleven og dens foreldre. Selv om den er viktig, er dette samtidig én av flere lignende situasjoner man vil møte i løpet av livet. Det er viktig at denne prøven går bra, men samtidig å se fremover og forberede seg på like scenarioer i fremtiden.

Inn i de voksnes rekker

Skolegang skal være med på å danne et grunnlag for overgangen til voksenlivet. En overgang der innsats går fra å resultere i karakterer, til å resultere i andre typer gevinster. Uavhengig av om man premierer barn med indre eller ytre motivasjon, bør de lære om verdien av økonomiske midler, tid, og avtaler.

Uansett fremgangsmåte er det viktigste at man kjenner sitt eget barn godt nok til å vurdere hvilke tiltak som er mest fordelaktig for å kunne styrke motivasjonen, mestringsevnen og den faglige forståelsen til akkurat dette barnet.

Johnny André Akerholt

Johnny André Akerholt

Mentor, MentorNorge