Privatlærer og mentor - hva er forskjellen?

Mange spør meg om navnet "MentorNorge". Hva er egentlig en "mentor" - og hva er det som skiller det fra en "privatlærer" eller en "privatunderviser"? Det har jeg naturlig nok mange meninger om, men noe av det viktigste er dette: En mentor skaper læringsmagi. Nå lurer du kanskje på hva det er for noe? Da foreslår jeg at du ser på bildet ovenfor, slik ser nemlig læringsmagi ut!

Min mor

...hjalp meg mye med lekser da jeg var liten - på mange måter kan du si at hun var som en leksehjelper, eller en privatunderviser for meg. Jeg vil imidlertid ikke si at hun var en mentor - i hvert fall ikke på det tidspunktet. Når man snakker om en "mentor" snakker man jo gjerne om et forbilde eller en form for idol. Som 12-13 åring hadde jeg mange idoler, men mamma var nok dessverre ikke en av dem. Joda, jeg lærte utrolig mye der vi satt ved kjøkkenbordet - men det var ikke helt uten tårer og frustrasjon! (For ordens skyld er du i dag en av mine største idoler, mamma.)

En mentor er et forbilde - et idol

Læring akselereres når den som skal lære er motivert. Derfor fokuserer vi i MentorNorge på å rekruttere de aller mest inspirerende og motiverende studentene som mentorer. Tilbakemeldingene fra elevene er gjennomgående positive:

  • Å lære er mye morsommere når den man lærer av er litt nærmere en selv i alder.
  • Det er mer motiverende å ha privatundervisning når underviseren er en man ser opp til.
  • Hvis man gleder seg til undervisningstimene, er det mye lettere å lære noe.

De fleste av oss har nok opplevd en inspirerende lærer på et tidspunkt i løpet av skolegangen. En som ikke bare lærer bort, men som får deg til å selv ønske å lære. Jeg liker å kalle det læringsmagi, og det er det vi i MentorNorge jobber med å skape.

Les mer om privatundervisning her

En mentor er en privatlærer

- men en privatlærer er ikke nødvendigvis en mentor

Det faglige står selvfølgelig i fokus når vi "matcher" en elev og en mentor, men det sosiale, den faglige "kjemien" er også svært viktig. Selv om man er en racer i matematikk eller utrolig flink til å analysere tekster, er det ikke gitt at man har evnen til å skape motivasjon og læringslyst hos andre. For å bli en mentor i MentorNorge, må man vise at man mestrer begge deler. Man skal være faglig dyktig, ha pedagogisk talent og være et forbilde for elevene man jobber med - slik at de lar seg inspirere til læring og videre skolegang. Det er også derfor vi i MentorNorge er så stolte av dette mentorbegrepet. Vi har nemlig bestemt oss for at vi skal være mer enn bare leksehjelp!

Ansatt 9 of 9

Bjørn Kristian

Daglig Leder i MentorNorge