Konteksteffekter - husk bedre på eksamen

Har du noen gang glemt hvor du har lagt nøklene dine? Når du prøver å få hjelp fra andre blir du som regel spurt: «Hvor så du nøklene sist?». Det er ikke alltid like lett å svare på dette spørsmålet. Likevel går du tilbake til de rommene du nylig har vært i, for å huske tilbake til hvor du kan ha lagt de. Etter en stund blir du minnet på hvor du har lagt dem. Til slutt finner du nøklene!

Det samme kan skje i en eksamenssituasjon. Du har fått jernteppe og du husker ikke hva svaret på en oppgave er. Da kan situasjonen hvor du har glemt nøklene dine vise oss hvordan du lettere kan gjenkalle informasjon. Når du går tilbake til de rommene du nylig har vært i, så aktiverer du minnene som er knyttet til rommene. På en eksamen, en prøve eller muntlig fremføring kan du på samme måte bruke omgivelsene dine som hint for å bli minnet på det riktige svaret, men hvordan?

Dykker-eksperimentet

I et psykologisk eksperiment undersøkte forskerne hvordan omgivelsene våre påvirker hukommelsen vår.1 I eksperimentet skulle dykkere lære seg en liste. I den første delen skulle en gruppe av dykkerne lære seg listen på land, og den andre gruppen skulle lære seg listen under vann. I neste fase skulle dykkerne testes. Testen gikk ut på å gjenkalle så mange punkter fra listen som mulig. Den ene gruppen ble testet under vann, og den andre gruppen ble testet over vann. Dette gir oss en kombinasjon av dykkere som enten lærer og blir testet i like omgivelser eller ulike omgivelser.

Resultatene fra eksperimentet viste at dykkerne som lærte seg listen og ble testet i de samme omgivelsene husket 50% bedre enn dykkere som lærte seg listen og ble testet i ulike omgivelser.

Konteksteffekter - gjenkalle informasjon bedre

Denne effekten blir gjerne kalt en konteksteffekt. Konteksteffekten viser hvordan vi husker bedre når informasjon er tilgjengelig både i læringsfasen og i testfasen.2 Et eksempel på en konteksteffekt er at du husker bedre på en eksamen hvis du på forhånd har lest, pugget og studert i omgivelser som ligner eksamenssituasjonen. Det finnes tre ulike måter du kan bruke konteksteffekten på for å gjenkalle informasjon bedre.

1. Bli kjent med prøvelokalet

For at det skal oppstå en konteksteffekt må du finne lokaler som ligner på omgivelsene på en eksamen. Du kan for eksempel bli kjent med eksamenslokalet på starten av semesteret. Et tips er at du leser på samme sted som du skal ha eksamen. Hvis dette ikke er mulig kan du benytte et sted som ligner på eksamenslokalet. Søk på skolens nettsider, der kan det stå nyttig informasjon om eksamenslokalet.

Ekstratips: Kombiner konteksteffekter med Locus-metoden! Locus-metoden går ut på at du ser for deg et kjent sted i tankene. Deretter plasserer du viktig informasjon på de forskjellige stedene. Du kan for eksempel bruke eksamenslokalet i Locus-metoden. Når du sitter på eksamensdagen blir det lettere å gjenkalle den viktige informasjonen du har plassert i eksamenslokalet. Les mer om Locus-metoden her.

2. Bruk gjenstander og ting

På samme måte som at omgivelsene dine kan gi konteksteffekter, kan du også bruke gjenstander som hjelp. Den samme forskningen på konteksteffekter viser at gjenstander som du bruker både i læringsfasen og på en test fungerer som et hint, og gjør at gjenkallingen blir bedre.3 Det er derfor ikke bare en myte å bruke “favorittpennen” sin som hjelp på eksamen. På en del eksamener er det begrenset med hjelpemidler. Det er som regel lov med skrivesaker. Bruk derfor det du har tilgjengelig på en eksamen mens du studerer.

3. Ha godt humør og reduser stress

Det er ikke bare de ytre omgivelsene som kan bidra til en konteksteffekt. En konteksteffekt kan også oppstå ved hjelp av “interne omgivelser”, som vil si vår fysiologiske tilstand eller humøret vårt. Forskning viser at du gjenkaller informasjon bedre på en test, hvis du har det samme humøret som under testen og i læringsfasen. Det vil si at du kan bruke humøret ditt til å huske bedre på eksamen. Forskningen viser også at det er større konteksteffekter ved positivt humør.4

Et tips er å redusere eksamensstress, slik at du får bedre konteksteffekter. Lurer du på hvordan du kan mestre eksamensstress? Du kan lese mer om hvordan du kan redusere stress i skolehverdagen her, og lese mer om stressmestring på selve eksamen her.

Jeg håper at du nå har lært litt mer om hva konteksteffekter er. Fremover mot eksamen anbefaler jeg deg å bruke eksamenssituasjonen som utgangspunkt når du leser. På den måten blir du bedre forberedt til eksamen, som vil gi deg fordeler hvor du kan gjenkalle og huske informasjon lettere.

Lykke til med eksamenslesingen!

Kilder:

  • 1 2 3 4Gilhooly, K., Lyddy, F. and Pollick, F.(2014). Cognitive Psychology. London: McGraw Hill
Daniel 1

Daniel Hatletvedt

Mentor, MentorNorge