Vi gir bort leksehjelp til en verdi av 800.000!

Bakgrunn

Denne våren ble det publisert et debattinnlegg skrevet av Barnevernsdirektør Mari Trommald om nedslående skoleresultater i blant barn tilknyttet barnevernet. Artikkelen kan du lese her.

Vårt mål i MentorNorge er å gjøre en forskjell for barn og unge, ved å gi dem en bedre skolehverdag. Ofte er det dessverre de som trenger det aller mest som ikke har muligheten til å benytte privatundervisning.

I lys av denne saken ville MentorNorge gjøre noe for å hjelpe noen av de som trenger det aller mest, nemlig barnevernsbarn. Vi oppfordret våre mentorer til å gi bort 10 timer gratis til barnevernsbarn, så skulle vi i MentorNorge matche dem med 10 timer fra oss. Det vil si: totalt 20 timer gratis undervisning for hver mentor som meldte seg. Helt uten forpliktelser. Alt vi trengte, var en liste med klienter som kunne trenge hjelp.

Over 70 mentorer meldte seg frivillig, noe som betyr at vi kunne tilby barnevernet mer enn 1400 undervisningstimer (60 min) til en verdi av over 800.000 kroner. Det var viktig for oss å presisere at dette var et sosialt initiativ som ikke medførte noen forpliktelser å ta imot.

Vi kontaktet først Mari Trommald direkte, for å høre hvordan vi kunne få til dette på best mulig måte. Vi fikk positiv tilbakemelding: Dette var et meget hyggelig tilbud, men Bufdir vurderte det slik at Fosterhjemsforeningen var bedre skikket til å håndtere en slik gave. Generalsekretæren i foreningen, Tove Wahlstrøm, fikk da anbefalt dette tiltaket fra direktøren i Bufdir.

Tove Wahlstrøm ble selv kontaktet av oss torsdag 4. mai i år.

Ikke møtt med velvilje

Etter lang tid med avventende respons hos Fosterhjemsforeningen, fikk vi en overraskende beskjed: Fosterhjemsforeningen ønsket ikke å benytte seg av gratisundervisningen til fosterhjemsbarna. Grunnen? «Norsk Fosterhjemsforening har ikke mulighet til å administrere en slik ordning».

Dette på tross av at vi hadde presisert at MentorNorge, da vi allerede har god erfaring med å undervisere barn i barnevernet, gjerne vil bidra med det vi kan i organiseringen av tiltaket.

Det eneste vi trengte var en navneliste.

Samhold - hender i ring

Vi tar saken i egne hender

Vi i MentorNorge har ikke tenkt til å la verken fosterhjemsbarna eller barnevernsbarna bli de skadelidende i denne saken. Heller ikke de mange mentorene som har lyst til å hjelpe dem. Derfor søker vi nå etter fosterhjemsforeldre/barnevernsbarn som kunne trengt hjelp fra en mentor i skolehverdagen. Vi tilbyr 20 gratis timer til alle som melder seg, inntil det ikke er flere frivillige å ta av.

Er du fosterhjemsmor, far, eller jobber i barnevernet og vet om en klient som kan trenge litt hjelp med faglige utfordringer? Ta kontakt med daglig leder Bjørn Kristian på bjorn@mentornorge.no for å melde interesse for ordningen.

Andreas 1

Andreas Bjerkedal

Styreleder og forretningsutvikler i MentorNorge