Andreas Bjerkedal
Styreleder og forretningsutvikler

For Foreldre | 16. juni 2021
Vi gir bort leksehjelp til en verdi av 800.000!
Vårt mål i MentorNorge er å gjøre en forskjell for barn og unge, ved å..