Vi anbefaler onlineundervisning Ofte spurt - Covid-19

Onlineundervisning


Skreddersydd og fleksibel onlineundervisning - på alle nivå!

Med et undervisningsforløp på nett, kan dere få undervisning i trygge rammer, uten å forlate hjemmet. Vår nettundervisning kan passe for alle, det vil si alle klassetrinn og alle fag. Våre mentorer er dyktige formidlere og har god erfaring med å undervise på nett. Dermed er dere sikret god og inspirerende undervisning med en engasjert mentor som tilpasser undervisningen etter den enkeltes behov og læringsstil.

Forløpet foregår på vår onlineplattform, der dere kan dele skjerm, se hverandre, snakke og skrive til hverandre. Har dere spørsmål til hvordan et nettundervisningsforløp fungerer? Ikke nøl med å kontakte oss på 21 51 40 40 eller legge igjen telefonnummeret deres her - så ringer vi dere med mer informasjon, eller et uforpliktende tilbud.

Slik fungerer et undervisningsforløp på nett


Et trygt læringsrom som ramme for undervisningen

Med undervisningsforløp på nett, er dere garantert fleksibel undervisning med en mentor. Plattformen er både brukervennlig og inneholder mange forskjellige muligheter som gjør forløpet morsomt, variert og lærerikt. For eksempel har onlineplattformen vår en tavle der mentor kan tegne, skrive og tilføye figurer. Utover dette har man tilgang til konkrete hjelpemidler som f.eks. vinkelmåler og linjal. På plattformen kan dere også dele og spare på notater, filer og oppgaver, som alltid kan hentes frem. Slik blir det enklere å komme i gang der man slapp, fra gang til gang.

Når dere starter et nettundervisningsforløp, inviterer mentoren deres til et virtuelt klasserom. Det eneste dere trenger er internettilkopling og et webkamera. I rommet er det mulig å se og høre hverandre, slik at mentor og elev kan skape en tett relasjon og et trygt læringsrom. Mentoren planlegger nettundervisningen etter deres behov, f.eks. med utgangspunkt i et spesifikt fag, lekser eller en innlevering.

Les mer om privatundervisning med en mentor her. 

  • Skreddersydd og fleksibel undervisning
  • Leksehjelp i hjemmets trygge rammer
  • Få hjelp uansett klassetrinn og fag
  • Effektivt verktøy til å dele og spare på notater e.l.
  • Brukervennlig plattform
Privatundervisning kan foregå digitalt. Onlineundervisning fungerer akkurat på samme måte som om du skulle møtt mentor på et felles møtested.

Onlineundervisning hjalp Lise


Lise har privatundervisning over nett hver uke

Lise har privatundervisning over nett. Privatundervisningen har gitt gode skoleresultater for Lise.

Lise (15) har hatt mentor i ca. et halvt år over nettet. Lise forteller at det å ha en mentor har hjulpet henne med å bli bedre i de fagene hun sliter litt med. Hun syns det har vært enklere å gjøre skolearbeidet utenfor skolen fordi hun har en fast avtale med mentor om når det skal gjøres.

Med et onlineforløp får Lise undervisningen i trygge rammer hjemme uten å måtte forlate hjemmet. Undervisningen foregår på en online plattform hvor både Lise og mentor kan dele skjerm, se hverandre, snakke sammen og skrive og tegne sammen. Lise syns at det har blitt enklere å forstå det hun ikke forstod på skolen, fordi mentoren tilpasser seg henne som enkeltperson.

3 gode grunner til å velge MentorNorge

Infograf prosenter new
Infograf tall new 2
Infograf soyler new

Skal vi hjelpe dere også?


Vi kontakter deg innen 24 timer - ingen forpliktelse!

Merk: vi tar kun vare på dine opplysninger dersom du opprettes som kunde.