Glade mennesker skriver på post-its på en tavle
MentorNorge
Indholdsfortegnelse Studieteknikk 16. juni 2021 Læsetid: Brainstorming - en metode for å skape nye ideer!

Brainstorming - en metode for å skape nye ideer!

Har du noen gang opplevd å sitte fast med en arbeidsoppgave, og ikke klart å tenke deg frem til nye ideer? Her kan brainstorming hjelpe deg med å komme videre.

Se for deg at du skal ha en innlevering i norsk, hvor du skal skrive en fagartikkel om et selvvalgt tema, men du vet ikke hva du skal skrive om. Eller et gruppearbeid i naturfag, hvor dere skal designe og presentere et nytt miljøprodukt, men ingen kommer på en kreativ løsning. Det finnes mange tilfeller hvor det er vanskelig å skape nye og spennende ideer. Ingen av forslagene dine blir sett på som gode nok, eller at du rett og slett tenker at du ikke har god nok fantasi. Hva kan du gjøre?

Brainstorming, også kalt idémyldring på norsk, er en velkjent metode som kan hjelpe deg å skape kreative løsninger og ideer.1 Metoden vektlegger kvantitet fremfor kvalitet, slik at du unngår å stoppe opp med forslag. Den bygger på tanken om at hvis det kommer mange nok ideer, så vil det være minst én som er god nok. Idéproduksjonen skal ikke bli hemmet av kritiske innvendinger, men skal ha en fri flyt. Evalueringen av ideene skjer etter en viss tidsperiode. Forskning viser at denne metoden for idémyldring resulterer i flere og bedre kreative ideer enn tradisjonelle metoder.2

Fire regler for brainstorming

For at brainstorming-metoden skal fungere optimalt, så finnes det fire “regler”. Hvis du tar utgangspunkt i disse reglene vil det bli lettere å finne kreative løsninger og ideer.

1. Utelukk kritikk

For at alle slags typer ideer skal kunne bli foreslått, er det viktig at du utelukker kritikk. Forslagene skal komme ufiltrert, og alle skal noteres ned. Målet er å komme med flest mulig ideer. Kritikk kan som sagt være hemmende for idéproduksjon, og det er derfor viktig at du utelukker all type kritikk i idémyldringen. Etter du har fått nok ideer på bordet vil du kunne komme med saklige innvendinger og evalueringer av forslagene.

2. Alle ideer er gode (til og med de som er uvanlige)

Alle ideer skal med! Selv om de høres rare ut eller er noe uvanlig, så er det viktig at de kommer frem. Skriv ned alle ideene som blir presentert eller som du tenker på. Det er kanskje ikke akkurat disse du ender opp med, men slike forslag kan gi inspirasjon til andre kreative løsninger.

3. Fokuser på kvantitet

Kom med så mange forslag som mulig! Selve målet med metoden er å ha flest mulig ideer å arbeide med. Fremfor å fokusere på hvor gode ideene er, så burde fokuset være på mengden. Prøv å fyll ut en lang liste, og hold på så lenge du klarer. Jo flere, jo bedre.

4. Prøv på ulike kombinasjoner

Ulike kombinasjoner av ideer kan inspirere deg, og det kan også skape nye effektive og kreative løsninger på et problem. Det hjelper deg å se ting i perspektiv, og det kan være med på å lage nye løsninger. En idé i seg selv behøver ikke å være nøkkelen, men kombinert med andre forslag kan du skape en større og bedre løsning.

Tips til brainstorming i praksis

Når du bruker de fire reglene for brainstorming, stimulerer dette til flere kreative ideer. Det finnes også en rekke tips til hvordan du kan gjennomføre brainstorming i praksis. Jeg skal gi deg noen konkrete tips til hva du kan gjøre for at metoden kan fungere best mulig.

- Tankekart

For det første kan det å systematisere tankene på et tankekart være et godt hjelpemiddel. For å lage et tankekart skriver du temaet ditt i midten av et ark. Deretter lager du “tankebobler” som springer ut fra temaet ditt. Gjennom et tankekart blir det enklere å få oversikt over alle ideene dine. Du kan til og med se nye forbindelser mellom dem, og bli inspirert til nye løsninger.

- Ta pauser

I perioden hvor du aktivt prøver å komme frem med ulike forslag, så er det viktig at du tar pauser i blant. Si til deg selv eller til gruppen at dere skal aktivt arbeide med ideer i 20 minutter, for deretter å ta 5-10 minutter pause. Hvor lange perioder med idéproduksjon og pauser dere tar er i utgangspunktet valgfritt, men det er viktig at dette fastsettes på forhånd. Pausene kan i seg selv inspirere, og kan gjøre at dere ser ting fra nye vinkler.

- Få inspirasjon fra andre

Gjennom å undersøke hva andre har tenkt tidligere, så kan du bli inspirert med nye kreative ideer. Pass på så du ikke plagierer andre. Direkte kopiering av andres verk er ikke lovlig, og må derfor både omskrives og kildehenvises. Selv om plagiering er et moment du bør være oppmerksom på, så kan du likevel bli inspirert av ideene som ligger bak.

- Fokuser på et tema om gangen

Et annet tips er å ha et tema eller en problemstilling i tankene om gangen. Det er lett å bli overveldet av mange ideer, så prøv å strukturere arbeidet ditt slik at du tar for deg et tema om gangen.

Bruk brainstorming!

Sperren for nye ideer er du ikke alene om. Det er helt normalt, de fleste kan kjenne seg igjen i det. Brainstorming som metode for kreativitet og idéproduksjon kan brukes på mange ulike områder i livet. Den passer ekstra godt for deg som går på skole, hvor en rekke oppgaver krever at du tenker utenfor boksen. Metoden er passer både til individuell og gruppe bruk. Hvis du arbeider i gruppe kan det være nyttig å idemyldre alene først, og deretter samle sammen gruppen for å dele tanker. Når du deler ideene dine med resten av gruppen gir det deg gjerne flere tanker og forslag til løsninger og ideer.

Jeg håper at denne guiden for brainstorming kan hjelpe deg med å arbeide på en ny måte, og at du får flere effektive og kreative løsninger!

Lykke til med brainstormingen!


Studieteknikk

Se alle

5 tips til læringsaktiviteter i sommerferien
Endelig er sommerferien her og tiden er inne for å koble av fra skoleh..
Bruk sommeren til å bli en bedre student!
Det er relativt enkle grep du kan gjøre for å forbedre språk, kunnskap..
Slik blir du god muntlig i et fremmedspråk
Når man lærer et nytt fremmedspråk er det ofte lytte- og leseforståels..
Hvordan oppnå høy kompetanse i et hvilket som helst fag?
I dag lever vi i et kunnskapssamfunn hvor det stilles stadig høyere kr..
5 tips for et effektivt skoleår
Det er januar, og de fleste er tilbake på skolen etter jul. Vårsemeste..
5 tips for å lese og forstå tekster i fremmedspråk
Å lære et fremmedspråk innebærer nødvendigvis at man må kunne lese og ..
Tips til hvordan du kan skrive en god tekst
Har du en skrivespire i deg? Tar du skriveoppgavene fra skolen på stra..
Lær om realfag på YouTube
Et stadig voksende tilbud av pedagogisk og informativt innhold er å fi..
Slik kan du takle prestasjonspresset!
I et samfunn hvor begrepene idealer, perfeksjon og prestasjon betyr me..
5 tips til hvordan lykkes med muntlig presentasjon i fremmedspråk
Mange elever kvier seg for å ha en muntlig presentasjon foran klassen,..
Nøkkelen til bedre konsentrasjon
Vi står ofte ovenfor frister og forventninger da det kommer til skolea..
5 tips til en vellykket muntlig presentasjon
En god skriftlig presentasjon skiller seg fra en god muntlig presentas..