Daniel Hatletvedt
Mentor
Indholdsfortegnelse Norsk 22. september 2021 Læsetid: Kommaguiden – bli kjent med de viktigste kommareglene

Kommaguiden

Synes du kommareglene er noe av det vanskeligste å lære seg? Da kan du få hjelp med kommaguiden vår!

Forestill deg at du er en rik og mektig konge eller dronning, langt tilbake i tid. En dag får du beskjed av vaktene dine at de har fanget en farlig forbryter. Før du bestemmer deg for hvilken straff han skal få, ønsker du å snakke med denne forbryteren. Du planlegger å møte han senere denne kvelden. For å forsikre deg om at vaktene ikke skal gjøre noe med han før du har kommet frem, skriver du et brev med følgende tekst: «Heng ham, ikke vent til jeg kommer». Brevet blir sendt videre til vaktene. På kvelden reiser du for å møte den farlige forbryteren, men når du ankommer stedet får du den rystende beskjeden om at han ikke lenger er i live. Hva har skjedd?

Komma – på liv og død?

Fortellingen du nettopp leste er et klassisk eksempel på hvor viktig det er å sette komma på riktig plass. Kommaet er et skrifttegn som forteller leseren at det skal være en kort pause. Vaktene har derfor lest brevet som «Heng ham» og deretter «ikke vent til jeg kommer». I brevet burde det stått «Heng han ikke, vent til jeg kommer», slik at det blir en naturlig pause mellom «Heng han ikke» og «vent til jeg kommer». På denne måten får setningen en ny betydning. Selv om det ikke står på liv og død i hverdagen vår når vi skriver, så kan feil kommabruk føre til misforståelser. Mange synes derimot det er utfordrende å holde oversikt over kommareglene. Ifølge Språkrådet setter vi komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive. Derfor skal jeg nå gi deg de fem viktigste reglene du burde vite om for å sette komma på rett plass i tekstene dine.

1. Og, eller, for og men

Bruk komma foran og, eller, for og men når disse brukes for å binde sammen to setninger. Det er ikke alltid du må sette komma foran disse ordene, men en viktig regel er at komma alltid skal settes foran men.

Eksempel

2. Tiltale-, svar- og utropsord

Komma skal settes foran og etter tiltaleord, svarord og utropsord.

Eksempel

Ekstratips: Sitter du fast med skrivingen? Prøv privatundervisning i norsk fra MentorNorge!

Leksehjelp

3. Sitater

Når du skal sitere noen ordrett med anførselstegn, må du sette komma hvis setningen slutter med en beskrivelse av hvordan sitatet er uttrykt. Du skal derimot ikke sette komma hvis sitatet slutter med et spørsmålstegn eller utropstegn.

Eksempel

4. Oppramsing

Sett komma mellom leddene i en oppramsing dersom det ikke står noen konjunksjon. En konjunksjon er bindeord som for eksempel og, men, eller, for og .

Eksempel

Ekstratips: Trenger du en rask oversikt over noen av de viktigste reglene i norsk rettskriving? Les gjerne vårt blogginnlegg for et lynkurs i norsk rettskriving.

5. Leddsetninger

Kommareglene knyttet til leddsetninger er noe mer utfordrende å forklare. En leddsetning er en del av en helsetning. Det som er spesielt med leddsetningene er at de ikke kan stå alene, og må være del av en helsetning for at de skal gi mening. Under finner du noen av reglene knyttet til leddsetninger.

Sett komma etter en leddsetning som står først i en helsetning

Eksempel:

Sett komma foran en innskutt leddsetning (og foran og etter et forklarende tillegg)

Eksempel:

Sett komma mellom to leddsetninger dersom subjunksjonen gjentas

Eksempel:

Ekstratips: Det er ofte mye du må tenke på når du skriver en tekst. Her får du en rask sjekkliste for å skrive en god tekst!

Leksehjelp fra MentorNorge

Kommareglene ovenfor er ikke en uttømmende liste. Du finner flere regler og tips på Språkrådets nettsider (sprakradet.no) eller på Norsksidene (norsksidene.no). Et viktig tips til deg som synes det er vanskelig å bruke komma i teksten din: Lest teksten din høyt! Da hører du fort hvor kommaet skal være. Kommaet fungerer som en naturlig pause, og skal gjøre teksten din lettere å lese. Jeg håper denne oversikten av de viktigste kommareglene vil gjøre det enklere for deg å sette komma på riktig plass fremover. Husk at det ikke står på liv og død, så noen feil i starten er det ingenting å bekymre seg over.

Lykke til med skrivingen!

Norsk

Se alle

Krydre språket ditt med gode skildringer
Det er ikke lett å beskrive hvor nydelig kveldssolen er, hvor himmelsk..
Hvordan bli god til å skrive?
Skriver du prosessorientert? Begrepet kan virke litt fjernt og vitensk..
Funksjonell og kreativ ordinnlæring
Ofte lærer vi nye ord uten å tenke over det mens vi jobber med språket..
Slik blir du bedre til å lese
Det finnes ingen fasit på god studieteknikk. Her finner du noen studie..
Hvordan skrive et kåseri?
Du sitter i norsktimen og ser at læreren har skrevet opp på tavla at t..
5 tips til effektiv lesing
Lesing blir lettere med gode strategier!..
Vanlige skrivefeil – og hvordan å unngå dem
Har du noen skrivefeil som går igjen? Har du lyst til å forbedre norsk..
Tips til god sidemålsundervisning (nynorsk)
Blir elever flinkere til å skrive nynorsk kun ved å ha tradisjonell gr..
5 tips til bedre nynorsk
”Å nei, ikke nynorsk,” tenker du kanskje nå. Men, frykt ikke - her får..
Få kontroll på svake verb i nynorsk
For mange kan nynorsk vere ei utfordring i skolen og kan ofte bli forb..
Slik hjelper du barnet ditt med lese- og skrivevansker
Mange barn sliter med lese- og skrivevansker underveis i skoleløpet. I..
Ein guide for å førebu seg til nynorsk
Sjølv om det berre er 12,2% som har nynorsk som hovudmål i Noreg, er d..