Slik hjelper du barnet med fysikk

Fysikk er et kjempeinteressant og utrolig nyttig fag. Mange lar seg fascinere av fysikkens søken etter å forklare virkeligheten, og mange trenger rett og slett faget for å komme inn på drømmestudiet. Likevel er det en liten barriere som skal brytes når man skal lykkes med fysikk. Fysikken kan være abstrakt og det benyttes et samspill mellom matematikk, observasjon og intuisjon som kan være utfordrende å følge før man har fått øvelse i det. Her kommer noen gode tips som du som forelder kan bruke til å hjelpe ungdommen hvis det går i stå med fysikkleksene, eller som du som elev kan ta med deg inn i fysikkarbeidet.

1. Lag hjelpefigur

Mange lærere sier at figuren er halve løsningen når du løser fysikkoppgaver på videregående, og det er mye sannhet i dette. Hjelpefigurer hjelper deg nettopp å bygge en bro mellom den fysiske intuisjonen, det vil si ditt bilde av den aktuelle fysiske situasjonen, og den matematiske beskrivelsen. Å lage en god hjelpefigur er en kunst i seg selv siden den både skal være såpass nøyaktig og konkret at den gir et godt bilde av situasjonen, men samtidig ikke så utførlig at den tar oppmerksomheten bort fra fysikken eller er så spesifikk at den gir inntrykk av at noe gjelder generelt som egentlig bare gjelder i bildet du har tegnet. Her kommer derfor noen retningslinjer for å tegne hjelpefigurer:

  • Ikke vær for nøye med selve tegningen. Hjelpefiguren skal ikke være noe kunstverk, men en nøyaktig nok representasjon til å gi en oversikt over situasjonen. En hjelpefigur tjener et funksjonelt formål snarere enn et estetisk og det burde derfor vektlegges at all informasjonen fra oppgaven kommer med fremfor at den blir veldig fin.
  • Bruk to farger. Mange fysikkbøker anbefaler å bruke to farger: Én for objektene som er med i bildet og én for kreftene som virker på objektene.
  • Ikke tegn veldig spesielle geometriske figurer. Når geometriske figurer kommer inn i bildet, må man være forsiktig. Det er lett å lage en hjelpefigur som får det til å se ut som noe er opplagt, som slett ikke er det. Når geometriske figurer blander seg inn, gjelder det derfor å prøve, så langt det lar seg gjøre, å ikke velge veldig «spesielle» figurer. For eksempel: Hvis det er snakk om et rektangel, ikke tegn et kvadrat ved mindre du er helt sikker på at det faktisk er et kvadrat. Hvis det er snakk om en trekant, ikke tegn en likesidet trekant ved mindre du har god grunn til det. Hold øynene åpne for at situasjonen er mer komplisert enn det første man tenker på.

Tips: Visste du at du på kort tid kan bli god i fysikk med en dyktig mentor? Les mer om privatundervisning i fysikk fra MentorNorge her. 

2. Ha matematikken på plass

Noen ganger kan det oppleves som om matematikken er et hinder i fysikken. Mange sier at de forstår fysikken, men ikke matematikken. Dette er noe paradoksalt og grenser til bortforklaringer i en del tilfeller. Matematikken spiller en helt sentral rolle i fysikkfaget, og mange vil gå så langt som å si at fysikk og matematikk er uløselig knyttet sammen. Kort sagt: Du ha litt matematikk i verktøykassa for å forstå og drive med fysikk. Det er selvfølgelig enkelte deler av matematikken som er mer relevante enn andre. Når man kommer til fysikk 2, vil det for eksempel være veldig nyttig å ha forstått derivasjon godt. Her kommer en liste med begreper og teknikker fra matematikken som er nyttige i fysikkfaget. Dette er ting du kan øve på hvis du merker at matematikken hindrer deg i fysikkfaget, eller som du som forelder kan hjelpe til med hvis barnet sitter fast i fysikken:

  • Derivasjon: Å ha en intuisjon rundt hva den deriverte er og å ha derivasjonsreglene på stell er svært nyttig i fysikk.
  • Algebra/bokstavregning: I fysikkfaget er det masse formler og du må være i stand til å løse ligninger for en bestemt ukjent. Å drille inn hvordan man manipulerer store formeluttrykk og løser ligninger kan være til stor hjelp.
  • Geometri: Dette blir kanskje mest relevant når man kommer til fysikk 2, men det vil definitivt være en stor fordel hele veien å ha litt geometrikunnskap. Å kjenne til grunnleggende egenskaper ved de vanligste geometriske figurene og kunne gjøre litt grunnleggende trigonometri vil hjelpe deg mye i fysikken.

Trenger du grunnleggende matematikk ferdigheter før du kan gå løs på fysikken? Les mer om privatundervisning i matematikk fra en motiverende mentor her.

3. Ikke bli for opphengt i matematikken når du sitter fast

Etter at punkt 2 er behørig poengtert, er det på tide å minne om at det er viktig å ikke bli alt for opphengt i alle detaljene i matematikken når man lærer seg fysikk. Noen ganger, særlig hvis man sliter med å løse en komplisert ligning eller noe lignende, er det viktig å huske på at fysikk ikke bare er matematikk, og at en slurvefeil i regningen ikke er en katastrofe hvis man har forstått de fysiske prinsippene som ligger bak. Når man sliter med en oppgave, er det derfor verdt å spørre seg selv hvorvidt forvirringen ligger i noe regneteknisk eller i fysikken. Hvis problemet er av en regneteknisk karakter, kan det være lurt å ta seg en pause og prøve på nytt senere. Er alle regningene riktige, man svaret likevel galt, er det kanskje noe med fysikken man ikke har forstått. Da gjelder det å ta et skritt tilbake, lese i boken eller spørre læreren, og prøve å forstå de fysiske prinsippene og lovene bedre. Dette leder oss også til noe som er lett å glemme når matematikken sluker all konsentrasjonen i fysikkoppgaven, nemlig å vurdere egne svar utfra fysisk intuisjon. Når man har løst en oppgave er det nemlig lurt å stoppe opp og spørre seg selv om svaret er rimelig når du tenker på situasjonen du jobber med. Her er noen kontrollspørsmål som kan være til hjelp:

  • Er størrelsesordenen på svaret rimelig?
  • Har jeg fått riktig enhet til slutt? Hvis du ser på enhetene i regnestykket ditt, stemmer den enheten du får med den enheten du vil ha svaret i?
  • Har jeg brukt de rette opplysningene i oppgaven? Spør deg selv om det er rimelig at de opplysningene du har brukt har innvirkning på den fysiske størrelsen du forsøker å beregne.

Til slutt gjenstår det bare å si at fysikk er et utfordrende fag. Det er derfor ikke uvanlig å sitte fast på en oppgave en gang iblant eller streve med å forstå et begrep. Likevel er det verdt arbeidet å prøve å mestre fysikken fordi den forståelse fysikken gir deg er både nyttig og berikende. Forhåpentligvis vil noen av tipsene her være til nytte på veien. 

Lykke til!

Alexander1

Alexander Gjelsvik Ravnanger

Mentor, MentorNorge